Välisteaduskoostöö osakond

Esindame Eestit rahvusvahelistes teadusvõrgustikes ja partnerlusprogrammides

Esindame Eestit Euroopa teaduse- ja tehnikaalases koostöövõrgustikus COST (European Cooperation in Science and Technology). Võrgustik aitab seostada eri riikides tehtavaid teadustööprojekte ning moodustada hästi töötavaid teaduskooslusi. ETAg korraldab koostööprogrammide alast nõustamist.

Esindame Eestit Euroopa Liidu (EL) teadus- ja arendustegevuse raamprogrammis Horisont 2020. Korraldame koolitusi ja infopäevi, pakume personaalseid konsultatsioone ja aitame partnerotsingutes, koostame ülevaateid statistikast ja analüüsidest ning koordineerime Eesti riigi pakutavaid toetusi.

Koordineerime Eesti EL partnerlustes osalemist ning koostame kord aastas EL partnerlustes osalemise kava. Analüüsime Eesti asutuste ja ettevõtete edukust Euroopa projektides ja programmides võrrelduna teiste riikide taotlejatega. Sellealane info on koondatud vastavasse andmebaasi.

 

Nõustame Eestis töötavaid välisteadlasi

Eestisse saabuvate välisteadlaste ja nende perede kohanemist toetame koos teadusasutustest partneritega läbi EURAXESS võrgustiku.

Teadusagentuuri Brüsseli kontaktbüroo

Parema ligipääsu Euroopa teaduskoostööle annab ETAg-i Brüsseli kontaktbüroo. Büroo toetab infovahetust Eesti teadus- ja arendusasutuste ning Brüsseli institutsioonide vahel, aitab kontaktide leidmisel ning koostöövõimaluste loomisel. Perioodiliselt korraldame konkurssi, mis annab ülikoolide, teadus- ja arendusasutuste ning ministeeriumide ja nende allasutuste töötajatele võimaluse Brüsselis stažeerides tutvuda Euroopa Liidu organisatsioonide ja initsiatiividega ning edendada koostööd oma teadusvaldkonnas või asutuse haldusalas.

Maarja Adojaan
osakonnajuhataja
Tel: 731 7355
maarja.adojaan@etag.ee
Margit Suuroja
projektijuht (partnerlused)
Tel: 731 7360
margit.suuroja@etag.ee
Aavo Kaine
vanemkonsultant (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, Kosmos, Euratom)
Tel: 731 7351
aavo.kaine@etag.ee
Anna Mossolova
konsultant (Joint Research Centre, EURAXESS TOPIV, Net4Mobility+, NCP_WIDE.NET)
Tel: 731 7362
anna.mossolova@etag.ee
Argo Soon
vanemkonsultant (tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu, tehnoloogiate ühisalgatused (JTI), nanotehnoloogiad, kõrgtehnoloogilised materjalid, kõrgtehnoloogiline tootmine ja töötlemine (Nano))
Tel: 730 0372, 515 3424
argo.soon@etag.ee
Siiri Kolka
konsultant (EURAXESS)
Tel: 730 0338, 5647 8473
siiri.kolka@etag.ee
Kristi Auli
koordinaator (uudiskirja toimetaja, Horisont 2020 veebi toimetaja)
Tel: 730 0376, 521 4546
kristi.auli@etag.ee
Kristin Kraav
vanemkonsultant (Euroopa Teadusnõukogu, Marie Skłodowska-Curie, osaluse laiendamine)
Tel: 730 0337, 501 3482
kristin.kraav@etag.ee
Katrin Kello
vanemkonsultant (COST, humanitaar- ja sotsiaalteadused)
Tel: 731 7361, 5561 0546
katrin.kello@etag.ee
Katrin Piller
koordinaator (Balti teaduskoostöö programm, NordForsk)
Tel: 731 7382
katrin.piller@etag.ee
Margit Ilves
vanemkonsultant (finantsküsimused, riskikapital, VKEd)
Tel: 731 7352
margit.ilves@etag.ee
Maria Habicht
vanemkonsultant (energia, transport)
Tel: 730 0327, 517 4058
maria.habicht@etag.ee
Ülle Napa
vanemkonsultant (kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained, JPI)
Tel: 730 0322
ulle.napa@etag.ee
Katrin Saar
konsultant (toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud, biomajandus)
Tel: 731 7386
katrin.saar@etag.ee
Maarja Soonberg
konsultant (turvaline ühiskond)
Tel: 731 7387
maarja.soonberg@etag.ee
Maria Alajõe
Brüsseli kontaktbüroo juhataja
Tel: 730 0330, +322 265 0933
maria.alajoe@etag.ee