Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Konkursi eesmärk on pakkuda koolinoorte uurimistöödele võistluslikku väljundit ning motiveerida ja innustada noori teaduslikumale teemakäsitlusele uurimistööde tegemisel. Konkursil osalemine annab hea võimaluse panna ennast proovile, saada juurde uusi teadmisi ja oskusi ning kohtuda teiste sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist, Euroopast kui ka mujalt maailmast. Konkurssi korraldatakse 2002. aastast koostöös Haridus- ja teadusministeeriumiga.

IMG_61752018. a Õpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemused:

Gümnaasiumiastmes

I preemia (1100 eurot)

Karl Hendrik Tamkivi (Saaremaa Ühisgümnaasium) töö „Nahkhiirte poegimiskoloonia hoone valiku sõltuvus ümbritsevast maastikukompleksist Lääne-Saaremaal“ eest. Juhendajad: Rauno Kalda, Oliver Kalda;

Martti Vanker (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö „Lentiviirus-laadsete partiklite elutsükli inhibeerimine galeeniliste vedelpreparaatide abil“ eest. Juhendajad: Eva Žusinaite, Saima Kaarna

II preemia (800 eurot)

Martina Eerme (Tallinna Saksa Gümnaasium) töö „Etniline segregatsioon Tallinna koolinoorte vaba aja ruumikasutuses“ eest. Juhendajad: Ivi Olev ja Rein Ahas;

Alex Savolainen (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium) töö „Alumiinium-õhk patarei –  lihtne ja odav konstruktsioon“ eest. Juhendajad: Tavo Romann ja Helgi Muoni

III preemia (600 eurot)

Joosep Kaimre (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö „Toatemperatuurse fosforestsentsisüsteemi valmistamine ja iseloomustamine“ eest. Juhendajad: Erki Enkvist, Eha Paabo;

Emilia Rozenkron (Saaremaa Ühisgümnaasium) töö „Kärjeleediku (Achroia grisella) ja vahaleediku (Galleria mellonella) kasvatamisest ja polüetüleeni lagundamise võimest” eest. Juhendaja: Mart Mölder

Põhikooliastmes

I preemia (850 eurot)

Eliis Grigor (Ülenurme Gümnaasium) töö „Teibitud suu“ eest. Juhendaja: Piret Rannast;

Emil Kotta (Pirita Majandusgümnaasium) töö „Ümarmudila invasioon Läänemeres“ eest. Juhendajad: Marta Uustamm, Jonne Kotta

II preemia (550 eurot)

Eeva Vitsut (Viljandi Paalalinna Kool) töö „Karula järve vaba veepeegli suuruse hindamine välivaatluste ja AutoCad programmi abil“ eest. Juhendajad: Ave Vitsut, Mariann Mitt;

Eliise Kesküla (Kärdla Põhikool) töö „Harilik jugapuu (Taxus baccata) ja tema seisund Hiiumaal kahe kasvukoha näitel“ eest. Juhendajad: Ülle Soom, Maie Meius

III preemia (350 eurot)

Juulius Vaiksoo (Tallinna Nõmme Põhikool) töö „Tänapäeva korteri renoveerimise plaan 1930. aastate stiilis“ eest. Juhendajad: Kristiina Arula, Tiina Adamson, Reet Petermann;

Torm Vatsfeld (Saaremaa Ühisgümnaasium) töö „Kuressaare jahisadama faarvaatri vallide ja Laiamadala linnustik ja selle muutused aastatel 2000-2017“ eest. Juhendajad: Inge Vahter, Mati Martinson

Eesti esindaja USAs ülemaailmsel noorte teadlaste konkursil Intel ISEF (mai 2019, Phoenix, USA):

Alex Savolainen (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium) tööga „Alumiinium-õhk patarei –  lihtne ja odav konstruktsioon“. Juhendajad: Tavo Romann ja Helgi Muoni

Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil (september 2018 Dublin, Iirimaa):

Karl Hendrik Tamkivi (Saaremaa Ühisgümnaasium) tööga „Nahkhiirte poegimiskoloonia hoone valiku sõltuvus ümbritsevast maastikukompleksist Lääne-Saaremaal“. Juhendajad: Rauno Kalda, Oliver Kalda;

Martti Vanker (Hugo Treffneri Gümnaasium) tööga „Lentiviirus-laadsete partiklite elutsükli inhibeerimine galeeniliste vedelpreparaatide abil“. Juhendajad: Eva Žusinaite, Saima Kaarna;

Emilia Rozenkron (Saaremaa Ühisgümnaasium) tööga „Kärjeleediku (Achroia grisella) ja vahaleediku (Galleria mellonella) kasvatamisest ja polüetüleeni lagundamise võimest”. Juhendaja: Mart Mölder

Eesti esindaja rahvusvahelisel Hiina noorte teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni konkursil CASTIC (august 2018, Chongqing, Hiina:

Joosep Kaimre (Hugo Treffneri Gümnaasium) tööga „Toatemperatuurse fosforestsentsisüsteemi valmistamine ja iseloomustamine“. Juhendajad: Erki Enkvist, Eha Paabo

Õpilaste teadustööde eduka juhendamise eest auhinnati I preemia pälvinud tööde juhendajaid (725 eurot):

Rauno Kalda (Tartu Ülikool), Oliver Kalda (Tallinna Tehnikakõrgkool) Karl Hendrik Tamkivi juhendamise eest;

Eva Žusinaite (Tartu Ülikool), Saima Kaarna (Hugo Treffneri Gümnaasium) Martti Vankri töö juhendamise eest;

Piret Rannast (Ülenurme Gümnaasium), Eliis Grigori töö juhendamise eest;

Marta Uustamm (Pirita Majandusgümnaasium), Jonne Kotta (Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut) Emil Kotta töö juhendamise eest

Publiku lemmikud

Liis-Loreen Sepp, Eliisabet Raju, Germo Kreutzberg, Oskar Karu (Kääpa Põhikool) töö ”Aga kuidas seda teha saab?” eest;

Marie Olli (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö ”Improteater Eestis” eest. Juhendaja: Monika Piirimäe

Asutuste ja organisatsioonide eripreemiad


Konkursi auhinnad

Konkursi auhinnafond on 11 400 eurot. Rahalised auhinnad saavad ka I preemia pälvinud tööde juhendajad.

Premeeritute seast valitakse ka Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursilerahvusvahelisele teaduskonkursile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides ja rahvusvahelisele teaduskonkursile CASTIC Hiinas. Lisaks paneb Eesti Teadusagentuur omalt poolt välja eriauhinnad osalemiseks International Wildlife Reseach Week Šveitsi Alpides, London International Youth Science foorumil Londonis ning samuti Šveitsi talendifoorumil. Rahvusvahelised konkursid avavad noorte jaoks sageli uusi ja veel põnevamaid uksi teadusmaailma.


 Hea teada

  • Mitmed Eesti kõrgkoolid võtavad meie konkursil edukalt osalenud gümnaasiumilõpetajaid vastu väljaspool konkurssi. Kõige täpsemat infot eritingimustel vastuvõtu kohta saab ülikoolide sisseastumisspetsalistidelt.
  • Alates 2012. aastast oleme konkursipartner Tartu Keskkonnahariduse Keskusega, kes samuti korraldab teadustööde konkurssi õpilastele (keskkonna-alaste uurimistööde konkurss, tähtaeg 23. veebruar 2018). Selleks, et muuta tööde esitamine osavõtjatele lihtsaks, oleme loonud ühise tööde esitamise keskkonna. Enne töö esitamist tutvu konkursi reeglitega keskkonnahariduse keskuse kodulehel.
  • 2017. a konkursile saadeti 135 uurimistööd. Tööde lühikokkuvõtted leiab kogumikust, kus on eraldi ära märgitud teise vooru pääsenud tööd.

 

2018. a konkursi väljakuulutamise käskkirjaga saab tutvuda siin,  konkursi määrusega saab tutvuda siin

 

Kontakt ja lisainfo:

Liisi Röömel
tel +372 516 6838
e-post liisi.roomel@etag.ee

 

 

Konkurssi korraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga

haridusmin_3lovi_est