Personaalne uurimistoetus

Personaalne uurimistoetus (PUT) on teadus- ja arendusasutuses töötava isiku või uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse projekti rahastamiseks eraldatav toetus.

Personaalseid uurimistoetusi on teadlaskarjääri eri etappidele vastavalt kolme tüüpi:

  • järeldoktori grant on uurimistoetus Eestis doktorikraadi omandanud isikutele teadlaskarjääri alustamiseks välisriigi tugevate teadusasutuste ja uurimisrühmade juures.
  • stardigrant on uurimistoetus esmase teadusliku uurimistöö kogemuse omandanud teadlastele iseseisva karjääri alustamiseks Eesti teadus- ja arendusasutuses, oma uurimisrühma loomiseks ning järelkasvu (sh doktorantide) edendamiseks.
  • rühmagrant on uurimistoetus teadlastele iseseisva teadlaskarjääri jätkamiseks Eesti teadus- ja arendusasutuses, teadustöö kõrge taseme tagamiseks, tugeva teadusrühma juhtimiseks ja järelkasvu (sh doktorantide) kaasamiseks.

Personaalsele uurimistoetusele viitamine:

PUT-i projektile viitamine publikatsioonis on kohustuslik, kui see pole taotlejast sõltumatutel asjaoludel (nt ajakirja viitamispoliitika) piiratud. Vahe- ja lõpparuannetes võetakse hindamisel arvesse vaid PUT-le viidatud publikatsioone.

Korrektne PUT-ile viide inglise keeles:

This work was supported by the Estonian Research Council grant (PUT number).

Korrektne PUT-ile viide eesti keeles:

Uurimistööd on finantseerinud Eesti Teadusagentuur (PUT number).

Vaata ka: Soovitused uurimisprojekti tegevuste ja tulemuste tutvustamiseks avalikkusele

Personaalse uurimistoetuse taotluste ja aruannete esitamisest 2019. aastal

Personaalsete uurimistoetuste taotlusvoor toimus 2019. aastal 1. aprillist 30. aprilli kella 17-ni.

Seoses aruandluse lihtsustamisega ei pea alates 2019. aastast esitama personaalsete uurimistoetuste aastaaruannet ja jätkutaotlust. Projekti rahastamise jätkamise aluseks on järgmise aasta lepingu ettevalmistamine, mis toimub 2019. aasta novembris-detsembris.

2017. aastal alanud nelja-aastaste projektide puhul tuleb esitada eelneva perioodi kohta vahearuanne. Vahearuande esitamine toimus 2019. aastal 1. märtsist 1. aprilli kella 17-ni.

2018. aastal lõppenud PUT projektide lõpparuannete esitamine toimus 2019. aastal 15. jaanuarist 1. aprilli kella 17-ni.

PUT järeldoktorid esitavad lõpparuande kolme kuu jooksul pärast projekti lõppemist.

 

Kontakt:

Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
siret.rutiku@etag.ee
731 7381
5342 0639