Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi.

NB! 2020.a konkurss on lõppenud! Järgmine konkurss tuleb taotlustähtajaga 15. septembril 2021!

Vaata 2020.a preemiasaajate nimekirja SIIT!

Fotol 2020.a üks peapreemia saajatest Tarvo Vaarmets

Vaata 2020.a konkursi tulemuste pressiteadet SIIT!

2020.a konkursi parimate tööde videotutvustused leiab SIIT.

 

Konkursi preemiafond on  77 277,79  eurot ja preemiasummad jagunevad järgmiselt:

 1. rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööde riiklikud preemiad (I preemia 960 eurot, II preemia 650 eurot, III preemia 320 eurot);
 2. magistriõppe üliõpilaste teadustööde riiklikud preemiad (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
 3. doktoriõppe üliõpilaste teadustööde riiklikud preemiad (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
 4.  kaks valdkondade ja tasemete ülest riiklikku peapreemiat, mõlemad väärtuses 3600 eurot;
 5. Eesti Teaduste Akadeemia presidendi 3 eripreemiat, kokku 5497,79 eurot;
 6. Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapitali 2 eripreemiat riigiõiguse valdkonnas tehtud teadustöödele, kokku 2300 eurot;
 7. Välisministeeriumi kuni 2 eripreemiat rahvusvaheliste suhete, välispoliitika, arengukoostöö, küberturvalisuse või välisministeeriumi teistes tegevusvaldkondades tehtud teadustöödele, kokku 1500 eurot;
 8. Sotsiaalministeeriumi kuni 6 eripreemiat sotsiaal-, töö- või tervisevaldkondades tehtud teadustöödele, kokku 3400 eurot;
 9. Muinsuskaitseameti kuni 4 eripreemiat kultuuripärandi valdkonnaga otseselt seotud või selle valdkonnaga lähedastele kõrgetasemelistele teadustöödele, kokku 1600 eurot;
 10. Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuse eripreemia parimale merendusteemalisele teadustööle, 1000 eurot.

  Fotol 2020.a üks peapreemia saajatest Peep Pihelo

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad on järgmised:

 • rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustöö eripreemia „lootustandvate sähvatuste eest“ – konstant π × 250 eurot (785,40 eurot);
 • doktori- ja magistriõppe üliõpilaste teadustööd: I eripreemia „elegantseima üliõpilastöö eest“ –  π × 1000 eurot (3141,59 eurot); II eripreemia „ebatraditsioonilise (unconventional) üliõpilastöö eest“ –  π × 500 eurot (1570,80 eurot).

Konkursi alusmäärus

2020.a konkursi väljakuulutamise käskkiri

Kontakt ja lisainfo:

Signe Toomla
konkursi koordinaator
Eesti Teadusagentuur
signe.toomla@etag.ee

Konkurssi korraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

haridusmin_3lovi_est