Personaalne uurimistoetus

Personaalne uurimistoetus (PUT) on teadus- ja arendusasutuses töötava isiku või uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse projekti rahastamiseks eraldatav toetus.

Personaalseid uurimistoetusi on teadlaskarjääri eri etappidele vastavalt kolme tüüpi:

  • järeldoktori grant on uurimistoetus doktorikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanud isikutele teadlaskarjääri alustamiseks Eesti või välisriigi tugevate teadusasutuste ja uurimisrühmade juures.
  • stardigrant on uurimistoetus esmase teadusliku uurimistöö kogemuse omandanud teadlastele iseseisva karjääri alustamiseks Eesti teadus- ja arendusasutuses, oma uurimisrühma loomiseks ning järelkasvu (sh doktorantide) edendamiseks.
  • rühmagrant on uurimistoetus teadlastele iseseisva teadlaskarjääri jätkamiseks Eesti teadus- ja arendusasutuses, teadustöö kõrge taseme tagamiseks, tugeva teadusrühma juhtimiseks ja järelkasvu (sh doktorantide) kaasamiseks.

Personaalsele uurimistoetusele viitamine:

PUT-i projektile viitamine publikatsioonis on kohustuslik, kui see pole taotlejast sõltumatutel asjaoludel (nt ajakirja viitamispoliitika) piiratud. Vahe- ja lõpparuannetes võetakse hindamisel arvesse vaid PUT-le viidatud publikatsioone.

Korrektne PUT-ile viide inglise keeles:

This work was supported by the Estonian Research Council grant (PUT number).

Korrektne PUT-ile viide eesti keeles:

Uurimistööd on finantseerinud Eesti Teadusagentuur (PUT number).

Personaalse uurimistoetuse  taotluste ja aruannete esitamisest 2018. aastal

Personaalsete uurimistoetuste taotlusvoor toimus 2018. aastal 1. aprillist 30. aprilli kella 17-ni.

Personaalsete uurimistoetuste aastaaruande esitamine toimus 1.02.- 1.03.2018. Aruande pidid esitama kõik jätkuvad projektid (2017. aastal lõppenud projektid esitavad projekti viimase aasta tulemused ja kulud lõpparuandes). Seoses aruandluse lihtsustamisega sisaldab aastaaruanne alates 2017. aastast ka jätkutaotlust. Aastaaruande alusel otsustatakse projekti rahastamise jätkamine (aastaaruanne ühendab finantsaruande ja jätkutaotluse) 2019. aastaks.

2017. aastal lõppenud PUT projektide lõpparuannete esitamine toimus 1.03-2.04.2018 kl 17.00.

PUT järeldoktorid pidid jätkuva projekti aastaaruande esitama 1.02.-1.03.2018.

Lõpparuanne esitatakse kolme kuu jooksul pärast projekti lõppemist.

 

Kontakt:

Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
siret.rutiku@etag.ee
731 7381
5342 0639