Teaduse populariseerimise projektikonkurss

Teaduse populariseerimise projektikonkursi eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu toimub teadustegevuse tutvustamine ja laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemine, teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimine ning huvi äratamine teadustegevuse ja teadlase elukutse vastu. Muuhulgas toetatakse tegevusi, millega äratada nooremate kooliõpilaste huvi teaduse ja tehnoloogia vastu; propageerida eesti keele kasutamist teaduskeelena; tutvustada interdistsiplinaarseid uurimissuundi.

Tuvumiseks Teaduskommunikatsiooni strateegia 2020-2035 Eesti teab

NB! 2022. a. rahastuse saanud projektide loetelu leiab siit

2023. a teaduse populariseerimise projektikonkursi taotluste esitamise tähtaeg on veebruaris.


Konkursi korraldamise õiguslikud alusdokumendid

Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi läbiviimise tingimused ja kord: haridus-ja teadusministri määrus nr 3, vastu võetud 07.02.2013

Konkursi eelarve 2022. aastal on 203 358 eurot. Taotletavale summale puuduvad piirangud abikõlblike kulude kohta.

Täpsem info alalehel konkursil osalemine

The Open Call for Science Communication projects, 2022


Lisainfo:

Katrin Saart
tel: 730 0378
katrin.saart@etag.ee