Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Konkursi eesmärk on pakkuda heal tasemel uurimistöö koostanud õpilastele väljundit ning motiveerida ja innustada noori teaduslikumale teemakäsitlusele ka kooli uurimistöödes. Konkursil osalemine annab hea võimaluse saada tagasisidet tehtud tööle ja end teistega võrrelda ning suurima väärtusena  – kohtuda sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist kui mujalt maailmast.

Uurida saab kõike! Foto: Sven Tupits

Õpilaste teadustööde konkursi kogumik 2021. a tööde lühiülevaadetega

Konkursi auhinnad

Konkursi auhinnafond on 11 400 eurot. Rahalised auhinnad saavad ka I preemia pälvinud tööde juhendajad:

Põhikool:

  • kaks I preemiat (a´ 850 eurot);
  • kaks II preemiat (a´ 550 eurot);
  • kaks III preemiat (a´ 350 eurot).

Gümnaasium:

  • kaks I preemiat (a´ 1100 eurot);
  • kaks II preemiat (a´ 800 eurot);
  • kaks III preemiat (a´ 600 eurot).

Kõigi I preemia pälvinud teadustööde juhendajate preemiad (a´ 725 eurot).

Premeeritute seast valitakse ka Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursilerahvusvahelisele teaduskonkursile
Regeneron ISEF Ameerika Ühendriikides.
Lisaks paneb Eesti Teadusagentuur omalt poolt välja eriauhinnad osalemiseks International Wildlife Reseach Week Šveitsi Alpides ja Šveitsi talendifoorumil. Rahvusvahelised konkursid avavad noorte jaoks sageli uusi ja veel põnevamaid uksi teadusmaailma.

Mul on osa tööst juba siin! Foto: Sven Tupits

Hea teada

  • Mitmed Eesti kõrgkoolid  nt Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool võtavad meie konkursil edukalt osalenud gümnaasiumilõpetajaid vastu väljaspool konkurssi.
    Kõige täpsemat infot eritingimustel vastuvõtu kohta saab ülikoolide sisseastumisspetsalistidelt!

Konkursi määrusega saab tutvuda lingilt

– 2022. a konkursi  väljakuulutamise käskkiri

Konkurssi korraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga

Konkursile esitatud töid ja isikuandmeid säilitatakse seitse aastat. Riikliku preemiaga autasustatud tööd antakse üle Rahvusarhiivile.

Kontakt ja lisainfo:

Signe Toomla
konkursi koordinaator
Eesti Teadusagentuur
signe.toomla@etag.ee

Eriauhindade info:
Katrin Saart
katrin.saart@etag.ee
tel 730 0378

KONKURSI ERIAUHINNAD 2021