Arendusgrant

Arendusgrant on konkurentsipõhine uurimistoetus eksperimentaalarenduseks, et testida ja/või luua eeldusi teadustulemuste kommertsialiseerimiseks. Eksperimentaalarendus on süstemaatiline töö, mis põhineb uurimistegevuse tulemusena saadud teadmistel ja praktilistel kogemustel ning loob uut teadmist eesmärgiga valmistada uusi tooteid, võtta kasutusele uusi protsesse või täiustada olemasolevaid tooteid või protsesse. Arendusgrandi eesmärgiks on eksperimentaalarendusprojektide toetamise kaudu edendada tehnoloogia siiret, teadustulemuste rakendamist ettevõtluses ja ühiskonnas laiemalt ning suurendada teaduse ühiskondlikku ja majanduslikku mõju.

Arendusgrandi taotlemise eelduseks on taotleja eelnev uurimistöö, milles on jõutud vähemalt 4. tehnoloogilise valmiduse tasemele (humanitaarteaduste ja kunstide ning sotsiaalteaduste valdkonnale kohandatud TVT kirjeldus). Arendusgranti saab taotleda üheks aastaks ning grandi maht on maksimaalselt 100 000 eurot.

Arendusgrandi eeltaotluste esitamine toimus 2019. aastal 1. aprillist 3. maini kella 17-ni.

Taotluste esitamine toimus 2019. aastal 21. juunist 30. augustini kella 17-ni. Taotluse said esitada vaid kvalifitseerunud eeltaotluste esitajad. 

NB! Taotlus on  lõplikult esitatud alles siis, kui vastuvõttev asutus on selle kinnitanud. Palun jälgige taotluse esitamise asutusesiseseid tähtaegu!

Korduma kippuvad küsimused

Nagoya protokollist tulenevate nõuete selgitus

 

2019. aasta taotlusvooru dokumendid

Arendusgrandi taotlemise tingimused ja kord

Arendusgrandi taotluste hindamisjuhend

Arendusgrandi eelarvejuhend (peatükk 4)

Arendusgrandi taotluse näidisvorm

Arendusgrandi infopäevad

Arendusgrandi 2019. aasta taotlusvooru teemalised eestikeelsed infopäevad toimusid:

Tallinnas 14.03.2019 kell 15.00-16.30 Eesti Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu 6).

Tartus 19.03.2019 kell 13.00-14.30 Dorpati Konverentsikeskuses (Turu 2).

Arendusgrandi infopäeva ettekanne

 

Kontakt
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
Tel 731 7381/5342 0639
siret.rutiku@etag.ee