Uuringud

Eesti teaduse ülevaated:

Kogumik “Eesti teadus 2016”  Kogumikus kasutatud andmed tabelitena (DOI)

Ingliskeelne kogumik “Estonian Research 2016” Kogumikus kasutatud andmed tabelitena inglise keeles

Varasemad ülevaatekogumikud eesti keeles

Varasemad ülevaatekogumikud inglise keeles

 

Teadusagentuuri läbiviidud või Teadusagentuuri poolt tellitud uuringud:

Ülevaade personaalsetest uurimistoetustest (2017)

Eesti teadustöötajate keskmine brutokuupalk (2017)

Ülevaade konkurentsist riiklikele uurimistoetustele Eestis perioodil 2008-2017 (2017)

Ülevaade ülikoolide pingeridadest (2017)

Ülevaade teaduse mainet Eestis käsitlevatest uuringutest (2016)

Ülevaade OECD teaduse, tehnoloogia ja tööstuse teemalistest raportitest 2014-2015 (2016)

Eesti Teadusagentuuri käivitamise ja Eesti teaduse rahastamissüsteemi reformi tagasisideuuring TNS Emor (2015)

Teadustöö majanduslike mõjude avaldumine Eestis premeeritud tehnoloogiaid hõlmavates sektoraalsetes innovatsioonisüsteemides Kadri Ukrainski, Jaan Looga, Aivo Ülper (2015)

Baasfinantseerimise kasutamise analüüs 2005-2013. Haridus- ja Teadusministeerium, SA Eesti Teadusagentuur (2014)

Eesti osaluse statistika EL raamprogrammis (Horisont 2020 koduleht)

Eesti korraliselt evalveeritud teadusasutuste publikatsioonide näitajad 2003-2012 (2014)

Teadust ja tehnoloogiat populariseerivad tegevused Eestis Poliitikauuringute Keskus Praxis (2013)

Uurimistöö andmete õiguslik staatus Eestis Patendibüroo Ustervall (2012)

Peer Review Practices Ülle Must, Oskar Otsus, Marcus Denton, Arto Mustajoki, Taavi Tiirik (2012)

Evaluation in Research and Research Funding Organisations: European Practices European Science Foundation (2012)

 

Nutika spetsialiseerumise ülevaated:

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade seire ja kasutatavad indikaatorid võrdlusriikides (2018)

Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades. 2016. ja 2017. aasta kokkuvõte (2018)

Teadus- ja arendustegevuse seos nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadega (2018)

Patenditaotlused nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades (2017)

Nutika spetsialiseerumise erialastipendiumid kasvuvaldkondade kaupa (2017)

Teadus- ja arendustegevuse seos nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadega. 2016. aasta kokkuvõte (2017)

Küsitlus NUTIKAS toetusmeetme kasutamise kohta 2017