Teadus- ja arendustegevuse evalveerimine

Teadusagentuur korraldab teadus- ja arendustegevuse evalveerimist. Teadus- ja arendustegevuse evalveerimine on välishindamine, mis viiakse alates 2010. aastast läbi kas korralise evalveerimisena teadus- ja arendusasutuse konkreetse valdkonna taseme hindamiseks või sihtevalveerimisena teaduspoliitika kujundamiseks ning teadus- ja arendustegevuse korraldamiseks vajaliku teabe saamiseks.

Seni toimunud evalveerimised:

Kontakt
Tanel Hirv
analüütik
tel 730 0320
tanel.hirv@etag.ee