Teaduse populariseerimise projektikonkurss

Teaduse populariseerimise projektikonkursi eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu toimub teadustegevuse tutvustamine ja laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemine, teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimine ning huvi äratamine teadustegevuse ja teadlase elukutse vastu. Muuhulgas toetatakse tegevusi, millega äratada nooremate kooliõpilaste huvi teaduse ja tehnoloogia vastu; propageerida eesti keele kasutamist teaduskeelena; tutvustada interdistsiplinaarseid uurimissuundi.

2018. a projektikonkursi tulemused on selgunud Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 1.1-2/18/160, 12.aprill. 2018. a teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2018. a tulemuste kinnitamine

2018. aasta tulemused

Konkursi eelarve 2018. aastal on 150 000 eurot. Taotletavale summale ülem- ega alampiiri ei ole, samuti puuduvad piirangud abikõlblike kulude kohta.

The Open Call for Science Communication projects, 2018 or www.etag.ee/en/activities/contests/open-call-for-science-communication-projects/

Konkursi korraldamise õiguslik alus

2018. a teaduse populariseerimise projektikonkursi väljakuulutamine (Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 1.1-2/18/47)

Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi läbiviimise tingimused ja kord. Haridus-ja teadusministri määrus nr 3, vastu võetud 07.02.2013

Lisainfot saab küsida:

Katrin Saart (tel: 730 0378, katrin.saart@etag.ee)
Terje Tuisk (terje.tuisk@etag.ee)