Kontaktid

Administratsioon | Analüüsiosakond | Eesti Teadusinfosüsteemi osakond | Uurimistoetuste osakond | Teaduskommunikatsiooni osakond | Teadusprogrammide osakond | Välisteaduskoostöö osakond

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg)
Soola 8
Tartu 51004
etag@etag.ee
Tel 730 0324
Registrikood: 90000759
Eesti Teadusagentuuri Tartu kontor asub Plasku kontorihoone 3., 4. ja 5. korrusel. Plaskusse pääseb nii hoone Võidu silla poolsel küljel asuvast uksest kui ka Tasku keskuse kaudu, minnes Rimi poe juurest vasakule liftide juurde, mille juures on kiri “Sissepääs Plasku kontoritesse”.
  Eesti Teadusagentuuri esindus Tallinnas
Tõnismägi 5a
Tallinn 15192
Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esindus:
Rue Guimard 11/13, 1040 Brüssel, Belgia
Ülle Napa
Brüsseli esinduse juhataja
Telefon: +32 470 65 51 55
Mobiil: +372 527 5651
ulle.napa@etag.ee

Administratsioon

Andres Koppel juhatuse esimees 731 7340
Karin Jaanson tegevjuht 731 7348
Krista Tamm kommunikatsioonijuht 730 0332
5343 3341
Leelo Muru personalijuht 731 7341
Kati Uusmaa jurist 731 7342
Heli Kari kvaliteedijuht 731 7349
Anne Park pearaamatupidaja 730 0334
Tiina Haabpiht vanemraamatupidaja 730 0375
Kerti Tamm raamatupidaja 731 7344
Anneli Hellat finantskonsultant-raamatupidaja (Mobilitas Pluss, RITA) 731 7345
Tõnis Eelma IT-spetsialist 730 0370
Jaanika Vaarmets assistent-dokumendihaldur 730 0321
5662 5527
Krista Palopääl assistent 730 0324

Analüüsiosakond

Maarja Sillaste osakonnajuhataja 730 0371
Loone Vilumaa analüütik 730 0377
Doris Pavlov analüütik 731 7346
Eva-Liisa Otsus analüütik 731 7347

Eesti Teadusinfosüsteemi osakond

Marika Meltsas osakonnajuhataja 730 0323
524 2636
Kristi Kukk ETISe administraator 731 7369
Priit Tuvike ETISe administraator 730 0373
5646 8833

Teaduskommunikatsiooni osakond

Annely Allik osakonnajuhataja 730 0333
Katrin Saart vanemkoordinaator (teaduse populariseerimise projektikonkurss; Eesti teaduse populariseerimise auhind; teadushuvihariduse ja teadushariduse arendamine) 730 0378
Sirli Taniloo konkursside koordinaator (haridusteaduslike teadustööde konkurss; üliõpilaste teadustööde konkurss)
526 0562
Leemet Samel koordinaator 731 7354
Margit Saar kommunikatsioonispetsialist 731 7353
Katrin Olt programmi TeaMe+ juht 730 0339
Eva Pruusapuu TeaMe+ koordinaator 731 7356
Jaanus Sepp TeaMe+ koordinaator 731 7385
Siim Lepik Research in Estonia tegevuste juht 731 7368
Kiiri Toomberg Research in Estonia turundus- ja kommunikatsioonispetsialist 730 0328

Teadusprogrammide osakond

Oskar Otsus osakonnajuhataja, Mobilitas Pluss juht 731 7350
5306 5302
Margus Harak Mobilitas Pluss vanemkonsultant (ERC grandi taotlejate, ERA Chair ja EIT projektides osalejate ning ERA-NET toetused) 731 7343
511 0332
Tiina Loit-Oidsalu Mobilitas Pluss vanemkonsultant (järeldoktorite-, tagasipöörduvate teadlaste ja tippteadlaste toetused) 731 7359
Marje Sulakatko Mobilitas Pluss konsultant (järeldoktorite-, tagasipöörduvate teadlaste ja tippteadlaste toetused) 731 7357
Indrek Kõre Mobilitas Pluss ja ressursside väärindamise programmi konsultant 730 0329
Liina Eek RITA juht 731 7383
5300 1912
Ülle Napa rahvusvahelise koostöö konsultant +32 470 65 51 55
527 5651
Sigrid Ots RITA vanemkonsultant (strateegilise TA tegevuse toetamine) 730 0320
Kaidi Meus RITA konsultant (strateegilise TA tegevuse ja teadmisepõhise poliitikakujundamise toetamine) 731 7380
Indrek Tulp ressursside väärindamise programmi juht
Viktor Muuli nutika spetsialiseerumise valdkonna juht 730 0325

Uurimistoetuste osakond

Siret Rutiku osakonnajuhataja 731 7381
5342 0639
Ade Kallas-Kivi uurimistoetuste koordinaator (arsti- ja terviseteadused) 731 7366
Hele Priimets uurimistoetuste koordinaator (humanitaarteadused ja kunstid) 730 0326
Lairi Bakhoff uurimistoetuste koordinaator (bio- ja keskkonnateadused) 731 7363
Raili Torga uurimistoetuste koordinaator (täppisteadused) 731 7358
Tormi Kotkas uurimistoetuste koordinaator (sotsiaalteadused) 731 7364
Julia Uusna uurimistoetuste koordinaator (tehnika ja tehnoloogia) 731 7367
Rebekka Vedina uurimistoetuste koordinaator (sihtgrandid) 5697 6673
Priit Tamm teadustaristu valdkonna juht 730 0374
501 6624

Välisteaduskoostöö osakond

Maarja Adojaan osakonnajuhataja 731 7355
Margit Suuroja projektijuht (partnerlused) 731 7360
Aavo Kaine vanemkonsultant (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, Kosmos, Euratom) 731 7351
Anna Mossolova konsultant (Joint Research Centre, EURAXESS TOPIV, Net4Mobility+, NCP_WIDE.NET) 731 7362
Argo Soon vanemkonsultant (tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu, tehnoloogiate ühisalgatused (JTI), nanotehnoloogiad, kõrgtehnoloogilised materjalid, kõrgtehnoloogiline tootmine ja töötlemine (Nano)) 730 0372
515 3424
Siiri Kolka konsultant (EURAXESS) 730 0338
5647 8473
Kristi Auli koordinaator (uudiskirja toimetaja, Horisont 2020 veebi toimetaja) 730 0376
521 4546
Kristin Kraav vanemkonsultant (Euroopa Teadusnõukogu, Marie Skłodowska-Curie, osaluse laiendamine) 730 0337
501 3482
Katrin Kello vanemkonsultant (COST, humanitaar- ja sotsiaalteadused) 731 7361
5561 0546
Katrin Piller koordinaator (Balti teaduskoostöö programm, NordForsk) 731 7382
Margit Ilves vanemkonsultant (finantsküsimused, riskikapital, VKEd) 731 7352
Maria Habicht vanemkonsultant (energia, transport) 730 0327
517 4058
Katrin Saar konsultant (toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud, biomajandus) 731 7386
Maarja Soonberg konsultant (turvaline ühiskond) 731 7387
Priit Kilgas konsultant 730 0322
Ülle Napa Brüsseli esinduse juht +32 470 65 51 55
527 5651
Kerli Reintamm Brüsseli esinduse püsistažöör +32 470 65 51 55
5382 6613