Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss

2019.a konkursi võitjad koos tänukirjad üle andnud Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsleri Indrek Reimandi ja hindamiskomisjoni esinaise Katrin Poom-Valickisega

2019.a konkursi võitjad on selgunud! Vaata lühivideoid võitjatest  ja tutvu võidutöödega SIIN!

Fotogaleriid preemiate üleandmise üritusest näed SIIT!

2019.a kasvatuskonverents toimus 20. mail 2019 Tallinna Ülikoolis. Pealkirjaks oli seekord „Haridusinnovatsioon – tõenduspõhine praktika või kõhutunne“. Konverentsil keskenduti haridusinnovatsioonile ning mõtiskleti, kuivõrd on tegemist tõenduspõhise praktika või kõhutundega. Konverentsi peaesineja oli Aucklandi ülikooli emeriitprofessor Helen Timperley. Päeva jooksul oli võimalik osaleda ka mitmetes põnevates töötubades. Üritus kulmineerus piduliku vastuvõtu ning kasvatusteaduslike tööde 2019. a riikliku konkursi võitjate autasustamisega. Vaata konverentsi ettekandeid ja fotosid https://edulabs.ee/2019-aasta-kasvatusteaduste-konverents-haridusinnovatsioon-toenduspohine-praktika-voi-kohutunne/

Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada kasvatusteaduslikku ja haridusteaduslikku uurimistööd, õhutada  tulemuste avaldamist ja neile laiema kõlapinna andmise olulisust, avaldada tunnustust kasvatusteaduslike ja haridusteaduslike uurimistööde tegijaile ja tutvustada tööde tulemusi nii õpetajatele kui laiemale avalikkusele.

Järgmine tähtaeg on 2020.a algul, jälgi infot!

Konkursi preemiafond on 8100 eurot.

Konkursile ootame osalema teadustöid kasvatusteaduse ja haridusteaduse uurimisteemade laias spektris, hõlmates ka piirnevate valdkondade töid, kus olulisel kohal töö kasvatuslik ja pedagoogiline aspekt. Piirnevad valdkonnad on näiteks arengupsühholoogia, hariduskorraldus, haridusfilosoofia, kasvatussotsioloogia jms. Tööde esitamise kategooriad 2019. aastal olid järgmised:

1. publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (Heino Liimetsa nim. preemia)I preemia 1400 eurot ja II preemia 1000 eurot
2. võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel: I preemia – 1100 eurot ja II preemia – 800 eurot
3. magistritöö: I preemia – 1100 eurot ja II preemia – 800 eurot
4. õpik või didaktilis-rakenduslik töö (õpikute puhul üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised juhendmaterjalid ja õpetajaraamat)I preemia – 1100 eurot ja II preemia – 800 eurot

Osade kategooriate puhul toimub konkurss igal aastal ja osade puhul üle aasta. Kõik kategooriad loetletuna on järgmised:

  1. eesti keeles publitseeritud teadustöö/artikkel (esitamine üle aasta)
  2. võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel
  3. publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (Heino Liimetsa nim. preemia) (esitamine üle aasta)
  4. magistritöö
  5. populaarteaduslik töö (esitamine üle aasta)
  6. õpik või didaktilis-rakenduslik töö (õpikute puhul üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised juhendmaterjalid ja õpetajaraamat) (esitamine üle aasta)

Konkursi tulemused tehakse igal kevadel teatavaks ja parimatel autoritel on võimalus oma töid tutvustada suurel kasvatusteaduste konverentsil, mis toob kokku hariduse ja koolielu päevakajalistel teemadel arutlema õpetajad, koolijuhid, üliõpilased, kasvatusteadlased ja haridusametnikud. Seni on konverentsidel kõneldud kasvatusteaduste evalveerimisest, väljapaistvusest ühiskonnas, haridusasutuste võrgustumisest ja koostööst jms. Konverents toimub vaheldumisi Tallinnas ja Tartus. 2019.a kasvatusteaduste konverents toimub 20. mail Tallinnas, koostöös Tallinna Ülikooliga. Tänaseks on registreerimine lõppenud. Tutvu konverentsi päevakavaga SIIN!

Konkursi loomise alusmäärus

2019.a konkursi väljakuulutamise käskkiri

Tutvu ka varasemate kasvatusteaduslike tööde riiklike konkursside tulemustega, need leiad SIIT!

2013. aastal alustasime tehtud tööde koondamisega kasvatusuuringute kogumikku. Tutvu kasvatusuuringutega SIIT!

Konkursi ajaloost

Konkurss toimus esmakordselt 1990. aastal, mil kuulutati välja Heino Liimetsa nimeline kasvatusteaduslike tööde konkurss. Sellisena toimus konkurss paar aastat. Konkursi algusaastail hinnati töid kolmes kategoorias – teadustöö, magistritöö ja populaarteaduslik töö. 1993.a veebruaris sõlmiti Haridusministeeriumi ja Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi (EAPS) vahel leping kasvatusteadusliku konkursi korraldamiseks igal aastal, kusjuures Heino Liimetsa nimeliseks jäi toona magistritööde valdkond. 1990-ndate lõpus tekkis vajadus hinnata eraldi eesti keeles ja võõrkeeltes ilmunud teadustöid. Uue aastatuhande alguses lisandus didaktilis-rakenduslike tööde kategooria. Alates 2008. aastast sai Heino Liimetsa nimeliseks doktoritööde kategooria. 2011. aastal lisandus “õpikute kategooria” ning nii tööde esitamine kui ka hindamine toimuvad sellest ajast alates e-keskkonnas. Riikliku konkursi staatus kehtib 2002. aastast. 2009-2011.a korraldas konkurssi Sihtasutus Archimedes. 2012. aastast alates on konkursi korraldamine Eesti Teadusagentuuris, kaaskorraldajaks EAPS ja rahastajaks Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontakt ja lisainfo

Sirli Taniloo
konkursi korraldaja
Eesti Teadusagentuur
telefon: 52 60 562
e-post: sirli.taniloo@etag.ee

Postiaadress:

Sirli Taniloo
Haridus- ja Teadusministeerium (Eesti Teadusagentuur)
Tõnismägi 11
15192 Tallinn