Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Konkurss toimub kord aastas ja konkursile kandideerimise tähtaeg on septembris.

 

2023. aasta konkursi väljakuulutamise käskkiri nr 1.1-2/23/189

Tänavuse konkursi riiklike preemiate auhinnafond on 112 900 eurot ja eripreemiate auhinnafond 68 474,78 eurot. Preemiasummad jagunevad järgmiselt:

 1. rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööde riiklikud preemiad (I preemia 1700 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 850 eurot);
 2. magistriõppe üliõpilaste teadustööde riiklikud preemiad (I preemia 2500 eurot, II preemia 1900 eurot, III preemia 1300 eurot);
 3. doktoriõppe üliõpilaste teadustööde riiklikud preemiad (I preemia 3400 eurot, II preemia 2500 eurot, III preemia 1700 eurot);
 4. kaks valdkondade ja tasemete ülest riiklikku peapreemiat, mõlemad väärtuses 5000 eurot.
 5. Haridus- ja Teadusministeeriumi eripreemiad haridusteaduste valdkonnaga otseselt seotud või selle valdkonnaga lähedastele kõrgetasemelistele teadustöödele kokku 17 150 eurot.
 6. Eesti teaduste akadeemia presidendi kolm eripreemiat, kokku 9424,78 eurot, mis jaotuvad järgmised:
  • rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustöö eripreemia „lootustandvate sähvatuste eest“ – konstant π × 500 eurot (1570,80 eurot);
  • doktori- ja magistriõppe üliõpilaste teadustööd: I eripreemia „elegantseima üliõpilastöö eest“ –  π × 1500 eurot (4712,39 eurot); II eripreemia „ebatraditsioonilise (unconventional) üliõpilastöö eest“ –  π × 1000 eurot (3141,59 eurot).
 7. Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali eripreemiad riigiõiguse valdkonnas tehtud teadustöödele, kokku 6700 eurot.
 8. Välisministeeriumi eripreemiad rahvusvaheliste suhete, välispoliitika, arengukoostöö, küberturvalisuse või välisministeeriumi teistes tegevusvaldkondades tehtud teadustöödele, kokku 1500 eurot.
 9. Riigikogu Kantselei eripreemiad parlamendi, parlamentarismi, Eesti parlamentaarsete kogude ja esindusdemokraatia valdkonnas tehtud doktori- ja magistriõppe üliõpilaste teadustöödele kokku 1500 eurot, lisaks avaldatakse tööst artikkel Riigikogu Toimetistes.
 10. Muinsuskaitseameti eripreemiad kultuuripärandi valdkonnaga otseselt seotud või selle valdkonnaga lähedastele kõrgetasemelistele teadustöödele, kokku 3000 eurot.
 11. Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuse eripreemia parimale merendusteemalisele teadustööle, 1000 eurot.
 12. Pere Sihtkapitali eripreemiad teadustöödele, mis käsitlevad sündimuse mõjutamise võimalusi ja vastavaid poliitikameetmeid, kokku 2300 eurot.
 13. Siseministeeriumi eripreemiad siseturvalisuse, elanikkonnakaitse, kriisireguleerimise, rände, kodakondsuse, kodanikuühiskonna, rahvastikuarvestuse või siseministeeriumi teiste tegevusvaldkondades tehtud teadustöödele, kokku 2000 eurot.
 14. Rahandusministeeriumi eripreemiad rahatarkuse-teemalistele teadustöödele haridus-, finants-, majandus-, ja sotsiaalvaldkonnas, õigusalastele töödele finantssektori valdkonnas, töödele planeeringute digitaliseerimise teemal, regionaalse arengu juurprobleemidena määratletud piirkondlikke erisusi käsitlevatele töödele, töödele kohaliku omavalitsuse poliitika valdkonnas ja avaliku sektori personalipoliitika teemalisetele teadustöödele. Koostöös Eesti Siseaudiitorite Ühinguga, Audiitorkoguga ja Raamatupidajate Koguga antakse finantspoliitika valdkonnas välja täiendavalt  eripreemiad. Preemiafon on kokku 11 300 eurot.
 15. Justiitsministeeriumi eripreemiad avaliku, era- ja karistusõiguse ning õigusloomealastele teadustöödele, kokku 6000 eurot, kuni 6 preemiat
  avaliku, era- ja karistusõiguse ning õigusloome alal tehtud doktori- ja magistriõppe üliõpilaste teadustöödele. Justiitsministeeriumi eripreemia saanud magistri- või doktoritöö kohta avaldab autor artikli ajakirjas Õiguskeel või Juridica.“.
 16. Kliimaministeerium eripreemiad keskkonnateemaliste teadustöödele kokku 6600 eurot, sh Üllataja preemia 800 eurot, mis on
  ootamatu keskkonnaprobleemi tuvastamine ja/või ootamatu ja innovaatiline lahendus või lähenemine keskkonnaprobleemile.

Tutvu osalemistingimustega siin.

Konkursi alusmäärus


Kontakt ja lisainfo:
teaduskommunikatsiooni osakond

signe.toomla@g.etag.ee
või
katrin.saart@etag.ee
tel 730 0378

Konkurssi korraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga

haridusmin_3lovi_est