Korraline evalveerimine

Korraline evalveerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse teadus- ja arendusasutuse vastava valdkonna taset võrreldes valdkonna rahvusvahelise tasemega. Haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatakse välisekspertidest koosnev hindamiskomisjon, mis annab hinnangu evalveeritavas valdkonnas tegutseva asutuse teadus- ja arendustegevusele.

Haridus- ja teadusminister kinnitab hindamiskomisjoni põhjendatud ettepaneku alusel korralise evalveerimise otsuse, mille alusel evalveeritakse teadus- ja arendusasutuse tegevus vastavas valdkonnas kas positiivselt või negatiivselt. Positiivse otsuse kehtivusaeg on seitse aastat ja see annab asutusele õiguse taotleda:

  • teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses sätestatud alustel oma teadus- ja arendustegevuse finantseerimist riigieelarvest;
  • doktoriõppe avamist õppe aluseks olevas teadusvaldkonnas ülikooliseaduses sätestatud alustel.

Korralise evalveerimisega seotud dokumendid:

Taotlus korraliseks evalveerimiseks

Korralise evalveerimise hindamisjuhend

Korralise evalveerimise hindamisjuhendi Lisa 1 (doktoriõppekavade seos Frascati valdkondadega)

Korralise evalveerimise eneseanalüüsi aruande täitmise juhend_KEV2021

Teadus-ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise täpsemad tingimused ja kord

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus

Kõrgharidusseadus

 

Positiivselt evalveeritud teadusasutused

Teadus- ja arendusasutus Evalveeritud teadusvaldkond Otsuse kinnitamise kuupäev
AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus Loodusteadused 22.08.2017
Cybernetica AS Loodusteadused 22.08.2017
Eesti Biokeskus (Tartu Ülikool)* Loodusteadused 22.08.2017
Eesti Keele Instituut Humanitaarteadused ja kunstid 22.08.2017
Eesti Kirjandusmuuseum Humanitaarteadused ja kunstid 22.08.2017
Eesti Kunstiakadeemia Humanitaarteadused ja kunstid
Tehnika ja tehnoloogia
22.08.2017
23.07.2021
Eesti Maaülikool Loodusteadused
Tehnika ja tehnoloogia
Põllumajandusteadused ja veterinaaria
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
Eesti metroloogia Keskasutus AS Metrosert Tehnika ja tehnoloogia 23.07.2021
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Humanitaarteadused ja kunstid 22.08.2017
Eesti Rahva Muuseum Humanitaarteadused ja kunstid 22.08.2017
Eesti Taimekasvatuse Instituut Põllumajandusteadused ja veterinaaria 22.08.2017
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus Humanitaarteadused ja kunstid 22.08.2017
Estonian Business School Sotsiaalteadused 22.08.2017
Icosagen Cell Factory OÜ Arsti- ja terviseteadused 04.12.2020
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Loodusteadused
Tehnika ja tehnoloogia
Arsti- ja terviseteadused
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
Protobios OÜ Arsti- ja terviseteadused 22.08.2017
Tallinna Tehnikaülikool Loodusteadused
Tehnika ja tehnoloogia
Arsti- ja terviseteadused
Põllumajandusteadused ja veterinaaria
Sotsiaalteadused
Humanitaarteadused ja kunstid
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.201722.08.2017 22.08.2017
Tallinna Ülikool Loodusteadused
Sotsiaalteadused
Humanitaarteadused ja kunstid
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
STACC OÜ (endine nimi: Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ) Loodusteadused 22.08.2017
Tartu Observatoorium (Tartu Ülikool)* Loodusteadused 22.08.2017
Tartu Ülikool Loodusteadused
Tehnika ja tehnoloogia
Arsti- ja terviseteadused
Põllumajandusteadused ja veterinaaria
Sotsiaalteadused
Humanitaarteadused ja kunstid
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.201722.08.2017 22.08.2017
Tervise Arengu Instituut Arsti- ja terviseteadused 22.08.2017
Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS Terviseuuringud 11.06.2015
BioCC OÜ (endine nimi: OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus) Bio- ja keskkonnateadused 18.11.2015

*01.01.2018 – ühinemine Tartu Ülikooliga

Täpsem info korralisest evalveerimisest 2010

Täpsem info korralisest evalveerimisest 2013

Täpsem info korralisest evalveerimisest 2015

Täpsem info korralisest evalveerimisest 2017

Täpsem info korralisest evalveerimisest 2019

Täpsem info korralisest evalveerimisest 2020

Täpsem info korralisest evalveerimisest 2021

Kontakt

Tanel Hirv
analüütik
Tel 730 0320
tanel.hirv@etag.ee