Haridusteaduslike tööde riiklik konkurss

2019.a konkursi võitjad koos tänukirjad üle andnud Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsleri Indrek Reimandi ja hindamiskomisjoni esinaise Katrin Poom-Valickisega

Haridusteaduslike tööde riikliku konkursi (senine kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss) eesmärgiks on väärtustada kasvatusteaduslikku ja haridusteaduslikku uurimistööd, õhutada  tulemuste avaldamist ja neile laiema kõlapinna andmise olulisust, avaldada tunnustust kasvatusteaduslike ja haridusteaduslike uurimistööde tegijaile ja tutvustada tööde tulemusi nii õpetajatele kui laiemale avalikkusele.

Haridusteaduste valdkonna laiema määratluse tõttu korraldatakse edaspidi haridusteaduslike tööde riiklikku konkurssi.

2020. aasta konkurss on lõppenud. Seekordsed preemiasaajad ja tunnustuse pälvijad on välja toodud haridus- ja teadusministri käskkirjas, mille leiab SIIT.

Vaata ka võidutöid tutvustavaid lühivideoid SIIT.

Lühikokkuvõtted võidutöödest leiad meie pressiteatest SIIT.

Kui esialgu pidi parimate tööde autorite autasustamine toimuma haridusteaduste konverentsil Tartus 20. aprillil, siis eriolukorra tõttu jääb konverents sel kevadel kahjuks ära.

Järgmise konkursi avame 15. oktoobril 2020 taotlustähtajaga 15. jaanuaril 2021!

Tutvu eelmise korra osalemistingimustega SIIN!

Konkursi preemiafond on 8100 eurot.

Konkursile ootame osalema teadustöid kasvatusteaduse ja haridusteaduse uurimisteemade laias spektris, hõlmates valdkondi nagu pedagoogika ja didaktika, eripedagoogika, logopeedia, psühholoogia sh arengupsühholoogia, pedagoogiline psühholoogia, haridussotsioloogia, haridusideoloogia, haridusfilosoofia, haridustehnoloogia, haridusjuhtimine, haridusökonoomika, haridusjuriidika jne.

Tööde esitamise kategooriad:

1. eesti keeles publitseeritud teadustööd/ artiklid: I preemia 1500 eurot ja II preemia 1000 eurot;
2. võõrkeeles publitseeritud teadustööd/artiklid: I preemia – 1000 eurot ja II preemia – 500 eurot;
3. publitseeritud ja/või kaitsmisele lubatud doktoritööd ning monograafiad: I preemia – 1500 eurot ja II preemia – 1000 eurot;
4. magistritöödI preemia – 1000 eurot ja II preemia – 500 eurot.

Konkursi tulemused tehakse igal kevadel teatavaks ja parimatel autoritel on võimalus oma töid tutvustada suurel haridusteaduste konverentsil, mis toob kokku hariduse ja koolielu päevakajalistel teemadel arutlema õpetajad, koolijuhid, üliõpilased, kasvatusteadlased ja haridusametnikud. Seni on konverentsidel kõneldud kasvatusteaduste evalveerimisest, väljapaistvusest ühiskonnas, haridusasutuste võrgustumisest ja koostööst jms. Konverents toimub vaheldumisi Tallinnas ja Tartus. 2020.a haridusteaduste konverents toimub kevadel Tartus, täpsem info jõuab kodulehele 2020.a kevadel.

Haridusteaduste konkursi alusmäärus

2020.a konkursi väljakuulutamise käskkiri

Tutvu ka varasemate kasvatusteaduslike tööde riiklike konkursside tulemustega, need leiad SIIT!

2013. aastal alustasime tehtud tööde koondamisega kasvatusuuringute kogumikku. Tutvu kasvatusuuringutega SIIT!

Konkursi ajaloost

Konkurss toimus esmakordselt 1990. aastal, mil kuulutati välja Heino Liimetsa nimeline kasvatusteaduslike tööde konkurss. Sellisena toimus konkurss paar aastat. Konkursi algusaastail hinnati töid kolmes kategoorias – teadustöö, magistritöö ja populaarteaduslik töö. 1993.a veebruaris sõlmiti Haridusministeeriumi ja Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi (EAPS) vahel leping kasvatusteadusliku konkursi korraldamiseks igal aastal, kusjuures Heino Liimetsa nimeliseks jäi toona magistritööde valdkond. 1990-ndate lõpus tekkis vajadus hinnata eraldi eesti keeles ja võõrkeeltes ilmunud teadustöid. Uue aastatuhande alguses lisandus didaktilis-rakenduslike tööde kategooria. Alates 2008. aastast sai Heino Liimetsa nimeliseks doktoritööde kategooria. 2011. aastal lisandus “õpikute kategooria” ning nii tööde esitamine kui ka hindamine toimuvad sellest ajast alates e-keskkonnas. Riikliku konkursi staatus kehtib 2002. aastast. 2009-2011.a korraldas konkurssi Sihtasutus Archimedes. 2012. aastast alates on konkursi korraldamine Eesti Teadusagentuuris, kaaskorraldajaks EAPS ja rahastajaks Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontakt ja lisainfo

Sirli Taniloo
konkursi koordinaator
Eesti Teadusagentuur
telefon: 52 60 562
e-post: sirli.taniloo@etag.ee

Postiaadress:

Sirli Taniloo
Eesti Teadusagentuur
Soola 8
51004 Tartu