Mobilitas Plussi abil soovib Eestisse tulla enam kui 180 teadlast

Eesti teaduse rahvusvahelistumist soodustava Mobilitas Pluss programmi esimene taotlusvoor näitas, et Eesti pakub teadusriigina välisriikide teadlastele huvi. Tähtajaks laekus Eesti Teadusagentuurile Eesti teadusasutustes uurimisprojekti läbi viimiseks üle 180 sooviavalduse.

„Julgustav on tõdeda, et enam kui 30  taotlust on teadlastelt, kes on mõne varasema toetusega läinud teadustööd tegema siit välismaale või on kunagi juba mõne muu toetusskeemi raames Eestis töötanud või õppinud. See näitab, et teadlased, kes näiteks järeldoktoritoetuste abil välisriikidesse on suundunud, pole Eesti teadusele lõplikult kadunud,“ oli Mobilitas Pluss programmi juht Oskar Otsus esimese vooru tulemustega rahul.

Esimese taotlusvooruga on plaanis välja anda ligikaudu 20 järeldoktoritoetust (kogueelarvega 1,5 miljonit eurot), 20 tagasipöörduva teadlase toetust (kogueelarvega 800 000 eurot) ning viis tippteadlase toetust (kogueelarvega 4,5 miljonit eurot).

Suurim huvi järeldoktorantuuri vastu

Taotlusi laekus kõige enam järeldoktorantuuri kohtadele. Eestis oma uurimisprojekti läbi viimseks avaldas soovi 126 välismaal doktorikraadi omandanud noort teadlast.

Konkurss on tihe ka rahvusvaheliselt tunnustatud välisteadlaste seas, kes sooviks tulla siia oma uurimisgruppi looma. Nii tuleb hindamiskomisjonil valida välja viis tippteadlase toetuse saajat 29 sooviavalduse seast.

Vähemalt kaks aastat väljaspool Eestit töötanud või seal järeldoktorantuuri läbinud teadlastelt laekus  Eestisse tagasi pöördumiseks 26 sooviavaldust. Neist kümmekond on varem Eesti Teadusagentuurilt välismaal järeldoktorantuuri läbimiseks toetust saanud.

Järgmine voor uuel aastal

Mobilitas Pluss mobiilsustoetusi saavad kasutada teadustöötajate Eestisse toomiseks teadus- ja arendusasutused, ettevõtted ning kõrgkoolid. Kokku laekus taotlusi 10 asutusest, sealjuures ülekaalukalt kõige enam Tartu Ülikoolist – 98.

Toetuse saajad selguvad hiljemalt uue aasta alguseks. Järgmine taotlusvoor on kavas 2017. aasta esimeses pooles.

Mobilitas Plussi ehk „Teaduse rahvusvahelistumise, mobiilsuse ja järelkasvu toetamise“ programmi  eesmärk on parandada Eesti teaduse, ettevõtluse ja kõrghariduse rahvusvahelist nähtavust, tugevdada meie teadlaste, teadusasutuste ja ettevõtete konkurentsivõimet ning soodustada teadustöötajate rahvusvahelist mobiilsust. Haridus- ja teadusministeerium on eraldanud selleks 2023. aastani 35,4 miljonit eurot, millest 83,5 protsenti katab Euroopa Regionaalarengu Fond. Programmi juhib Eesti Teadusagentuur.

 

Lähem info:

Oskar Otsus
Mobilitas Pluss programmi juht
7 317 350
Eesti Teadusagentuur