Üliõpilased

Eesti Teadusagentuur korraldab üliõpilastele kahte konkurssi:

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi
eesmärk on väärtustada üliõpilaste seas teadustööd ja avaldada tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilastöödele. Alates 1991. aastast toimunud konkurssi korraldame koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning aastate jooksul on siia esitatud üle 5000 teadustöö. Konkursi preemiafond on üle 77 000 euro ja suureneb järjest uute eripreemiate lisandumisel. Preemiaid antakse eraldi välja kõikides uurimisvaldkondades bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel, lisaks antakse välja valdkondade- ja tasemeteülene peapreemia. Konkurss toimub korra aastas ja tähtaeg on igal aastal septembri keskel.

Samuti pika ajalooga haridusteaduslike tööde riikliku konkursi (varasem kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss) eesmärgiks on väärtustada kasvatus- ja haridusteaduslikku uurimistööd, tunnustada uurimistööde tegijaid ja tutvustada kasvatus- ja haridusteadlaste töö tulemusi nii õpetajatele kui laiemale avalikkusele. Konkursi preemiafond on 8100 eurot. Haridusteaduslike tööde konkursi tulemused tehakse teatavaks igal kevadel  toimuval suurel haridusteaduste konverentsil, kuhu ootame osalema ka üliõpilasi. Konverents toob kokku hariduse ja koolielu päevakajalistel teemadel arutlema õpetajad, koolijuhid, üliõpilased, kasvatusteadlased ja haridusametnikud. Konverentsid toimuvad kevadeti vaheldumisi Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis. Haridusteaduslike tööde riiklik konkurss toimub korra aastas ja tähtaeg on igal aastal aastal jaanuaris.

Üliõpilased, kelle tegevus on seotud teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnaga, on kutsutud panustama teadus- ja tehnoloogiapakti tegevustesse.