Varasemate seminaride materjalid

25.08.2020 seminari materjalid

Uurimistöö tegemise protsess (ettekande kokkuvõte) – Terje Tuisk (Eesti Teaduste Akadeemia)

Ornitoloogiline uurimistöö – aktuaalsed teemad ja kust leida andmeid? – Tarvo Valker (Huvitava Bioloogia Kool)

Mida teha kui noor tahab tipptasemel tööd? – Margus Niitsoo

Missugune on hea posterettekanne? – Signe Ivask (Tartu Ülikool)

Seminari kokkuvõte.

Seminari videosalvestis järelevaatamiseks.

 

25.10.2019 seminari teemad

  • Lühiülevaade riiklikust statistikasüsteemist, toodete ja teenuste, veebilehe ja erinevate rakenduste tutvustamine (näidetena: noortevaldkonna statistika, rahvastik, sotsiaaluuringud, piirkondlik statistika); praktiline osa, mis sisaldab andmete leidmist läbi erinevate ülesannete. Keskendume nii veebilehelt kui andmebaasist leitavatele andmetele ja aluseks võtame samad valdkonnad. Lektorid Gerli Õunapuu  ja Kadi Villa (Statistikaamet)
  • Andmekogud, mida Innove haldab (uuringud, tasemetööd, põhikooli ja gümnaasiumi eksamitulemused; PISA, TALIS, EHIS; rahuloluuuringu andmed õppeasutustes jm). Lektor Einar Rull (Innove)
  • Andmekaitsest kooli uurimistöö kontekstis – kui palju ja keda vaja kaitsta on? Lektor Kadi Levand (Andmekaitse Inspektsioon)
  • Erinevad uuringutüübid: tegevusuuring ja arendusuuring; intervjuu eri tüübid; valim – mis on kvalitatiivse uuringu nõuded teaduslikul tasandil ja mida on mõistlik nõuda gümnaasiumiõpilaselt; andmeanalüüsist räägitu põhjal. Lektor Maarja Tinn (Tallinna Ülikool)
  • Erinevad andmebaasid ja vanadele digitaliseeritud teavikutele juurdepääs – meil on olemas, tulge ja kasutage!; Rahvusraamatukogu ja personaalne nõustamine uurimistöö raames või hoopis kaasjuhendaja rahvusraamatukogust?! Lektor Angelica Õunapuu (Eesti Rahvusraamatukogu)
  • Keskkonnainfo ja -andmed. Lektor Reigo Roasto (Keskkonnaagentuur)

 

16.04.2019 seminari materjalid:

Õpilase vaade – Kuidas uurimistöö muutis minu elu

Sotsiaalteaduslik vaade õpilaste uurimistöödele

Tartu Ülikooli võimalused uurimistööde juhendajatele

Hoiatused uurimistööde puhul ankeetküsitluse kasutamise eest

 

Avaseminari materjalid:

Uurimistööde korraldus Poska Gümnaasiumis

Loovtööde korraldus Tallinna Rahumäe Põhikoolis

Loodusteaduslikud uurimistööd Eesti gümnaasiumides

HUNTS humanitaarainete väärtustamine

Teaduseetikast

EDUlab innovatsiooni uurimine koolis

Avaseminari kokkuvõte ja kasulikku infot