Loading Üritused

« Vaata kalendrit

  • Üritus on toimunud.

Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi tähtaeg

15. märts 2018

Konkursile saab töid esitada erinevates kategooriates, millest osade puhul toimub konkurss igal aastal ja teiste puhul üle aasta. Kõik kategooriad loetletuna on järgmised:

eesti keeles publitseeritud teadustöö/artikkel (esitamine üle aasta)
võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel
publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (Heino Liimetsa nim. preemia) (esitamine üle aasta)
magistritöö
populaarteaduslik töö (esitamine üle aasta)
didaktilis-rakenduslik töö või õpik (üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised juhendmaterjalid ja õpetajaraamat) (esitamine üle aasta)

Täpsem info: https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/kasvatusteaduslike-toode-konkurss/

Täpsem info

Kuupäev:
15. märts 2018
Kategooria: