Üliõpilased

Teadusagentuur korraldab üliõpilastele kahte konkurssi:

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi
eesmärk on väärtustada üliõpilaste seas teadustööd ja avaldada tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilastele. Alates 1991. aastast toimunud konkurssi korraldame koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning aastate jooksul on siia esitatud üle 4000 teadustöö. Konkursi preemiafond on üle 67 000 euro ja preemiaid antakse eraldi välja neljas valdkonnas bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel, lisaks antakse välja valdkondade- ja tasemeteülene peapreemia. Konkurss toimub korra aastas ja tähtaeg on igal aastal oktoobris.

Samuti pika ajalooga kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada kasvatusteaduslikku uurimistööd, tunnustada kasvatusteaduslike uurimistööde tegijaid ja tutvustada kasvatusteadlaste töö tulemusi nii õpetajatele kui laiemale avalikkusele. Konkursi preemiafond on 5800 eurot. Kasvatusteaduslike tööde konkursi tulemused tehakse teatavaks igal kevadel  toimuval suurel kasvatusteaduste konverentsil, kuhu ootame osalema ka üliõpilasi. Konverents toob kokku hariduse ja koolielu päevakajalistel teemadel arutlema õpetajad, koolijuhid, üliõpilased, kasvatusteadlased ja haridusametnikud. Konverentsid toimuvad kevadeti vaheldumisi Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis. Kasvatusteaduslike tööde konkurss toimub korra aastas ja tähtaeg on igal aastal aastal märtsis.

Üliõpilased, kelle tegevus on seotud teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnaga, on kutsutud panustama teadus- ja tehnoloogiapakti tegevustesse.