Kutsume osa võtma teaduse populariseerimise projektikonkursist 2017

Taotlusi võivad esitada kõik Eestis teadust populariseerivad teadusasutused, mittetulundusühingud, koolid, kohalikud omavalitsused ning teised füüsilised ja juriidilised isikud. Konkursi tähtaeg on 9. märtsil.

Konkursi eelarve on 155 000 eurot. Üksiktaotluse summale ei ole seatud ülem- ega alampiiri. Konkursi tulemused tehakse teatavaks aprilli lõpus. Konkursi korraldab Eesti Teadusagentuur, rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Projektikonkursi kaudu rahastatakse nii ühekordseid kui korduvaid teadust populariseerivaid tegevusi, millest osasaajate ega ka elluviijate ring pole piiratud. Toetust on saanud näiteks koolid, ülikoolid, muuseumid ja teised asutused, mis on viinud läbi erinevaid teadusvaldkondi tutvustavaid tegevusi eriilmelistele teadushuviliste kogukondadele. Projekti tegevused peaksid olema lõppenud hiljemalt 2018. aasta lõpuks.

Möödunud aastal toetati ajakirja Horisont digiteerimist, Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogilisi õppevideosid,  võistlust Teaduslahing ja First Lego League programmi lasteaedades. Koolidesse on jõudnud oma valdkonda tutvustama „Rändav Bioklass“ ja „Lahe geograafiatund“.  Korraldatakse teaduspäevi ja –konverentse.

Rohkem infot toetatud projektidest:  https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/projektikonkurss/rahastatud-projektid/

Täiendav info ja link taotlusvormidele asuvad SA Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise veebilehel: https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/projektikonkurss/

Lisainfo: Katrin Saart, telefonil 7300 378 või e-posti aadressil katrin.saart@etag.ee