Kontaktid

Administratsioon | Analüüsiosakond | Eesti Teadusinfosüsteemi osakond | Uurimistoetuste osakond | Teaduse populariseerimise osakond | Teadusprogrammide osakond | Välisteaduskoostöö osakond

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg)
Soola 8
Tartu 51004
etag@etag.ee
Tel 730 0324
Registrikood: 90000759
Eesti Teadusagentuuri Tartu kontor asub Plasku kontorihoone 4. ja 5. korrusel. Plaskusse pääseb nii hoone Võidu silla poolsel küljel asuvast uksest kui ka Tasku keskuse kaudu, minnes Rimi poe juurest vasakule liftide juurde, mille juures on kiri “Sissepääs Plasku kontoritesse”.
Eesti Teadusagentuuri esindus Tallinnas
Tõnismägi 11
Tallinn 15192
Eesti TA kontaktbüroo Brüsselis:
Square de Meeûs 1, 1000 Brüssel, Belgia
Maria Alajõe
Eesti TA Brüsseli büroo juhataja
Telefon: +32 2 265 0933
Telefon: +372 511 3284
maria.alajoe@etag.ee


Administratsioon

Andres Koppel juhatuse esimees 731 7340
Karin Jaanson tegevjuht 731 7348
Liina Raju kommunikatsioonijuht 730 0332
5349 9250
Leelo Muru personalijuht 731 7341
Kati Uusmaa jurist 731 7342
Helina Loid-Kudu kvaliteedijuht 731 7349
Anne Park pearaamatupidaja 730 0334
Tiina Haabpiht vanemraamatupidaja 730 0375
Kerti Tamm raamatupidaja 731 7344
Anneli Hellat raamatupidaja (Mobilitas Pluss, RITA) 731 7345
Tõnis Eelma IT-spetsialist 730 0370
Jaanika Vaarmets assistent-dokumendihaldur 730 0321
5306 3601
Krista Palopääl assistent 730 0324

Analüüsiosakond

Maarja Sillaste osakonnajuhataja 730 0371
Kadri Raudvere analüütik 730 0377
Doris Pavlov analüütik 731 7346
Hanna Raig analüütik 730 0338

Eesti Teadusinfosüsteemi osakond

Marika Meltsas osakonnajuhataja 730 0323
524 2636
Kristi Kukk ETISe administraator 731 7369
Priit Tuvike ETISe administraator 730 0373
5646 8833

Teaduse populariseerimise osakond

Terje Tuisk osakonnajuhataja 730 0333
511 0356
Margit Lehis vanemkoordinaator (õpilaste teadusfestival; noorte leiutajate konkurss) 730 0335
520 3270
Katrin Saart vanemkoordinaator (teaduse populariseerimise projektikonkurss; Eesti teaduse populariseerimise auhind; teadushuvihariduse ja teadushariduse arendamine) 730 0378
5695 5985
Sirli Taniloo konkursside koordinaator (kasvatusteaduslike teadustööde konkurss; üliõpilaste teadustööde konkurss; noore uurija stipendium; uurimistööde koordinaatorite võrgustik)
526 0562
Liisi Röömel konkursside koordinaator (õpilaste teadustööde konkurss; Õpilaste Teaduslik Ühing) 731 7354
516 6838
Helen Biin TeaMe+ juht (TeaMe+ meediategevused; TeaMe+ partnerite tegevused) 730 0339
Kairi Järv TeaMe+ konsultant 731 7385
Eva Pruusapuu TeaMe+ koordinaator 731 7356
Liis Livin Research in Estonia turundusjuht 731 7368
Reimo Rehkli Research in Estonia turundusspetsialist 730 0328
5647 7603

Teadusprogrammide osakond

Oskar Otsus osakonnajuhataja, Mobilitas Pluss juht 731 7350
5306 5302
Margus Harak Mobilitas Pluss vanemkonsultant (ERC grandi taotlejate, ERA Chair ja EIT projektides osalejate ning ERA-NET toetused) 731 7343
511 0332
Tiina Loit-Oidsalu Mobilitas Pluss vanemkonsultant (järeldoktorite-, tagasipöörduvate teadlaste ja tippteadlaste toetused) (Tallinn) 731 7359
Marje Sulakatko Mobilitas Pluss konsultant (järeldoktorite-, tagasipöörduvate teadlaste ja tippteadlaste toetused) (Tallinn) 731 7357
Indrek Kõre Mobilitas Pluss ja RITA konsultant 730 0329
Liina Eek RITA juht 731 7383
5300 1912
Ülle Napa RITA vanemkonsultant (teadusnõunike nõustamine rahvusvahelise koostöö alal, JPI, GPC) 730 0322
Maikki Moosus RITA vanemkonsultant (strateegilise TA tegevuse toetamine) 730 0320
Kaidi Meus RITA konsultant (strateegilise TA tegevuse ja teadmisepõhise poliitikakujundamise toetamine) 731 7380
Viktor Muuli nutika spetsialiseerumise valdkonna juht 730 0325
Sven Paulus kommunikatsioonispetsialist 731 7353

Uurimistoetuste osakond

Siret Rutiku osakonnajuhataja 731 7381
5342 0639
Ade Kallas-Kivi uurimistoetuste koordinaator (arsti- ja terviseteadused) 731 7366
Hele Priimets uurimistoetuste koordinaator (sotsiaal- ja humanitaarteadused ning kunstid) 730 0326
Lairi Bakhoff uurimistoetuste koordinaator (bio- ja keskkonnateadused) 731 7363
Julia Uusna uurimistoetuste koordinaator (tehnika ja tehnoloogia) 731 7358
Mikk Vahtrus uurimistoetuste koordinaator (täppisteadused) 731 7367
Priit Tamm teadustaristu valdkonna juht 730 0374
501 6624

Välisteaduskoostöö osakond

Silver Lätt osakonnajuhataja (Eesti H2020 koordinaator; Kosmos) 731 7355
522 8237
Aare Ignat projektijuht (ERA-NET Cofund; FET; rahvusvahelised bilateraalsed programmid; JSPS) 731 7364
5553 4511
Aavo Kaine vanemkonsultant (IKT; turvaline ühiskond) 731 7351
Anna Mossolova konsultant (EURAXESS TOP III, TOPIV, Net4Mobility+, NCP_WIDE.NET ) 517 7957
Argo Soon vanemkonsultant (Tervishoid; Toit, põllumajandus, merendusuuringud, biomajandus; JTI) 730 0372
515 3424
Hanna Raig konsultant (EURAXESS) 730 0338
Kristi Auli koordinaator; uudiskirja toimetaja, Horisont 2020 veebi toimetaja 730 0376
521 4546
Kristin Kraav vanemkonsultant (Euroopa Teadusnõukogu; Marie Skłodowska-Curie; Osaluse laiendamine) 730 0337
501 3482
Katrin Kello vanemkonsultant (ERA-NET) 731 7361
Katrin Piller koordinaator (Norra teaduskoostöö programm) 731 7382
Margit Ilves vanemkonsultant (finantsküsimused; riskikapital; VKEd; EIT) 731 7352
Maria Habicht vanemkonsultant (Energia; Transport) 730 0327
517 4058
Mikk Antsov vanemkonsultant (Euratom, NMP)
5816 4820
Ülle Napa vanemkonsultant (kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained; JPI) 730 0322
Maria Alajõe Brüsseli kontaktbüroo juhataja +322 265 0933