TeadusEST 2018

Teadusfoorum “TeadusEST2018” teemal „Teaduse hindamise tavad ja unistused – kuidas murda vanu mõttemalle“ toimus 15. novembril 2018 Tartus Dorpati konverentsikeskuses.

Viimasel paaril aastal on Eestis väga aktiivselt tegeletud nn teadlaskarjääri mudeli loomi­sega. Arvukad arutelud, uuringuid, uuendatud uurimistoe­tus­te süsteem, kavandatavad seaduse­muudatused ja nn tenuurisüsteemi juurutamine – kõik need peaksid toetama nii Eesti teadlaskonna kui terviku jätkusuutlikkust kui ka iga üksiku teadlase arengut ja eneseteostust.

Selle eesmärgi ja tegelikkuse vahel on aga vaja ületada kolm suurt vastuolu (vt täpsemalt tausta­materjalist):

  1. Teadusliku taseme hindamisel ei arvestata teadlaskarjääri individuaalseid erisusi. Teadlaste karjääriteed on muutunud mitmekesisemaks kui kunagi varem, ent teadusliku edukuse arvestamine on jäänud traditsioonilistesse kammitsatesse.
  2. Tulevikuteaduse potentsiaali hinnatakse teadlaste valdkonnakesksete minevikusaavutuste pealt. Teadlastelt oodatakse teaduslikke läbimurdeid tulevikuproblee­mide ettenägemisel, ennetamisel ja lahenda­misel, ent teadusrahastuse otsustamisel on suurema kaaluga teadlaste senised saavutused.
  3. Teadlaskarjääris on eelisseisundis nn lineaarse karjääritee valinud meessoost teadlased. Vaatamata paindlike karjäärivõimaluste propageerimisele teaduses on nn mittelineaarse karjääriteega teadlased, sh naisteadlased rahastustaotluste konkurentsis nõrgemal positsioonil.

Teadusfoorumil arutati,

  • kuidas saaks lahendada teadlaskonna mitmekesisuse ja edukuse ühetaolise hindamise vastuolusid,
  • millised abinõud oleksid vajalikud ja võimalikud uurimistoetuste andmise tingimustes ja hindamiskogude moodustamises.

Teadusfoorumi arutelu ja osalejate ettepanekud olid sisendiks uurimistoetuste taotlemise ja hindamise korralduse ülevaatamisel.

TeadusEST 2018 videosalvestis

TeadusEST 2018 kokkuvõte

TeadusEST 2018 fotogalerii

Ettekannete slaidid
Teadusest 2018 ETAg-i vaates – Andres Koppel, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees

2021- 2035 strateegiaperioodi kavandamine – Ando Kiviberg, Haridus- ja teadusstrateegia 2035 projektijuht

Kuidas arvutada bibliomeetriliselt teadlase akadeemilist vanust? – Jüri Allik, Tartu Ülikool

Teaduse hindamise tavad ja unistused – kuidas murda vanu mõttemalle – Elin Org, Tartu Ülikool

Kuidas hinnata tulevikuteadust? – Erle Rikmann,Välisministeerium; Tallinna Ülikool

Kuidas hinnata (tuleviku)teadust  – Jarek Kurnitski, Tallinna Tehnikaülikool

Millised peaks tulevikus olema Eestis teadusrahastuse hindamis- ja otsustuskogud? – Katrin Pihor, Haridus- ja Teadusministeerium

Hindamis- ja otsustuskogud – Mario Kadastik, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

 

Lisainfo
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
tel: 731 7381/5342 0639
siret.rutiku@etag.ee