Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Konkursi eesmärk on pakkuda heal tasemel uurimistöö koostanud õpilastele väljundit ning motiveerida ja innustada noori teaduslikumale teemakäsitlusele ka kooli uurimistöödes. Konkursil osalemine annab hea võimaluse saada tagasisidet tehtud tööle ja end teistega võrrelda ning suurima väärtusena  – kohtuda sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist kui mujalt maailmast.

2020. aasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi tööde esitamise tähtaeg oli 20. veebruar. Sellekordsel õpilaste konkursil osales ettevõtmise 19-aastases ajaloos rekordiline arv uurimistöid – 195 tööd 218 õpilaselt. Gümnaasiumiõpilastelt saabus konkursile 167 ja põhikooli õppuritelt 28 tööd. Noorimad osavõtjad olid 7. klassist. Koole osales konkursil kokku 63. Enim osalejaid oli Harju- ja Tartumaalt – vastavalt 93 ja 45. Osalejaid on ka kõigist teistest maakondadest, välja arvatud Raplamaa.

 2020. aasta konkursi kõik preemiad
“Õpilaste teadustööde riikliku konkursi kogumik”

 

Uurida saab kõike! Foto: Sven Tupits

Konkursi auhinnad

Konkursi auhinnafond on 11 400 eurot. Rahalised auhinnad saavad ka I preemia pälvinud tööde juhendajad:

Põhikool:

  • kaks I preemiat (a´ 850 eurot);
  • kaks II preemiat (a´ 550 eurot);
  • kaks III preemiat (a´ 350 eurot).

 

 

Gümnaasium:

  • kaks I preemiat (a´ 1100 eurot);
  • kaks II preemiat (a´ 800 eurot);
  • kaks III preemiat (a´ 600 eurot).

Kõigi I preemia pälvinud teadustööde juhendajate preemiad (a´ 725 eurot).

Premeeritute seast valitakse ka Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursilerahvusvahelisele teaduskonkursile
Regeneron ISEF Ameerika Ühendriikides ja rahvusvahelisele teaduskonkursile CASTIC Hiinas (Eesti ei osale 2020).
Lisaks paneb Eesti Teadusagentuur omalt poolt välja eriauhinnad osalemiseks International Wildlife Reseach Week Šveitsi Alpides
ja Šveitsi talendifoorumil. Rahvusvahelised konkursid avavad noorte jaoks sageli uusi ja veel põnevamaid uksi teadusmaailma.

Mul on osa tööst juba siin! Foto: Sven Tupits

Hea teada

  • Mitmed Eesti kõrgkoolid võtavad meie konkursil edukalt osalenud gümnaasiumilõpetajaid vastu väljaspool konkurssi.
    Kõige täpsemat infot eritingimustel vastuvõtu kohta saab ülikoolide sisseastumisspetsalistidelt!

– 2020. a konkursi riiklike preemiate käskkiri
Konkursi määrusega saab tutvuda siin
– 2020. a konkursi  väljakuulutamise käskkirjaga saab tutvuda siin

Konkursile esitatud töid ja isikuandmeid säilitatakse seitse aastat. Riikliku preemiaga autasustatud tööd antakse üle Rahvusarhiivile.

Konkurssi korraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga

haridusmin_3lovi_est