Mobiilsustoetused

Mobiilsustoetused võimaldavad nii Eesti kui välisteadlastele teadustöö tegemist uues keskkonnas, mis laiendaks nende kogemusi ja koostöövõrgustikku ning pakuks võimalust töötada parimates teadusrühmades olenemata riigist.

Personaalse uurimistoetuse järeldoktoritoetused võimaldavad parimatel noorteadlastel valida endale sobivaim sihtriik, teadusrühm ja juhendaja ning kuni kolme aasta jooksul omandada uusi kogemusi. Seda tingimusel, et järeldoktorantuur toimub riigis, kust taotleja pole omandanud doktorikraadi.

Riikidevahelised koostööprogrammid pakuvad võimalusi teaduskoostöö rahastamiseks: Parrot’ programm pakub reisigrante koostööks Prantsuse teadlastega, järeldoktori grante pakuvad nii Jaapani Teaduse Edendamise Ühing (JSPS) kui University College London (UCL SSEES).

 

Mobilitas Pluss mobiilsustoetused:

 

Varasemad lõppenud mobiilsustoetused:

Programmi ERMOS (Estonian Research Mobility Scheme, 2010-2014) eesmärgiks oli arendada ja mitmekesistada Eesti teadlaspotentsiaali rahvusvahelise teadlasmobiilsuse ja kogemuste vahetamise kaudu ning toetada noorte teadlaste (45) teadlaskarjääri kujunemist. ERMOS-t kaasrahastas Euroopa Liit 7RP Marie Curie COFUND skeemi raames.

Teadlasmobiilsuse programmist “Mobilitas” 2008-2015 (mida Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest rahastati kuni 85% ulatuses) said järeldoktorid (127) ja tippteadlased (18) taotleda grante teadustööks Eestis ja vähesel määral välisriikides.

Kontakt:
Oskar Otsus
Mobilitas Pluss juht
7 317 350, 5306 5302
oskar.otsus@etag.ee