Loading Üritused

« Kõik Üritused

  • Üritus on toimunud.

Teaduse infrastruktuuride päev

5. oktoober 2015

Seminar toimus 5. oktoobril 2015 Tartus Dorpati konverentsikeskuses. Seminaril osales 74 huvilist.

Teaduse areng ei ole enam mõeldav ilma korraliku infrastruktuurita ning seetõttu on teaduse infrastruktuuride arendamine otseselt seotud teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime kasvuga. Viimasel viiel aastal on Eestis EL struktuurivahendite toel soetatud suurel hulgal teadusaparatuuri ja rajatud mitmeid riikliku tähtsusega teaduse infrastuktuuride objekte. Teaduse infrastruktuuride alla käivad laborid, aparatuur ja seadmed, samuti arhiivid, materjalid ning nendega seotud teenused, mida teadlaskond vajab nii eesliiniteaduse mõjusaks arendamiseks EL tasandil kui ka teadmiste ülekandmiseks, vahetamiseks ning säilitamiseks. Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuride väljaarendamisel on eesmärgiks soodustada infrastruktuuriobjektide avatud ühiskasutust erinevate teadusasutuste, ettevõtete ja rahvusvaheliste partnerite poolt, et infrastruktuur teeniks laiemalt teadussüsteemi, majanduse ja ühiskonna huve. Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuride loomisel ja rahastusotsuste tegemisel juhindutakse Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardist, mis on kinnitatud „Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti“ rakendusplaani lisana.

Seminari eesmärgiks oli saada ülevaade senistest investeeringutest Eesti teaduse infrastruktuuridesse, üles kerkinud probleemidest, et neile lahendusi leida, ning kuidas on rajatud teaduse infrastruktuurid kaasa aidanud Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime kasvule ning ühiskonna teenimisele laiemalt.

Seminari esimeses pooles tutvustasid Eesti teaduse infrastruktuuride objektide esindajad senitehtut, millised uued võimalused on avanenud või on avanemas. Seminari teises osas arutati riigi ja teadusasutuste esindajatega ning teadlastega, kuidas tagada olemasoleva ja planeeritava teaduse infrastruktuuri jätkusuutlikkus.

Seminar toimus Euroopa Sotsiaalfondi toel “TeRas” programmi raames.

 

Esitlused

Eesti Keskkonnaobservatoorium – Leho Ainsaar, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja maateaduste instituut
Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC) – Urmas Kõljalg, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja maateaduste instituut
Taimebioloogia infrastruktuur – molekulidest kõrgtehnoloogilise põllumajanduseni – Erkki Truve, Tallinna Tehnikaülikooli Geenitehnoloogia instituut
Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuur (AKKI) – Ivo Leito, Tartu Ülikooli Keemia instituut

Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (SIME) ja EATRIS ERIC Eesti keskus – Sulev Kõks, Tartu Ülikooli Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Eesti Genoomikakeskus ja BBMRI ERIC Eesti keskus – Lili Milani, Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu, Mait Metspalu, Eesti Biokeskus
ELIXIR – Eluteaduste andmete teadustaristu ja Eesti ELIXIR keskus – Hedi Peterson, Tartu Ülikooli Arvutiteaduse instituut

Eesti e-varamu ja kogude säilitamine – Andres Kollist, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
Eesti keeleressursside keskus – Kadri Vider, Tartu Ülikooli Arvutiteaduse instituut
Eesti osalus ESS (Euroopa Sotsiaaluuring) projektis – Mare Ainsaar, Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut
Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (IMO) – Rein Ahas, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja maateaduste instituut

ESS (European Spallation Source) – Euroopa neutronkiirguse allikas – Enn Lust, Tartu Ülikooli Keemia instituut
Eesti kiirekanal MAX-IV sünkrotonkiirguse allikale – Ergo Nõmmiste, Tartu Ülikooli Füüsika instituut
Nanomaterjalid – uuringud ja rakendused (NAMUR) / Nano-biotehnoloogia ja mikrofabrikatsiooni keskus – Sven Lange, Tartu Ülikooli Füüsika instituut

Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk – Urmas Lett, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS) – Ivar Koppel, Tartu Ülikooli Arvutiteaduse instituut
Eesti osalemine Euroopa Tuumauuringute Keskuses (CERN) – Mario Kadastik, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Eesti osalemine Euroopa Kosmoseagentuuris (European Space Agency – ESA) – Anu Reinart, Tartu Observatoorium

Info EL struktuurifondide perioodi 2014-2020 raames rahastatava riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamise meetme üldpõhimõtetest – Taivo Raud, Haridus- ja Teadusministeerium

 

Videosalvestus, I osa LINK https://www.youtube.com/watch?v=IoAOIW5zCCs

Eesti Keskkonnaobservatoorium
Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)
Taimebioloogia infrastruktuur – molekulidest kõrgtehnoloogilise põllumajanduseni
Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuur (AKKI)
Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (SIME) ja EATRIS ERIC Eesti keskus
Eesti Genoomikakeskus ja BBMRI ERIC Eesti keskus
ELIXIR – Eluteaduste andmete teadustaristu ja Eesti ELIXIR keskus

 

Videosalvestus, II osa LINK https://www.youtube.com/watch?v=RjCk7PHV6nc

Eesti e-varamu ja kogude säilitamine
Eesti keeleressursside keskus
Eesti osalus ESS (Euroopa Sotsiaaluuring) projektis
Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (IMO)
ESS (European Spallation Source) – Euroopa neutronkiirguse allikas
Eesti kiirekanal MAX-IV sünkrotonkiirguse allikale
Nanomaterjalid – uuringud ja rakendused (NAMUR) / Nano-biotehnoloogia ja mikrofabrikatsiooni keskus

 

Videosalvestus, III osa LINK https://www.youtube.com/watch?v=68yP-ZUspVc

Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk
Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS)
Eesti osalemine Euroopa Tuumauuringute Keskuses (CERN)
Eesti osalemine Euroopa Kosmoseagentuuris (European Space Agency – ESA)

 

Videosalvestus, IV osa LINK https://www.youtube.com/watch?v=7MjnRpoFIso

Paneeldiskussioon „Kuidas tagada Eesti teaduse infrastruktuuride jätkusuutlikkus?“
Info EL struktuurifondide perioodi 2014-2020 raames rahastatava riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamise meetme üldpõhimõtetest

 

Seminari  KAVA

 

Lisainfo:
Priit Tamm, teadustaristu valdkonna juht, tel 730 0374, e-post: priit.tamm@etag.ee

EL_Sotsiaalfond_horisontaal

 

 

 

 

Täpsem info

Kuupäev:
5. oktoober 2015
Kategooria: