Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

 

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas,
tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi.

 2021.a konkurss on väljakuulutamisel ja taotluste esitamise tähtaeg oli 15. september 2021 (kell 23.59)!

Tutvu osalemistingimustega siin.

Konkursi preemiafond on  83 977,79  eurot ja preemiasummad jagunevad järgmiselt:

 1. rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööde riiklikud preemiad (I preemia 960 eurot, II preemia 650 eurot, III preemia 320 eurot);
 2. magistriõppe üliõpilaste teadustööde riiklikud preemiad (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
 3. doktoriõppe üliõpilaste teadustööde riiklikud preemiad (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
 4.  kaks valdkondade ja tasemete ülest riiklikku peapreemiat, mõlemad väärtuses 3600 eurot;
 5. Eesti teaduste akadeemia presidendi kolm eripreemiat, kokku 5497,79 eurot;
 6. Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali eripreemiad riigiõiguse valdkonnas tehtud teadustöödele, kokku 2300 eurot;
 7. Välisministeeriumi eripreemiad rahvusvaheliste suhete, välispoliitika, arengukoostöö, küberturvalisuse või välisministeeriumi teistes tegevusvaldkondades tehtud teadustöödele, kokku 1500 eurot;
 8. Sotsiaalministeeriumi kuni eripreemiad sotsiaal-, töö- või tervisevaldkondades tehtud teadustöödele, kokku 3400 eurot;
 9. Riigikogu Kantselei eripreemiad parlamendi, parlamentarismi, Eesti parlamentaarsete kogude ja esindusdemokraatia valdkonnas tehtud doktori- ja magistriõppe üliõpilaste teadustöödele kokku 1500 eurot, lisaks on töö kohta võimalus avaldada artikel Riigikogu Toimetistes;
 10. Muinsuskaitseameti eripreemiad kultuuripärandi valdkonnaga otseselt seotud või selle valdkonnaga lähedastele kõrgetasemelistele teadustöödele, kokku 3000 eurot;
 11. Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuse eripreemia parimale merendusteemalisele teadustööle, 1000 eurot
 12. Pere Sihtkapitali eripreemiad teadustöödele, mis käsitlevad sündimuse mõjutamise võimalusi ja vastavaid poliitikameetmeid kokku 2300 eurot.

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad on järgmised:

 • rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustöö eripreemia „lootustandvate sähvatuste eest“ – konstant π × 250 eurot (785,40 eurot);
 • doktori- ja magistriõppe üliõpilaste teadustööd: I eripreemia „elegantseima üliõpilastöö eest“ –  π × 1000 eurot (3141,59 eurot); II eripreemia „ebatraditsioonilise (unconventional) üliõpilastöö eest“ –  π × 500 eurot (1570,80 eurot).

Konkursi alusmäärus

2021.a konkursi väljakuulutamise käskkiri nr 1.1-2/21/179

Täpsem info osalemise kohta leiate SIIT

Preemia antakse üle 15. detsembril Eesti teaduste akadeemia saalis Tallinnas. (üritus on kutsetega)

Kontakt ja lisainfo:

Signe Toomla
konkursi koordinaator
Eesti Teadusagentuur
signe.toomla@etag.ee
tel: 730 0339

Konkurssi korraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

haridusmin_3lovi_est