Teaduse populariseerimise projektikonkurss

Teaduse populariseerimise projektikonkursi eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu toimub teadustegevuse tutvustamine ja laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemine, teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimine ning huvi äratamine teadustegevuse ja teadlase elukutse vastu. Muuhulgas toetatakse tegevusi, millega äratada nooremate kooliõpilaste huvi teaduse ja tehnoloogia vastu; propageerida eesti keele kasutamist teaduskeelena; tutvustada interdistsiplinaarseid uurimissuundi.

Konkursi korraldamise õiguslik alusdokumendid

2019. a teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi väljakuulutamise käskkiri.

Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi läbiviimise tingimused ja kord. Haridus-ja teadusministri määrus nr 3, vastu võetud 07.02.2013

Konkursi eelarve 2019. aastal 159 000 eurot. Tulemused on kinnitatud. Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 1.1-2/19/115, 29. aprill 2019. a teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2019. a tulemuste kinnitamine

 

Taotletavale summale ülem- ega alampiiri ei ole, samuti puuduvad piirangud abikõlblike kulude kohta.

Täpsem info alalehel konkursil osalemine

The Open Call for Science Communication projects, 2019

 

Lisainfot saab küsida:

Katrin Saart (tel: 730 0378, katrin.saart@etag.ee)
Terje Tuisk (terje.tuisk@etag.ee)