Varasemad konkursid

2021

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 1.1-2/21/112 teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2020. a tulemuste kinnitamine.

2021. aasta toetuse saanud projektitaotlused

Nr Asutus Taotluse pealkiri Kategooria Summa
(eurodes)
1 Tallinna Tehnikaülikool Noore Inseneri Programm 2021/2022 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 5800
2 Tartu Ülikool Geneetika õppepäevad 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 2940
3 Eesti Kirjandusmuuseum Humanitaarainete õpilaskonverents HUNTS 2021 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 4740
4 Tartu Ülikool Eksperimendiprogrammid rohetehnoloogiatest 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 12 000
5 Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus Loodusakadeemiate läbiviimine õpilastele Vapramäe Loodusmajas 2021-2022 õppeaastal 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 4002
6 Tartu Ülikool Rändav bioklass 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 3500
7 Innovatsioonikeskus INNOKAS SA Kosmose kool 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 11000
8 TÜ Tartu observatoorium Karjääripäev: „Karjääriredel viib kosmosesse!! 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 3000
9 MTÜ GLOBE Eesti Keskkonnaprogrammi GLOBE uurimuslikku õpet toetav 24. õppe-ekspeditsioon 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 2365
10 Tartu Ülikool Hullu Teadlase VIII teaduskonverents „Helisev müra” 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 3500
11 Eesti Matemaatika Selts Matemaatika maailm 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 8000
12 MTÜ Klubi EGEA-Tartu Lahe geograafiatund 2. üliõpilaste poolt korraldatavad teadust populariseerivad tegevused; 6000
13 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Leia muusikast üles teadus! 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 6486
14 Tartu Ülikool Hammas kõneleb: Eesti rahva etnogeneesi uurimine – meetodid ja tulemused 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 10000
15 SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus Näitus ja õppematerjal “Neoontulede säras” 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 5000
16 Nutigeen Teaduskool Õpilaselt õpilasele Makett on vahva!“ õppevideote loomine ja levitamine 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 5000
17 Tartu Ülikool (muuseum) „Uuemaid uudiseid Marsilt” 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 1346
18 TÜ Tartu observatoorium Mobiilne näitus-õppematerjal „Aatom ja Universum, teekond mikro- ja makromaailma sügavustesse!” 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 4900
19 Eesti Rahvusringhääling Noortele suunatud telemagasini NOVA teadusrubriik „NOVA seletab“ 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 7845
20 Tartu Ülikool Geograafia välkloengud 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 3570
21 Eesti Geoloogia Selts Eesti kivid veebirakendus 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 3463
22 Eesti Semiootika Selts Juri Lotmani veebikeskkonna loomine 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 8 472
23 Psühhobuss OÜ Audiovisuaalsed õppematerjalid psühholoogiateadmiste aja- ja asjakohaseks tutvustamiseks 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 4068
24 Eesti Rahvusringhääling „Puust ja punaseks” Raadio 2-s 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 8000
25 MTÜ Õpperetk Vastseliina piiskopilinnuse digitaalne ülesehitamine 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 8000
26 Eesti Noorte Teaduste Akadeemia Vaktsineerimise teaduslikku tausta selgitavad lühivideod 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 6000
27 SA Eesti Tervishoiu Muuseum Tervisemuusemi õpiveeb MIO 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 9000
28 Teadusteater OÜ LOODUSÕPETUSE ÕPETAMIST TOETAVAD VIDEOD II KOOLIASTMELE 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 8000
29 Black Plastic Media Productions OÜ “Magus Molekul” kolmas hooaeg 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 10000
30 Eesti Rahva Muuseum Maack Amuuril 4. populaarteaduslikud raamatute kirjastamine; 1950
31 Hea Lugu OÜ „Füüsika õhtuõpiku” väljaandmine 4. populaarteaduslikud raamatute kirjastamine; 3000
32 Tartu Ülikool Üleeuroopalise kodanikuteadusekampaaniaga seotud animatsiooni valmimine ning lõpukonverentsi korraldamine 5. laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms 10000
33 eraisik Voronja VIII suvenäitus: Kolmainsus – Teadus. Kunst. Ulme. 5. laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms 3900
34 Tartu Ülikool Teaduslinn Toomel 5. laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms 2500
35 MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival Tartuffi filmifestival „Teadus ja film” 5. laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms 8500
Summa kokku 205847

 

2020

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 1.1-2/20/93  teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2020. a tulemuste kinnitamine

2020. aastal eraldati toetus 35 projektitaotlusele summas 152 820 eurot.

2020. aasta toetuse saanud projektitaotlused

 Nr Toetuse saanud asutus Taotluse pealkiri Kategooria  Summa (eurodes)
1 Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus Loodusakadeemiate läbiviimine õpilastele Vapramäe Loodusmajas 2020-2021 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 4000
2 SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus Elektriteatri arendamine Energia avastuskeskuses 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 7000
3 Tartu Ülikool Rändav bioklass 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 7000
4 Arhitektuurikool / Ruumiharidus MTÜ Kooliruum’21 arendab õpilaste teadushuvi 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 3000
5 Valga Gümnaasium Molekulaargastronoomia ja segadusttekitavad maitsed jätkuprojekt 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 2500
6 MTÜ GLOBE Eesti Keskkonnaprogrammi GLOBE uurimuslikku õpet toetav 23. õppe-ekspeditsioon 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 3000
7 Tartu Ülikool Hullu Teadlase VII teaduskonverents Säästa särtsu!“ 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 3400
8 Konguta Kool Konguta Kooli JukuAkadeemia projekt „Kliima targaks!” 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 1100
9 Saaremaa Ühisgümnaasium Teadus silmapiiril 7 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 1970
10 Teadusteater OÜ Suveakadeemia 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 3000
11 SA Teaduskeskus AHHAA Katsed kooli 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 4000
12 Eesti Matemaatika Selts Matemaatikalaagrid „Matemaatika maailm” 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 8000
13 Klubi EGEA-Tartu MTÜ Projekt „Lahe geograafiatund“ 2. üliõpilaste poolt korraldatavad teadust populariseerivad tegevused; 6000
14 MTÜ Tehnikaüliõpilaste Selts Insenertehnilised koolitused õpilastele 2. üliõpilaste poolt korraldatavad teadust populariseerivad tegevused; 4000
15 Tartu keskkonnahariduse Keskus Bakterite ja inimese kooselu tutvustava näituse eksponeerimine Tartu loodusmajas 2021. aasta suvel. 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 2000
16 Eesti Kunstiakadeemia Uurimisprojekti „Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas” näitus Niguliste muuseumis, Ackermanni kodukirikutes ja Genfi Eesti esinduses: TEADUSVEEBI KOHANDAMINE NÄITUSTELE 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 6800
17 Tallinna Ülikool Toetuse taotlemine Tallinna Ülikooli projektile „1 Minuti Loeng” 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 5050
18 Eesti Maaülikool Eesti Maaülikooli Zoomeedikumi virtuaalmuuseum 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 6000
19 SA Eesti Meremuuseum Näituse „Läänemeri maailmameres” interaktiivsete lahenduste teostamine 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 14000
20 Tartu Ülikool Eesti suursamblike veebirakendus 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 3000
21 Tartu Ülikool Digitaalsete eksponaatide loome: Vana-Egiptuse muumiate 3D-modellerimine ja kaasaegse uurimisprojekti tutvustamine 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 2000
22 Black Plastic Media Productions OÜ “Magus Molekul” hooaeg 2 tootmine 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 12000
23 SA Eesti Tervishoiu Muuseum Näituse ‾Õnne valem“ digitaalsete ja käed-külge eksponaatide loomine 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 18000
24 MTÜ Arheoloogiakeskus Raamatu “Lood ja leiud Tallinna alguses” väljaandmistoetus 4. populaarteaduslikud raamatute kirjastamine; 2000
25 Eesti Maaülikool Populaarteadusliku raamatu „Kalade saladused“ publitseerimine 4. populaarteaduslikud raamatute kirjastamine; 5000
26 Tartu Ülikool Mis siis juhtub, kui… 5. laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms 5000
27 Tartu Ülikool Teaduslinn Toomel 2020 5. laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms 2500
28 Eesti Rahvusringhääling „Puust ja punaseks” Raadio 2-s 5. laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms 4000
29 Tartu Ülikool Eesti Arheoloogia Aastakirja Tutulus 2020. a numbri väljaandmine 5. laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms 4000
30 Eesti Maaülikool Pereülikool 2020/2021 5. laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms 3500
Summa kokku 152 820

 

2019

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 1.1-2/19/115, 29. aprill 2019. a teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2019. a tulemuste kinnitamine

2019. aastal eraldati toetus 35 projektitaotlusele summas 159 000 eurot.

2019. aasta toetuse saanud projektitaotlused

 Nr Toetuse saanud asutus Taotluse pealkiri Kategooria  Summa (eurodes) 
1 Tartu Ülikool, Tartu observatoorium „Täitsa kosmos!“ – TÜ Tartu observatooriumi uue käed-külge mobiilse ekspositsiooni loomine 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 5 000
2 Eesti Kunstiakadeemia Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse koolituur 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 1 300
3 MTÜ Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit Festival „Noor insener II” 2019 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 6 500
4 Konguta Kool JukuAkadeemia 7 ehk „5 Teaduspäeva” 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 1 100
5 Merkuur Loodusest inspireeritud INSENEERIA 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 4 100
6 Vapramäe-vellavere-Vitipalu Sihtasutus Loodusteaduslike tegevuste läbiviimine õpilastele Vapramäe Loodusmajas 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 6 000
7 Valga Gümnaasium Molekulaargastronoomia ja segadusttekitavad maitsed 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 2 799
8 SA Eesti Tervishoiu Muuseum Muuseumitund „Bakterite salapärane maailm” 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 5 411
9 SA Eesti Meremuuseum Muuseumitund „Sissevaade teadlase argipäeva” 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 5 000
10 Emakeele Selts Noorte keeleõhtud 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 900
11 Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia Väikelaevaehituse kompetentsikeskus (SCC) RoBoatRon töötoad 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 5 000
12 MTÜ Eesti 2.0 Suvekooli Hüppelaud 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 5 000
13 Saaremaa Ühisgümnaasium Teadus silmapiiril 6 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 1 991
14 MTÜ Robootika Teaduse populariseerimine noorte seas läbi FIRST LEGO League Jr. programmi – hariduslik robootika käsikäes reaaleluliste teemadega 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 10 000
15 Pirita Majandusgümnaasium Teadusfestival „101 teadlast Eestile” 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 2 500
16 Tartu Ülikool teaduskool Teaduskooli tehnoloogialaager 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 6 000
17 Viljandi Gümnaasium TT Starter ja Koolide Teadusteatrite Festivali 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 8 820
18 Metsküla algkool Täna teeme TEADUST! 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 1 350
19 Tartu Ülikool Õpilaste Astrolaager 2019 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 1 474
20 Klubi EGEA-Tartu MTÜ Lahe geograafiatund 2. üliõpilaste poolt korraldatavad teadust populariseerivad tegevused; 6 100
21 Eesti Rahvusringhääling „Puust ja punaseks” Raadio 2-s 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 6 000
22 Black Plastic Media Production OÜ Köögiteadus 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 12 490
23 Tallinna Ülikool Rändnäitus „Arheoloogilised uuringud Eestis 2019” 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 2 200
24 Tallinna Ülikool Tallinna Ülikooli projekt „Ühe Minuti Loeng” 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 8 000
25 Kirjastus Argo (OÜ Argo TTP) Andrea Grignolio raamatu „Chi ha paura dei vaccini?“ eestikeelse tõlke kirjastamine 4. populaarteaduslikud raamatute kirjastamine; 3 500
26 Tartu Ülikool, Ökoloogia ja maateaduste instituut Raamatu „Eesti maapinna suursamblikud“ trükkimine 4. populaarteaduslikud raamatute kirjastamine; 2 900
27 OÜ Nordic Botanical Raamatu „Eesti ämblikud” väljaandmine 4. populaarteaduslikud raamatute kirjastamine; 7 500
28 Eraisik Kalevi Kull Teoreetilisest bioloogiast: eluteadus matemaatika ja semiootika vahel 4. populaarteaduslikud raamatute kirjastamine; 2 500
29 Tartu Ülikool Eesti arheoloogia aastakirja Tutulus 2019. aasta numbri väljaandmine 5. laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms 4 000
30 SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus Füüsika õhtukursus Energia avastuskeskuses 5. laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms 7 131
31 Innovatsioonikeskus INNOKAS Innovatsioonikeskuse INNOKAS tegevuse edasiarendamine 5. laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms 5 000
32 Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteadusi populariseerivate filmide esitlemine 5. laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms 2 000
33 Tartu Ülikooli geoloogia osakond Maapõue nädala läbiviimine Tartus 5. laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms 5 654
34 Tartu Ülikooli muuseum Näitus „Eesti taevakaardid” Tartu tähetornis 5. laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms 780
35 Tartu Ülikooli muuseum Teaduslinn Toomel 2019 5. laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms 3 000
Summa kokku 159 000

 

Projektide kokkuvõtetega saate tutvuda www.miks.ee portaalis

2018

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 1.1-2/18/160, 12.aprill 2018. a teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2018. a tulemuste kinnitamine

2018. aastal eraldati toetus 30 projektitaotlusele summas 150 000 eurot.

2018. aasta toetuse saanud projektitaotlused

Nr Toetuse saanud asutus Taotluse pealkiri Kategooria Summa (eurodes)
1 Tartu Ülikool Uurimislabori uute eksperimendiprogrammide väljatöötamine põhikoolile. 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 10000
2 MTÜ Robootika Teaduse populariseerimine lasteaedade ja algklassi õpilaste seas läbi haridusliku robootika ja mängulise õppimise. 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 9000
3 Tartru Ülikooli teaduskool Teaduskooli laager
„Loogiline loogika“
1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 8294
4 Tartu Ülikool 101 pärmitüve Eesti loodusest 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 7500
5 ENTO MTÜ Putukahotell 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 7200
6 Viljandi Gümnaasium Eesti V Koolide Teadusteatrite Festival „Sinine.Must.Valge“ 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 7000
7 Tehnoloogiahariduse Selts Robootika ei ole ulme 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 5400
8 MTÜ Ruumiharidus / Arhitektuurikool KOOLIRUUM’19 PROJEKTI LÄBIVIIMINE EESTI- JA VENEKEELSENA 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 5200
9 Captain Corrosion OÜ Salapärane maailm aegluubis 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 5000
10 Eesti Kirjandusmuuseum HUNTS – humanitaarainete õpilaskonverents 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 4950
11 SA Teaduskeskus AHHAA Planetaarium tuleb külla 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 4000
12 MTÜ GLOBE Eesti Keskkonnaprogrammi GLOBE uurimuslikku õpet toetav 21. õppe-ekspeditsioon 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 3346
13 Tartu Ülikooli muuseum Õpilaste astrolaat 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 2100
14 Pirita Majandusgümnaasium Teaduskonverents “100 teadushetke Eestile” 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 2000
15 Saaremaa Ühisgümnaasium Teadus silmapiiril 5 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 1975
16 Palade Loodushariduskeskus Hiiumaa koolinoorte keskkonnaalaste uurimistööde konverents palade Loodushariduskeskuses 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 1340
17 Elva Gümnaasium Elva Gümnaasiumi II Miniteadusfestival 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 1180
18 Lasva Käsitööselts Laste huvilaager 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused; 850
19 MTÜ Klubi EGEA-Tartu “Lahe geograafiatund” 2. üliõpilaste poolt korraldatavad teadust populariseerivad tegevused; 5230
20 SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus Atmosfääri elektrinähtusi tutvustava audiovisuaalse materjali loomine ning teavitustegevus Energia avastuskeskuses 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 9000
21 Tallinna Tehnikaülikool Asjade Internetist blogis ja videos 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 7168
22 Eesti Rahvusringhääling Saatesari “Puust ja punaseks”
Raadio 2-s
3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 6000
23 MTÜ Häkkerikoda USB seadme ja õppematerjalide arendamine ning loomine turvalisuse ja riistvara programmeerimise õpetamiseks 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 6000
24 Tallinna Ülikool Minutiloengute projekt
“Teadlane teab?”
3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 6000
25 Von Krahli Teater MTÜ Raadio Jaik 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine; 5000
26 Tartu Ülikool Päikesekiire seiklused kosmoses 4. populaarteaduslikud raamatud; 6500
27 Randel Kreitsberg Kuidas jääda ellu 4. populaarteaduslikud raamatud; 1500
28 Eesti Maaülikool EMÜ Pereülikool 2018/2019 5. laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms 4767
29 Tartu Ülikool Arheoloogiaajakirja Tutulus 2018. a numbri väljaandmine 5. laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms 3500
30 Tartu Ülikool Teaduslinn Toomel 2018 5. laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms 3000
Summa kokku 150 000

Projektide kokkuvõtted tutvumiseks veebis www.miks.ee

2017

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 1.1-2/17/102, 27.aprill. 2017. a teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2016. a tulemuste kinnitamine

2017. aastal eraldati toetus 28 projektitaotlusele summas 155 000 eurot.

  1. aasta toetuse saanud projektitaotlused
Nr Toetuse saanud asutus Taotluse pealkiri Summa (eurodes)
1 Sihtasutus Eesti Meremuuseum Allveearheoloogia elamusruumi interaktiivsete digilahenduste produktsioon 15000
2 Tartu Observatoorium Hariduslikud seiklusmängud “Maa, Päike, galaktika” 10000
3 Tartu Ülikool Noorgeoloogide suvelaager 2017 9294
4 MTÜ Robootika Teaduse populariseerimine lasteaedade ja algklassi õpilaste seas läbi haridusliku robootika ja mängulise õppimise 9000
5 SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus Virtuaalloeng ”Helide maailm” 7800
6 MTÜ Elus teadus Projekt Elus teadus 7500
7 Tallinna Tehnikaülikool Virtuaalse ja täiendatud reaalsuse demoala loomine TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory 7000
8 Eesti Kunstiakadeemia Uurimisprojekti “Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas” teadusveebi arendamine 7000
9 MTÜ SPARK Makerlab Teadusekspositsioonide loomise hackathoni “Garage48 elamused ja ekspositsioonid” korraldamine 7000
10 Tallinna Ülikool „Teadlane teab?“ 6000
11 Tartu Ülikool Ajalootudengite panus Eesti ajaloo uurimisse 6000
12 Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli muuseum Tartu tähetorni Läänesaali käed-külge ekspositsiooni täiendamine 6000
13 Innovatsioonikeskus INNOKAS Innoka tegevuse edasiarendamine 6000
14 SA Eesti Polaarfond Polaarviktoriin ja õpilasekspeditsioon polaaraladele 5400
15 Eesti Rahvusringhääling “Puust ja punaseks” raadio 2-s 5000
16 Tallinna Tehnikaülikool Tootearendus ja robootika 5000
17 MTÜ Klubi EGEA-Tartu Lahe Geograafiatund 4400
18 Tartu Ülikooli muuseum Teleskoop tuleb külla 2017 4000
19 Eesti Tervishoiu Muuseum SA Ekspeditsioon inimkehasse 4000
20 Tartu Ülikooli muuseum Hullu Teadlase IV teaduskonverents “H2O, võta kaevust ja joo” 3660
21 Eesti Tervishoiu Muuseum SA Huviring “Teadustrenn” 3480
22 MTÜ Filosoofiasõprade selts Filosoofia koolitundides 3090
23 Konguta Kool JukuAkadeemia 6 Ekspeditsioonid 3000
24 MTÜ Wikimedia Eesti Teadusfoto konkurss 2017 3000
25 Eesti Füüsika Selts Esimene Euroopa Füüsikaolümpiaad EUPhO 2017 2979
26 Saaremaa Ühisgümnaasium Teadus silmapiiril 4 1965
27 Lümanda Põhikool Lümanda Põhikooli teaduspäevad “Loodusteadused Lümanda lastele” 1558
28 Lasva Käsitööselts Lasva suvine huvilaager 874
 Summa kokku 155000

2016

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 1.1-2/16/106, 27.aprill. 2016. a teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2016. a tulemuste kinnitamine (pdf)

2016. aastal eraldati toetus 39 projektitaotlusele summas 202 000 eurot.

2016. a rahastuse saanud projektitaotlused

Nr Taotluse pealkiri Toetuse saaja Summa (eurodes)
1 Teaduse populariseerimine lasteaedades ja algklassides läbi FIRST LEGO League Jr. programmi MTÜ Robootika 13200
2 Elus teadus MTÜ Elus teadus 10870
3 IKT õpilaskonverentsid Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond 10000
4 „Loodus-, täppiteadused ja tehnoloogia – meie teadlik valik IV“ MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis 10000
5 Tants ümber DNA Eesti Rahvusringhääling 9670
6 ESTCube -2 kosmosetehnoloogia illustratiivse materjali loomine ja õpilastele tutvustamine. Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutus 8000
7 Käed külge, ehk Teaduskooli praktiline teaduslaager 24.-25.august 2016 Tartu Ülikooli teaduskool 8000
8 Rändav Bioklass Tartu Ülikool, Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut 8000
9 Kosmoseteadlased koolidesse Tartu Observatoorium 8000
10 Näituse “Viikingiaja aarded Eestist” täiendamine digitaalsete ja interaktiivsete lahendustega Eesti Meremuuseum 7000
11 Taibukatega tulevikku I etapp Taibukate Teaduskool 7000
12 Eesti III Koolide Teadusteatrite Festival „Ajalugu läbi teaduse“ Viljandi Gümnaasium 6000
13 Keeletehnoloogilist pädevust arendavad õppevideod noortele Eesti Keele Instituut 5800
14 Muuseumitunni “Tants epideemia ümber” väljatöötamine ja õppematerjali loomine Eesti Rahva Muuseum 5420
15 Lahe geograafiatund EGEA-Tartu 5300
16 Horisontide digiteerimine MTÜ Loodusajakiri, ajakiri Horisont 5100
17 Interdistsiplinaarsed lahendused Tallinna Ülikooli teadussuundade kommunikatsiooniks noortele Tallinna Ülikool 5000
18 TLÜ Ühe Minuti Loengu videosari Tallinna Ülikool 5000
19 Vana-Egiptuse muumiate hauakamber: näitusekeskkond ja interaktiivsed õppevahendid Tartu Ülikool, muuseum 5000
20 Haridusinnovatsiooni keskuse teaduse populariseerimise projekt Tallinna Ülikool 5000
21 Teadussaade „Puust ja punaseks“ Raadio 2 programmis Eesti Rahvusringhääling 4958
22 Õpilaste teadusajakirja Akadeemiake väljaandmine SA Akadeemiake 4840
23 Teaduskeskus AHHAA stand-up teaduskommunikatsiooni sündmus- „Baltikumi FameLab 2016“ SA Teaduskeskus AHHAA 4809
24 Keskkonnaprogrammi GLOBE uurimuslikku õpet toetav 19. teaduslaager Eesti Füüsika Selts 4025
25 EMÜ Pereülikool 2016/2017 Eesti Maaülikool 4000
26 10. Üleriigiline õpilaste teaduskonverents “Saaremaa Miniteaduspäevad” Saaremaa Ühisgümnaasium 3500
27 Teaduse ja tehnoloogia õppepäevad Põltsamaa Ühisgümnaasiumis Põltsamaa Ühisgümnaasium 3500
28 Interaktiivne portatiivne katsebassein TTÜ Kuressaare Kolledž 3370
29 Teaduskaledoskoop 2016/17 Merivälja Kool 3353
30 Teeme Keemiat teadusteater viib CO2 joogid massidesse ning otsib stratosfääriuurijaid MTÜ Teeme Keemiat 3000
31 Sillaotsa koolis toimuv teaduspäev – teadus meie ümber. Sillaotsa kool 2500
32 Teadushommikud Palade Loodushariduskeskuses Palade Loodushariduskeskus 2140
33 Teadus silmapiiril III Saaremaa Ühisgümnaasium 1946
34 Lasva suvine huvilaager Lasva Käsitööselts 1890
35 Teleskoop tuleb külla 2016 Tartu Ülikool, TÜ muuseum, Tartu tähetorn 1855
36 Teadus-ja innovatsioonikonverents “Väike teadlane” Pärnu Mai Kool 1562
37 Mereteadlaste kasvulavaks! Palupera Põhikool 1500
38 JukuAkadeemia 5. Laborid Konguta Kool 1110
39 Pea ees teadusesse! Salme Põhikool 782
 KOKKU 202000

 

2015

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 164, 24.aprill 2015 “Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2015. a tulemuste kinnitamine” (pdf)

2015 aastal eraldati toetus 30 projektile summas 202 000 eurot.

2015. a rahastuse saanud projektid

Nr Toetuse saaja Projekti pealkiri Summa (eurodes)
1 Robotex MTÜ Robotex 2015 15000
2 Eesti Teaduste Akadeemia Teaduse populariseerimise kursus – kolme minuti loengute konkurss 15000
3 TTÜ Virumaa Kolledž Virumaa Rahva Kolledž 15000
4 Viimsi Kool “Loodus-, täppis- ja tehnikateadused – meie teadlik valik III” 13630
5 Eesti Meremuuseum Näituse “Võidujooks maailma lõppu” täiendamine Eesti ja Antarktika seoseid käsitleva väljapanekuga 12000
6 Eesti Maaülikool Programm „Elus teadus“ 10950
7 MTÜ Robootika Robootika lasteaedadele ja Jr.FLL 10380
8 Tartu Ülikool, Arvutiteaduse Instituut TÜ Arvutiteaduse Instituudi huvilaagrid 10 000
9 SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus, Energia avastuskeskus Populaarteadusliku filmi „Kihilise Maa aardelaekad“ loomine ning temaatiliste huvipäevade läbiviimine Energia avastuskeskuses 10000
10 Tallinna Ülikool Ühe Minuti Loengu videosari 8800
11 MTÜ Ruumiharidus UUS KOOL pilootkonkurss 8690
12 Tartu Ülikool, Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut Molekulaarbioloogia ja geenitehnoloogia (Rändav bioklass) 8000
13 Innovatsioonikeskus INNOKAS Noorte teadlaste TV 6825
14 OÜ Kolm Põrsakest Kolme Põrsakese Teaduskangelased 5500
15 Viljandi Gümnaasium Eesti II Koolide Teadusteatrite Festival 5139
16 OÜ Psühhobuss Psühhobussi animatsioonid ja virtuaal-kogemused 5000
17 Eesti Rahvusringhääling, Raadio 2 “Puust ja punaseks” Raadio 2 4951
18 Eesti Maaülikool EMÜ Pereülikool 2015/2016 4720
19 Saaremaa Ühisgümnaasium Üleriigiline õpilaste teaduskonverents “Saaremaa Miniteaduspäevad” 4410
20 Tartu Jaan Poska Gümnaasium Õpilaskonverents “Poska Akadeemia III” 3970
21 Tartu Ülikool, TÜ Muuseum Päikesevarjutuse lummuses 3000
22 MTÜ Eesti Geoinformaatika Selts Geograafia nädala ja sellega seotud ürituste ning geograafia ja geoinfosüsteemide teabepäeva (GIS päev) korraldamine 16. – 22. november 2015 3000
23 MTÜ Wikimedia Eesti Euroopa teadusfoto konkurss 2015 2942
24 Mikk Mihkel Vaabel Teeme Keemiat teadusteatri tegevused ja projektid 2015/2016 2900
25 OÜ miniLABOR OÜ miniLABOR tegevuse edasiarendamine 2645
26 Kääpa Põhikool Teadusnädalad Kääpa Koolis 2191
27 Saaremaa Ühisgümnaasium Teadus silmapiiril II 2000
28 Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli muuseum Teleskoop tuleb külla 2015 1932
29 Konguta Kool JukuAkadeemia 4 Meditsiiniteadused 1725
30 Kadrina Keskkool Kadrina Keskkooli leiutamis-,tehnoloogia- ja teaduspäev 18.mai 2015 1700
KOKKU
202 000

2014

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 140, 31.märts 2014 “Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2014. a tulemuste kinnitamine” (pdf)

2014 aastal eraldati toetus 38 projektile summas 220 000 eurot.

2014. a rahastuse saanud projektid

Nr Asutus Taotluse pealkiri Summa
1 TTÜ Virumaa Kolledž VIRUMAA RAHVA KOLLEDŽ 17 860
2 Eesti Meremuuseum Teaduskeskuse AHAA ja Eesti Meremuuseumi merefüüsika ühisnäitus “Ujub või Upub?” 15 000
3 Teadusmosaiik OÜ Elektroonika ABC (vähendatud mahus taotlus) 15 000
4 Võrumaa Kutsehariduskeskus Tehnika- ja tehnoloogialaborid Võrumaa Kutsehariduskeskuses 15 000
5 Tartu Ülikool TÜ Teaduslaagrid 14 000
6 Kadrina Vallavalitsus Insenerteaduste õpetamine Kadrina Keskkoolis läbi koostöö ettevõtetega 10 000
7 Viimsi Kool “Loodus-, täppis- ja tehnikateadused – meie teadlik valik II” 9 626
8 Eesti Maaülikool Elus teadus 9 250
9 MTÜ Tudengi Vormel FS Team Tallinn: Eesti esimese elektrivormeli edasiarendus 8 250
10 Eesti Maaülikool EMÜ Lasteülikool 8 134
11 SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus, Energia avastuskeskus Kosmose huvipäevad Tallinnas 7 940
12 Saue Gümnaasium Taotlus lasertööpingi ostmiseks ja teadust propageerivate ürituste korraldamiseks. 6 990
13 Tartu Ülikool „Rändav bioklass“ 6 000
14 Tallinna Ülikool Videosari “Ühe Minuti Loeng” 5 280
15 Eesti Rahvusringhääling Saatesari “Puust ja punaseks” Raadio 2’s 5 092
16 SA Akadeemiake Ajakirja Akadeemiake õppevideod ja õppepäev 5 000
17 Eesti Füüsika Selts Teadus kooliharidusse: Teadusbussi “Suur Vanker” uute kavade ettevalmistamine ja ringreisid Eesti koolides, aktuaalseid teemasid käsitlevad füüsikatunnid 5 000
18  Meeri Ehandi Õpilaste Teadusring, Järlepa 5 000
19 Tartu Jaan Poska Gümnaasium II Poska Akadeemia 4 570
20 MTÜ Eesti Geoinformaatika Selts Geograafia nädala ja sellega seotud ürituste ning geograafia ja geoinfosüsteemide teabepäeva (GIS päev) korraldamine 17. – 23. november 2014 4 212
21 Saaremaa Ühisgümnaasium Üleriigiline õpilaste teaduskonverents “Saaremaa Miniteaduspäevad” 3 750
22 Tartu Ülikool Teleskoop tuleb külla 2014 3 510
23 Konguta Kool JukuAkadeemia 3 3 250
24 Eesti Loodusmuuseum Öökulli akadeemia teadusõhtud 3 190
25 Heigo Mõlder Taotlus Remondikohviku ürituste korraldamise toetamiseks 3 000
26 Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium Teaduse populariseerimise projektikonkurss 2014. “Õppige teadust kunstis ja kunsti teaduses” 3 000
27 Kääpa Põhikool Teadusnädalad Kääpa Koolis 3 000
28 Eesti Lugemisühing FÜÜBITS 2 660
29 Metsküla algkool Täna mängime TEADLAST! 2 660
30 Tartu Ülikool G. F. Parroti teadusinstrumentide näitus 2 500
31 MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing Tahan rohkem teada 2 500
32 Laura Herm Teadusteater Tipp ja Pauk teadusetenduste ja töötubade korraldamine 2 000
33 MTÜ Lasva Käsitööselts Laste suvine huvilaager 1 987
34 Saaremaa Ühisgümnaasium Teadus silmapiiril 1 900
35 Tallinna Tehnikaülikool Tartu Kolledž Magistritöö praktilise töö valmimine ja materjalide taaskasutamise tutvustamine laiemale üldsusele 1 304
36 Mikk Mihkel Vaabel Teadusprogramm Viljandi Hansapäevadel: teadusteater telgis ja ratastel 1 010
37 Eesti Kaubandus-Tööstuskoda MTÜ Koostöövõrgustiku “Unistused ellu!” inseneeriateemaline kevadseminar 875
38 Innovatsioonikeskus INNOKAS Virtuaalne geenianalüüs 700
Summa kokku
220 000

2013

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 172, 23.aprill 2013 “Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi 2013. a tulemuste kinnitamine” (pdf)

2013 aastal eraldati toetus 32 projektile summas 152 000 eurot.

2013. a rahastuse saanud projektid

nr Asutus Taotluse pealkiri summa
1 Tartu Observatoorium Kosmoseteaduse ja – tehnoloogia populariseerimise programm 14000
2 Eesti Füüsika Selts Teadus kooliharidusse: Teadusbussi “Suur Vanker” uute kavade ettevalmistamine ja ringreisid Eesti koolides, aktuaalseid teemasid käsitlevad füüsikatunnid ja õppekava ning e-õpikuga seotud teadusuudised 11000
3 SA Teaduskeskus AHHAA Uurimusõppepäevad Teaduskeskuses AHHAA 11000
4 Eesti Maaülikool Elus Teadus 10000
5 TTÜ Virumaa Kolledž VIRUMAA RAHVA KOLLEDŽI KÄIVITAMINE 8000
6 SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskuse, Energia avastuskeskus Planetaariumiprogrammide projekt “Avasta kosmos!” 7500
7 Histrodamus OÜ Interaktiivsed ning mängulised veebipõhised ajaloo- ja geograafia testid 7000
8 Viimsi Keskkool “Loodus-, täppis- ja tehnikateadused – meie tuleviku valik” 6400
9 Tartu Ülikool Teaduslinn Toomel 2013 6000
10 MTÜ Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit Ülevabariigiline konkurss „Nutikad õpilastööd 2014“ 6000
11 Tartu Ülikool Teadusinfo otsing internetis – abiks uurimistöö koostamisel gümnasistidele ja õpetajatele 5500
12 Eesti Maaülikool Tehnika meie teenistuses 5000
13 SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus Taimede lummuse nädala korraldamine 4900
14 Tallinna Tehnikaülikool Päikeseenergiast energiasäästlike hooneteni 4900
15 Teaduslugu MTÜ teadus.ee suvekool “Lummavad arvud” 4200
16 Eesti Tervishoiu Muuseum 3 D õppetund “Meie eellaste otsingul” 4000
17 MTÜ Eesti Geoinformaatika Selts Geograafia nädala ja sellega seotud ürituste ning geograafia ja geoinfosüsteemide teabepäeva (GIS päev) korraldamine 18. – 24. november 2013 3500
18 Tartu Ülikool Narva Lasteülikool 3300
19 Saaremaa Ühisgümnaasium Üleriigiline õpilaste teaduskonverents “Saaremaa Miniteaduspäevad” 3300
20 MTÜ TTÜ Robotiklubi Robotiehitus töötubade seeria keskkooli ja gümnaasiumiõpilastele 3200
21 MTÜ Arvutiklubi e-kool RoboTalu ringi läbiviimine 3100
22 Tartu Sotsiaalkapitali Arengukeskus Eesti teadus õpilase pilguga: intervjuud teadlastega 3000
23 Tartu Ülikool Äike ja Päike 2400
24 Eesti Tervishoiu Muuseum Eesti Tervishoiu Muuseumi teaduspäev noortele “Ludvig Puusepa jälgedes” 2300
25 Konguta Kool JukuAkadeemia 2 2300
26 MTÜ Arheoloogiakeskus rändnäitus “Arheoloogilisi avastusi Eestis 2013” ja voldik 2200
27 Kääpa Põhikool Teadusnädalad Kääpa koolis 2000
28 Metsküla Algkool Täna mängime TEADLAST! 2000
29 MTÜ Lasva Käsitööselts Laste suvine huvilaager 1700
30 Kuressaare Gümnaasium Teaduse õppimisest teaduse tegemiseni: teaduslaat ja teadusprojektid Kuressaare Gümnaasiumis 1000
31 Eesti Lugemisühing Teadusraamat annab teada 700
32 MTÜ Wikimedia Eesti Teadusfoto 2013 600

2012

 Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 81, 13. veebruar 2012 “2012. a teaduse populariseerimise projektikonkursi väljakuulutamine” (pdf)

2012. aastal eraldati toetus 27 projektile summas 152 000 eurot.
Haridus- ja teadusmisnitri käskkiri 2012. a teaduse populariseerimise projektikonkursi tulemuste kinnitamise kohta:

Haridus- ja teadusministri käskkiri 17. aprill 2012 nr 203 (pdf).

2012. a rahastuse saanud projektid

Nr Asutus Taotluse pealkiri Summa
1 Tartu Observatoorium Eesti tudengisatelliidi programm kui vahend noorte motivatsiooni tõstmiseks reaal-, loodus- ja tehnikateaduste õppimisel 15000
2 Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut Interaktiivne õppevahend “Virtuaalne Eesti maapõu” 14800
3 Myth Film OÜ EINASTO 11577 10200
4 Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond Rahvusvaheliste loomevaldkonna innovatsiooni, uurimus- ja teadustöö edulugude tutvustamine Eestis 10 000
5 Eesti Maaülikool Taimede lummuse päevakorraldamine 10 000
6 Teaduskeskus AHHAA AHHAA teaduslaagrid 10 000
7 Eesti Rahvusringhääling ETV teaduse populariseerimise projektid 10 000
8 Eesti Maaülikool Elus teadus 9250
9 Eesti Füüsika Selts Teadusbussi “Suur Vanker” uute kavade ettevalmistamine ja ringreisid Eesti koolides 2012-2013 9000
10 Tartu Ülikool Teaduslinn Toomel II 8200
11 MTÜ TalveAkadeemia Teadust populariseeriva tudengite teadusartiklite konkursi ja teaduskonverentsi TalveAkadeemia 2013 ning sellega seonduvate ürituste korraldamine 5338
12 Tallinna Ülikool Mida tead teadlasest? 4000
13 Palamuse O.Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum Kasta hanesulg piima sisse …. teine osa 3690
14 Eesti Ajaloomuuseum EESTI AJALOOMUUSEUMI NÄITUSE „VETTPIDAVAD ALLIKAD. TALLINNA LAHE LEID” HARIDUSPROGRAMMI TEOSTAMINE JA KONVERENTSI LÄBIVIIMINE 3420
15 Teadusteave MTÜ teadus.ee suvekool “Mida keel meile näitab”. 3250
16 Viimsi Kool Taotlus SA Archimedesele 2012. aasta teaduse populariseerimise projektikonkursil osalemiseks algkooli õpilastele suunatud teadusringiga „Taibu“ 3093
17 SA Akadeemiake Õpilaste teadusjakiri Akadeemiake 2012/13 õ.-a. 3000
18 MTÜ Eesti Geoinformaatika Selts Geograafia nädala ja sellega seotud ürituste ning geograafia ja geoinfosüsteemide teabepäeva (GIS päev) korraldamine 12. – 18.november 2012 3000
19 Tartu Ülikool Narva Lasteülikool 2839
20 Saaremaa Ühisgümnaasium Üleriigiline õpilaste teaduskonverents “Saaremaa Miniteaduspäevad” 2690
21 Metsküla Algkool Metsküla Algkooli teaduspäevad 2270
22 Tartu Ülikool Teleskoop tuleb külla 2260
23 Konguta Kool Jukuakadeemia 1950
24 Eesti Teadus- ja Keskkonnaajakirjanike Selts Terviseteaduse ajakirjandusliku kajastamise teemaline Eesti-Soome ühisseminar 1800
25 MTÜ Meie Lapsed Teaduspäev „Mosaiikmetsa saladused“ 1000
26 Lasva Käsitööselts Lasva laste suvine huvilaager 1000
27 MTÜ Wikimedia Eesti Teadusfoto 2012 950
Kokku 152000

2011. a rahastuse saanud projektid

Jrk nr

Asutus

Projekti pealkiri

Eraldatud summa
(eurodes)

 1.

 SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus  Interaktiivne teadusnäitus “Avasta magnetid!”  15 270

 2.

 SA Kultuurileht  Kultuurileht “Sirp ja teadus”  14 999

 3.

 MTÜ Eesti Füüsika Selts  Teadusbussi “Suur Vanker” uute kavade ettevalmistamine ja ringreisid Eesti koolides 2011-2012 ning Füüsikapealinn Tartu programmi ettevalmistamine  10 000

 4.

 MTÜ Eesti Väitlusselts  Kirjandi-, kõne- ja väitlusvõistlus teadusteemadel  10 000

 5.

 Eesti Rahvusringhääling  ERRi projektid  10 000

 6.

 MTÜ Tudengi Vormel  Formula Student Team Tallinn hooaeg 2011  9730

 7.

 Tartu Ülikool  “Teadusest õpilastele”  9000

 8.

 Tartu Ülikool  Õpilaste ja tudengite videoklippide konkurss  6040

 9.

 Tartu Ülikool  Doktorantide populaarteaduslike artiklite konkurss  5850

 10.

 Tartu Ülikool  Teaduslinn Toomel  4275

 11.

 Tartu Ülikool  Narva lasteülikool  3250

 12.

 Palamuse O. Luts Kihelkonnamuuseum  Kasta hanesulg piima sisse …  7995

 13.

 Eesti Maaülikool  Elus teadus  7000

 14.

 Talveakadeemia MTÜ  TalveAkadeemia 2012  5000

 15.

 MTÜ Eesti Geoinformaatika Selts  Geograafia ja geoinfosüsteemide teabepäeva (GIS päev) korraldamine  4800

 16.

 Tallinna Ülikool  „Tallinna Ülikooli Studia Generalia“  4780

 17.

 MTÜ Tähetorn Orion  Tähetorn Orion infotehnoloogilise süsteemi arendamise lõpetamine  4335

 18.

 Meeri Ehandi  Mudilaste teadusring  4000

 19.

 Teadusteave MTÜ  Suvekool “Elust elusalt”  2850

 20.

 MTÜ Stellaarium  Kuidas me näeme kosmilisi objekte Maalt ja kuidas meie koduplaneet kosmosest paistab.  2650

 21.

 Viimsi Keskkool  Taotlus osalemiseks teaduse populariseerimise projektikonkursil 2011  2524

 22.

 Jõhvi Gümnaasium  Põnev materjalimaailm  2238

 23.

 Saaremaa Ühisgümnaasium  Üleriigiline õpilaste teaduskonverents Saaremaa Miniteaduspäevad  1895

 24.

 MTÜ Lasva Käsitööselts  Lasva suvine huvilaager  1530

 25.

 Kuressaare Gümnaasium  Keskkonnaprobleemide teadvustamine ja lahendamine läbi praktilise töö  1162

 26.

 Pärnu Koidula Gümnaasium  Konverents “Teaduse ja tehnika areng – uued innovaatilised tehnoloogiad”  1080

 

2010. a rahastuse saanud projektid

Asutus Projekti pealkiri Eraldatud summa (kroonides)
 1. Eesti Füüsika Selts  Teaduslaagri korraldamine 2010.a. suvel  115 000
 2. Eesti Füüsika Selts  Teadusbussi “Suur Vanker” uute kavade ettevalmistamine ja ringreisid Eesti koolides 2010-2011  120 000
 3. Konguta Kool  Juuniorteadlaste aastaring Konguta Koolis  19 600
 4. Kuressaare Gümnaasium  Teaduslaager-õppereis Liivi lahe väikesaartel  13 500
 5. Lümanda Põhikool  Maaõpilased teadust tegema!  53 500
 6. Maardu Gümnaasium   Mina-teadlane  120 000
 7. MTÜ Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit  Terviklik Tehnoloogiaõpetus  200 000
 8. MTÜ Stellaarium  Tõravere jätkusuutlikkuse tagamine teaduse populariseerimisel  26 000
 9. OÜ HeaValik, kohvik EAT  Teadust populariseeriva konkurssi korraldamine kohvikus EAT  35 400
 10. Palupera Põhikool  Mida tean teadlase tööst?  3000
 11. SÜG Sihtasutus  Üleriigiline õpilaste teaduskonverents “Saaremaa Miniteaduspäevad”  15 000
 12. Tallinna Tehnikaülikool  Robotex 2010  250 000
 13. Tartu Ülikool  Doktorantide populaarteaduslike artiklite konkurss  90 000
 14. Tartu Ülikool  Videoklippide konkursid koolinoortele ja tudengitele  90 000
 15. Tartu Ülikool (TÜ Teaduskool)  Teaduse töötoad koolides 2010  75 000
 16. Tartu Ülikooli Narva Kolledž  Narva Lasteülikool  55 000
 17. Tartu Ülikooli Narva Kolledž  Ida-Virumaa Laste Teadussügis  114 000
 18. Teadusteave MTÜ  Energiliselt energiast. teadus.ee suvekool  42 000

2010. a konkursil rahastuse saanud projektid (2)

Asutus Projekti pealkiri Eraldatud summa (kroonides) Eraldatud summa (eurodes)
1. SA Teaduskeskus AHHAA AHHAA uue maja avamisega seotud tegevuste toetamine, töötubade ja õppeseminaride korraldamine 200 000 12 782,33
2. SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus „Energia avastuskeskus“ Näituste korraldamine Energia avastuskeskuses 200 000 12 782,33
3. MTÜ TalveAkadeemia Tudengite teaduskonverentsi TalveAkadeemia 2011 korraldamine 115 500 7381,8
4. SA Akadeemiake  Õpilaste teadusliku ajakirja „Akadeemiake“ väljaandmine ja ülemine veebiajakirjaks 103 000 6582,9
5. MTÜ Teadusteave  Teadus.ee veebilehe käigushoidmine,e-uudiskirjade koostamine, suvekooli ettevalmistamine. 75 000 4793,37
6. MTÜ Eesti Füüsika Selts Teadusbussi “Suur Vanker” uute kavade ettevalmistamine ja ringreisid Eesti koolides 70 000   4473,82
7.  Eesti Rahvusraamatukogu  Erialateabepäevade korraldamine (Geograafia ja GIS teabepäev, ühiskonnateaduste teabepäev)  62 000  3962,52
8.  MTÜ Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia   Teadlaskarjääri populariseerimine koolinoorte hulgas, doktoriõppe kvaliteet, teadustööde interdistsiplinaarsus.  50 000  3195,58

 

2009. a konkursil rahastuse saanud projektid

nr  Asutus  Projekti pealkiri  Eraldatud summa (kroonides)
 1. AS Linnaleht   Eesti teaduse teemaküljed “Linnalehes”  100 000
 2.  Eesti Rahvusraamatukogu  Geograafia ja geoinfosüsteemide (GIS) teabepäev  26 000
 3.  Eesti Rahvusringhääling  Eesti Rahvusringhäälingu koondatud taotlus  500 000
 4.  Eesti Teaduste Akadeemia  Teadusest ja teadlastest Eestis ja laias maailmas Kuku raadios 2009  100 000
 5.  KG Sihtasutus Kuressaare Gümnaasium  Teadusmaa 2009/2010  50 000
 6.  MTÜ Eesti Füüsika Selts  Teaduslaagri korraldamine põhikooli õpilastele 2009. a suvel  100 000
 7.  MTÜ Eesti Füüsika Selts  Teadusbussi “Suur Vanker” tegevus ja ringreisid Eesti koolides 2009-2010  100 000
 8.  MTÜ Robootika  Üleriigiline koolinoorte robootika konkurss RoboMiku  200 000
 9.  MTÜ Stellaarium  Rahvusvaheline Astronoomia Aasta 2009  30 000
 10.  MTÜ Tallinna Tehnikaülikooli Säästva Arengu Klubi  Taastuvenergiaga sülearvuti laadimine  20 000
 11.  OÜ Reves Grupp  Küla teaduspäev Vihasoos  20 000
 12.  Palupera Põhikool  Teadus meie ümber  7000
 13.  SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus Energiakeskus  Energiakeskus  29 000
 14.  SA Teaduskeskus AHHAA  Teadlaste Öö Eestis 2009  220 000
 15.  Saaremaa Ühisgümnaasium  Saaremaa noored teadlased  20 000
 16.  Saaremaa Ühisgümnaasium  Üleriigiline õpilaste teaduskonverents “Saaremaa Miniteaduspäevad”  15 500
 17.  Saaremaa Ühisgümnaasium  Teadmistega suvele vastu  10 000
 18.  Tallinna Reaalkool  Üleriigiliste koolinoorte tehnoloogiapäevade korraldamine  150 000
 19.  Tallinna Tehnikaülikool  Huvitav teadustegevus läbi praktilise töö – Mehhatroonika tulevastele teadlastele  100 000
 20.  Tallinna Tehnikaülikool  Robotex 2009  50 000
 21.  TÜ Türi kolledži Keskkonnahariduskeskus  Teaduse populariseerimine TÜ Türi kolledži Keskkonnahariduskeskuses  35 000

 

2008. a konkursil rahastuse saanud projektid

nr Asutus  Projekti pealkiri  Eraldatud summa (kroonides)
 1. Eesti Rahvusraamatukogu  Geograafia ja geoinfosüsteemide teabepäev  26 000
 2.  Eesti Rahvusringhääling  Teaduskuu Eesti Rahvusringhäälingus  201 846
 3.  Eesti Teaduste Akadeemia  Eesti teadusest ja Eesti teadlastest meedia kajastuses  100 000
 4.  HeaValik OÜ  Teadusnädalate sari noortekohvikus  48 127
 5.  MTÜ Eesti Füüsika Selts  Koolidevahelise telemängu tehniline ettevalmistamine ja salvestamise esimene etapp  460 000
 6.  TÜ Eesti Füüsika Selts  Teadusbussi “Suur Vanker” materjaliteadust ja -tehnoloogiat populariseerivate loengute ettevalmistamine ja ringreisid koolides 2008-2009  10 500
 7.  MTÜ Geoguide Baltoscandia  Eesti ja Lõuna-Soome loodusväärtused ning geoloogiline ajalugu  163 000
 8.  MTÜ Loodusajakiri  Horisondi teadusblogi arendus  50 000
 9.  MTÜ Stellaarium  Aitame edendada loodusteaduslikku haridust  36 000
 10.  SA Akadeemiake  Ajakiri Akadeemiake  100 000
 11.  SA Teaduskeskus AHHAA  Teadusfestival 2008  230 000
 12.  Saaremaa Ühisgümnaasium  Üleriigiline õpilaste teaduskonverents “Saaremaa Miniteaduspäevad”  12 000
 13.  Smart-Globe Solutions OÜ  Mõistlik Maamuna teavitab  50 000
 14.  Tallinna Reaalkool (koordinaator); Tartu Kivilinna Gümnaasium   Üleriigiline koolinoorte robootika konkurss “RoboMiku”  250 000
ja MTÜ Robootika (partnerid)*
 15.  Tartu Ülikool (Avatud Ülikooli keskus)  Tartu Ülikooli teaduslaager  72 527
 16.  Tartu Ülikool (Tartu Ülikooli Muuseumid)  Näituste sari “Elu ja keskkond: esimestest loomadest inimeseni”  70 000
 17.  Teadusteave MTÜ  Teadusteabe andmebaas  120 000
 * leping sõlmitakse koordinaatoriga

 

2007. a konkursil rahastuse saanud projektid

nr Asutus Projekti pealkiri  Eraldatud summa (kroonides)
1 Eesti Rahvusringhääling  Eesti Raadio 2007/2008 sügistalvise hooaja teadussaadeteks ja neid toetavateks tegevusteks  139 200
2  SA Teaduskeskus AHHAA  2008. a näitus „AHHAA! Sport”  150 000
3  MTÜ Eesti Füüsika Selts  Koolidevahelise telemängu “Pähklipurejad” loomine  144 500
4  MTÜ Teadusteave  Konkursi „Teadusfoto 2007” läbiviimine  40 000
5  SA Tallinna Tehnika- ja  Teaduskeskus  Eksponaatide ostmine  150 000