Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Konkurss toimub kord aastas ja konkursile kandideerimise tähtaeg on septembris.

Kõigi 2022. a. preemiasaajate loetelu leiab siit

PILDIGALERII

2022. aasta konkursi väljakuulutamise käskkiri nr 1.1-2/21/179
konkursi väljakuulutamise käskkirja muutmine nr 1.1-2/22/215

Tänavuse konkursi riiklike preemiate auhinnafond on 61 980 eurot ja eripreemiate auhinnafond 36 697,79 eurot. Preemiasummad jagunevad järgmiselt:

 1. rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööde riiklikud preemiad (I preemia 960 eurot, II preemia 650 eurot, III preemia 320 eurot);
 2. magistriõppe üliõpilaste teadustööde riiklikud preemiad (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
 3. doktoriõppe üliõpilaste teadustööde riiklikud preemiad (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
 4. kaks valdkondade ja tasemete ülest riiklikku peapreemiat, mõlemad väärtuses 3600 eurot;
 5. Eesti teaduste akadeemia presidendi kolm eripreemiat, kokku 5497,79 eurot;
 6. Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali eripreemiad riigiõiguse valdkonnas tehtud teadustöödele, kokku 2300 eurot;
 7. Välisministeeriumi eripreemiad rahvusvaheliste suhete, välispoliitika, arengukoostöö, küberturvalisuse või välisministeeriumi teistes tegevusvaldkondades tehtud teadustöödele, kokku 1500 eurot;
 8. Sotsiaalministeeriumi eripreemiad sotsiaal-, töö- või tervisevaldkondades tehtud teadustöödele, kokku 4600 eurot;
 9. Riigikogu Kantselei eripreemiad parlamendi, parlamentarismi, Eesti parlamentaarsete kogude ja esindusdemokraatia valdkonnas tehtud doktori- ja magistriõppe üliõpilaste teadustöödele kokku 1500 eurot, lisaks avaldatakse tööst artikkel Riigikogu Toimetistes;
 10. Muinsuskaitseameti eripreemiad kultuuripärandi valdkonnaga otseselt seotud või selle valdkonnaga lähedastele kõrgetasemelistele teadustöödele, kokku 3000 eurot;
 11. Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuse eripreemia parimale merendusteemalisele teadustööle, 1000 eurot;
 12. Pere Sihtkapitali eripreemiad teadustöödele, mis käsitlevad sündimuse mõjutamise võimalusi ja vastavaid poliitikameetmeid, kokku 2300 eurot.
 13. Siseministeeriumi eripreemiad siseturvalisuse, elanikkonnakaitse, kriisireguleerimise, rände, kodakondsuse, kodanikuühiskonna, rahvastikuarvestuse või siseministeeriumi teiste tegevusvaldkondades tehtud teadustöödele, kokku 1000 eurot;
 14. Rahandusministeeriumi eripreemiad rahatarkuse-teemalistele teadustöödele haridus-, finants-, majandus-, ja sotsiaalvaldkonnas, õigusalastele töödele finantssektori valdkonnas, töödele planeeringute digitaliseerimise teemal, regionaalse arengu juurprobleemidena määratletud piirkondlikke erisusi käsitlevatele töödele, töödele kohaliku omavalitsuse poliitika valdkonnas ja avaliku sektori personalipoliitika teemalisetele teadustöödele, kokku 11 000 eurot;
 15. Justiitsministeeriumi eripreemiad avaliku, era- ja karistusõiguse ning õigusloomealastele teadustöödele, kokku 3000 eurot, kuni 5 preemiat
  avaliku, era- ja karistusõiguse ning õigusloome alal tehtud doktori- ja magistriõppe üliõpilaste teadustöödele. Justiitsministeeriumi eripreemia saanud magistri- või doktoritöö kohta avaldab autor artikli ajakirjas Õiguskeel või Juridica.“.

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad on järgmised:

 • rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustöö eripreemia „lootustandvate sähvatuste eest“ – konstant π × 250 eurot (785,40 eurot);
 • doktori- ja magistriõppe üliõpilaste teadustööd: I eripreemia „elegantseima üliõpilastöö eest“ –  π × 1000 eurot (3141,59 eurot); II eripreemia „ebatraditsioonilise (unconventional) üliõpilastöö eest“ –  π × 500 eurot (1570,80 eurot).

Tutvu osalemistingimustega siin.

Konkursi alusmäärus


Kontakt ja lisainfo:

Marion Villemson
teaduskommunikatsiooni osakond
tel 730 0339
marion.villemson@etag.ee

Konkurssi korraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

haridusmin_3lovi_est