Uurimistoetused

Uurimistoetused (grandid) on mõeldud kõrgetasemeliste teadus- ja arendusprojektide ja nendega kaasnevate tegevuste rahastamiseks.

ETAg-i uurimistoetusi saavad taotleda kõikides positiivselt evalveeritud Eesti teadus- ja arendusasutustes töötavad teadlased, olenemata nende kodakondsusest või päritoluriigist. Uurimistoetusteks eraldatakse vahendid Eesti riigieelarvest.

Regulaarselt toimuvates taotlusvoorudes välja antavad uurimistoetused on:

Vastavalt vajadusele ja võimalustele võib ETAg välja anda ka ühekordse taotlusvooru raames spetsiaalseteks uuringuteks mõeldud toetusi nagu näiteks 2020. a sihtgrandid.

 

Kontakt
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
Tel 731 7381/5342 0639
siret.rutiku@etag.ee