Bilateraalne koostöö

Riikidevahelised koostööprogrammid pakuvad võimalusi teaduskoostöö rahastamiseks. Nii pakub Parrot’ programm reisigrante koostööks Prantsuse teadlastega, järeldoktori grante pakub Jaapani Teaduse Edendamise Ühing (JSPS).

Eesti – Prantsuse koostööprogramm “J.F.Parrot”

Koostöö programmi eesmärk on soodustada ning arendada kõrgetasemelist teadus- ja tehnoloogiaalast koostööd kahe maa teadlaste vahel. Selle raames kuulutatakse regulaarselt igal paaris aastal välja avalik konkurss, millele võivad projekte esitada kõik teaduslaborid ja uurimisgrupid, mis kuuluvad kõrgkoolide, teadusasutuste või ettevõtete koosseisu. Konkurss hõlmab kõiki teadusvaldkondi.

JSPS’i järeldoktorite stipendiumiprogramm

Programmi eesmärk on edendada rahvusvahelist koostööd ja vastastikust mõistmist läbi teadustöö Jaapanis (kokku on koostööpartnereid 27 maailma riigist). Teadustöö valdkondadeks on kõik humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste valdkonnad. Stipendiumi kestuseks on 12 kuni 24 kuud.
Iga-aastase konkursi kuulutab Eesti Teadusagentuur välja pärast vastava kinnituse saamist Jaapanist tähtajaga märts-mai. Grandi algus jääb oktoobrisse-novembrisse.

Taiwani Riikliku Teadusnõukogu ja ETAgi teaduskoostööleping

ETAg-i ja Taiwani Riikliku Teadusnõukogu vahel sõlmiti koostööleping 2012. aastal. Koostööprogrammi eesmärgiks on erinevate meetmete kaudu soodustada ning arendada kõrgetasemelist teadus- ja tehnoloogiaalast koostööd kahe maa teadlaste vahel.
2015. aasta augustis lõppes 3-aastane teadlaste vahetusprogramm, mille rahastamine toimus Teaduse Rahvusvahelistumise programmi kaudu ning oli esimene katse hoogustada teadlaste vahetust Eesti ja Aasia riikide vahel.