Arendusgrant

Arendusgrant on konkurentsipõhine uurimistoetus eksperimentaalarenduseks, et testida ja/või luua eeldusi teadustulemuste kommertsialiseerimiseks. Eksperimentaalarendus on süstemaatiline töö, mis põhineb uurimistegevuse tulemusena saadud teadmistel ja praktilistel kogemustel ning loob uut teadmist eesmärgiga valmistada uusi tooteid, võtta kasutusele uusi protsesse või täiustada olemasolevaid tooteid või protsesse. Arendusgrandi eesmärgiks on eksperimentaalarendusprojektide toetamise kaudu edendada tehnoloogia siiret, teadustulemuste rakendamist ettevõtluses ja ühiskonnas laiemalt ning suurendada teaduse ühiskondlikku ja majanduslikku mõju.

Arendusgrandi taotlemise eelduseks on taotleja eelnev uurimistöö, milles on jõutud vähemalt 4. tehnoloogilise valmiduse tasemele (humanitaarteaduste ja kunstide ning sotsiaalteaduste valdkonnale kohandatud TVT kirjeldus). Arendusgranti saab taotleda üheks aastaks ning grandi maht on maksimaalselt 100 000 eurot.

2021. aastal viidi korraga läbi nii 2021. aastal algava grandiperioodiga kui ka 2022. aastal algava grandiperioodiga projektide taotluste menetlus. Grandi määramise ettepanekute tegemisel lähtuti taotluste valdkondadeülesest paremusjärjestusest ja taotlejate väljendatud soovist alustada grandiperioodi 2021. aastal või 2022. aastal.

Arendusgranditaotluste rahuldamine 2021. ja 2022. aastal

Arendusgrandi 2021. a taotlusvooru kokkuvõte

Arendusgrandi 2021.-2022.a projektide lühitutvustused

UUS! Ülevaade esimeste arendusgrandiprojektide tulemustest

 

2021. aasta taotlusvooru dokumendid:

Arendusgrandi tingimused ja kord 2021

Arendusgranditaotluste hindamise juhend 2021

Arendusgrant ETAG juhatuse käskkiri 22.12.2020

Arendusgrandi eeltaotluse näidisvorm

Arendusgrandi täistaotluse näidisvorm

Arendusgrandi taotluse näidisvorm-kontroll-leht

Korduma kippuvad küsimused

Nagoya protokollist tulenevate nõuete selgitus

Arendusgrandi eeltaotluste esitamine toimus 4.-22.01.2021. a.

Arendusgrandi täistaotluste esitamine toimus 8.-26.02.2021. a.

Infopäevad

Arendusgrandi 2021. aasta taotlusvooru eestikeelne veebinar toimus 8. jaanuaril 2021 siin. Veebinari esitlus

 

Kontakt
Rebekka Vedina
Uurimistoetuste koordinaator
Tel 5697 6673
rebekka.vedina@etag.ee