Valminud näidisõppekavad aitavad käivitada huviringe nii loodusõpetuses kui astronautikas

Eesti Teadusagentuuri tellimusel on valminud üheksa näidisõppekava loodusõpetuse ja tehnika valdkonna huviringide alustamiseks.

Loodusteaduste ja –tehnika valdkonna huviringide mitmekesisus on väike. Selleks, et anda ideid ja lihtsustada uute teadushuviringide käivitamist, sisaldavad loodud üheksa näidisõppekava nii õppeprotsessi kirjeldusi kui metoodilisi juhiseid juhendajale.

Näidisõppekavad pakuvad  ideid ja tähelepanekuid, mida huviringides läbi viia. Näiteks loodusõpetuses on eksperimentide hulka valitud nii meisterdamist kui vaatlemist ja uurimist. Kosmoseringides saavad õpilased teoreetilisi teadmisi universumist ja astronoomiast ning lisaks õpivad läbi viima mõõtmisi, katsetama prototüüpe ja tegema meeskonnatööd. Inseneeria aitab alustaval või juba toimival huviringil tutvustada elektroonikat, prototüüpide loomist ja testimist.

Audio-videoproduktsiooni näidisõppekava aga jagab nõuandeid, kuidas õpetada noortele videote tegemist, et saada osavateks youtuber-iteks.

Näidisõppekava testinud Pernova hariduskeskuse õppealajuhataja Astrid Viik ütles: „Näidisõppekavadest on suur abi noorele juhendajale, kes pole enne õppekava tegemisega kokkupuutnud. Kui noor õpetaja leiab näidisõppekavadest endale sobiva teema, saab ta sellest palju tuge – ülesehitus, sõnastutus, mõisted jne. Kindlasti tuleks jätkata samasuguste näidisõppekavade tegemist ja lisada rohkem huvikooli õppekavade lõimingut, mis annaks  parema praktilise väljundi ja meeskonnatöö kogemuse.“

Veel lisanduvad uued näidisõppekavad selle aasta oktoobris-novembris  järgnevatele huviringidele: „Rakett69 huviring“, „Mänguline matemaatika“, „Loodusteaduslikud eksperimendid“, „Teaduslik kokandus“, „Teadusteater“, „Leiutamine“ ning „Lennundus- ja droonid“. Näiteks on huviring “Mänguline matemaatika” planeeritud 9-12aastastele lastele, kus matemaatika lõimitakse programmeerimise ja robootikaga. Tundides lahendatakse elulist probleemi esmalt matemaatiliselt, hiljem see visualiseeritakse roboti abil ning korraldatakse katseid.

Valminud näidisõppekavad:

  1. Loodusringid Loomariiki avastamas – esimesed tutvused“ või Maa ja teadus1.-3. klassile ja 4.-6. klassile „Seiklused loomariigis – lõputu mitmekesisus“ või Geoloogiaring ehk tunne Eestimaad“.
  2. Loodusõpetuse praktilised tegevused 1.-3. klassis „Igapäevane teadus lastele“ 1. osa, 2.osa ja 3. osa.
  3. Kosmoseringideks saate mõtteid kahest näidisest Uurime Universumija Astronautika akadeemia, mis on eelkõige 4.-6. klassile.
  4. Tehnikavaldkonnast huvitatutele on ideid inseneeria huviringiks ja audio- ja videoproduktsiooniga tegelemiseks 7.-9. klassile.

Näidisõppekavad on valminud TeaMe+ programmi raames Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Lisainformatsioon: www.etag.ee/teadushuviharidus

Katrin Saart, Eesti Teadusagentuur, katrin.saart@etag.ee, Tel 730 0378