Teekaart 2018

Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi uuendamine

SA Eesti Teadusagentuur käivitab 2018.a Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi uuendamise. Teekaart on pikaajaline planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest (taristuobjektidest). Teekaarti täiendatakse regulaarselt, et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Taristuobjekti lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda rahastamisotsust ega reasta objekte tähtsuse järjekorras, kuid teekaart on sisendiks edaspidistele strateegilistele otsustele, sh rahastusotsustele.

Teekaart 2018 nimekirja võivad kandideerida nii praegused teekaardi objektid, mille senist tegevust hinnatakse vahearuannete alusel, kui ka uued teadustaristuettepanekud. Sellega seoses korraldab SA Eesti Teadusagentuur Eesti teadustaristu teekaardi uuendamise infopäeva. Infopäevale on oodatud nii praeguste teekaardi objektide esindajad kui uute ettepanekute esitajad.

Infopäev

Infopäev toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuse (Turu 2) Struve II saalis 27. veebruaril 2018 kell 12-14 (registreerumine ja kohv alates 11.30).

Kava

Tervitussõnad – Andres Koppel (ETAg)

Teadustaristute arendamisest strateegilises plaanis – Indrek Reimand (HTM)

Teekaardi uuendamise protsessist – Toivo Räim (HTM)

Teekaardi uuendamise vooru ja vormide tutvustus – Priit Tamm (ETAg)

Registreerumine (palume registreeruda hiljemalt 23. veebruariks 2018)

Esialgne ajakava 2018
  • 27. veebruar 2018: infopäev
  • Veebruar-mai: seniste teekaardi objektide vahearuannete ja uute taristuobjektide ettepanekute esitamine
  • 4. mai 2018: vahearuannete ja uute ettepanekute esitamise tähtaeg
  • Mai-september: hindamine
  • September: uuendatud teekaardi ettepaneku esitamine Haridus- ja Teadusministeeriumile
  • Oktoober-detsember: tutvustamine Teaduspoliitika Komisjonis ja Teadus- ja Arendusnõukogus, Vabariigi Valitsuse otsus
Vahearuannete ja uute ettepanekute esitamisega seotud täpsem info lähiajal.
 
Priit Tamm
ETAg teadustaristu valdkonna juht