TeadusEST

Teadusfoorum TeadusEST on teadlastele suunatud iga-aastane info- ja arva­mus­vahetusüritus, kus saab ülevaate olulisematest arengutest Eesti teadus­(korraldus)maastikul ning arutada päevakajaliste küsimuste üle.

TeadusEST 2019 teemal “Teadus.Eetika.Raha”
TeadusEST 2018 teemal „Teaduse hindamise tavad ja unistused – kuidas murda vanu mõttemalle“ 
TeadusEST 2017 teaduse ühiskondliku mõju hindamise ja kirjeldamise teemal
TeadusEST 2016 teaduse rahastamise teemal 


Lisainfo
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
tel: 731 7381/5342 0639
siret.rutiku@etag.ee