Personaalne uurimistoetus

Personaalne uurimistoetus on teadus- ja arendusasutuses töötava isiku või uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendusprojekti rahastamiseks eraldatav toetus.

Teadlaskarjääri eri etappidele vastavalt on kolme tüüpi grante:

  • järeldoktori grant on uurimistoetus Eestis doktorikraadi omandanud isikutele teadlaskarjääri alustamiseks välisriigi tugevate teadusasutuste ja uurimisrühmade juures.
  • stardigrant on uurimistoetus esmase teadusliku uurimistöö kogemuse omandanud teadlastele iseseisva karjääri alustamiseks Eesti teadus- ja arendusasutuses, oma uurimisrühma loomiseks ning järelkasvu (sh doktorantide) edendamiseks.
  • rühmagrant on uurimistoetus teadlastele iseseisva teadlaskarjääri jätkamiseks Eesti teadus- ja arendusasutuses, teadustöö kõrge taseme tagamiseks, tugeva teadusrühma juhtimiseks ja järelkasvu (sh doktorantide) kaasamiseks.

Uurimistoetuste taotlemine

2021. aasta taotlusvoor on lõppenud. Järeldoktori-, stardi- ja rühmagrantide taotlusvoor toimus 1. märtsist 31. märtsil kella 17-ni.

Uurimistoetuste aruandlus

Projekti rahastamise jätkamise aluseks on järgmise aasta lepingu ettevalmistamine, mis toimub kalendriaasta lõpus.

Nelja- ja viieaastaste projektide puhul tuleb projekti 3. aastal esitada eelneva perioodi kohta vahearuanne. Vahearuande esitamine toimus 2021. aastal 1. märtsil kella 17-ni ETISes.

2020. aastal lõppenud grandiprojektide lõpparuannete esitamine toimus 1. märtsil kella 17-ni ETISes. Pikendatud projektide lõpparuannete esitamine toimub 30. aprillil kella 17-ni.

PSG ja PRG projektide vahearuande näidisvorm

Grandiprojekti lõpparuande näidisvorm

Järeldoktorid esitavad lõpparuande kahe kuu jooksul pärast projekti lõppemist.

Uurimistoetusele viitamine

Grandile viitamine publikatsioonis on kohustuslik, kui see pole taotlejast sõltumatutel asjaoludel (nt ajakirja viitamispoliitika) piiratud. Vahe- ja lõpparuannetes võetakse hindamisel arvesse vaid PUT-le viidatud publikatsioone.

Korrektne viide grandile inglise keeles:

This work was supported by the Estonian Research Council grant (PXX number).

Korrektne viide grandile eesti keeles:

Uurimistööd on finantseerinud Eesti Teadusagentuur (PXX number).

Vaata ka: Soovitused uurimisprojekti tegevuste ja tulemuste tutvustamiseks avalikkusele

 

Kontakt
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
Tel 731 7381/5342 0639
siret.rutiku@etag.ee