Uurimistoetused

Uurimistoetused (grandid) on mõeldud kõrgetasemeliste teadus- ja arendusprojektide ja nendega kaasnevate tegevuste rahastamiseks.

Uurimistoetusi saavad taotleda kõikides positiivselt evalveeritud Eesti teadus- ja arendusasutustes töötavad teadlased, olenemata nende kodakondsusest või päritoluriigist. Uurimistoetusteks eraldatakse vahendid Eesti riigieelarvest. Uurimistoetuste konkursse korraldab Eesti Teadusagentuur ja taotluste hindamise ning toetuste määramise viib läbi Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu.

Uurimistoetused jagunevad:

  • Personaalne uurimistoetus (PUT) – toetatakse Eesti teadus- ja arendusasutuses töötava teadlase või uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendusprojekti läbiviimist. Vastavalt  uurimistoetuste ja baasfinantseerimise uuele kontseptsioonile on alates 2016. aastast personaalne uurimistoetus põhiline konkurentsipõhine teadus- ja arendustegevuse rahastusinstrument.
  • Arendusgrant – toetatakse Eesti teadus- ja arendusasutuses eksperimentaalarendusprojekti läbiviimist.
  • Institutsionaalne uurimistoetus (IUT) – toetatakse Eesti teadus- ja arendusasutuse kõrgetasemelist teadus- ja arendustegevust, sellega kaasnevate tegevuste rahastamist, Eesti teadus- ja arendusasutuste järjepidevust ning selleks vajaliku taristu ajakohastamist, täiendamist ja ülalpidamist. Alates 2016. aastast uusi institutsionaalseid uurimistoetusi välja ei anta.

 

Kontakt
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
Tel 731 7381/5342 0639
siret.rutiku@etag.ee