Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi.

2019. aasta konkurss on lõppenud ja auhinnad anti üle 12. detsembril. 

Vaata autasustamise fotogaleriid SIIT!

2019. aasta konkursi preemiasaajate nimekiri

Fotol (pildistas Hendrik Osula) 2019.a peapreemiate võitjad Rebekka Lotman ja Marek Mooste

Konkursi preemiafond on veelgi suurenenud, kuna on lisandunud juurde mitu eripreemiat. Preemiafond on sel aastal  77 277,79  eurot ja preemiasummad jagunevad järgmiselt:

 1. rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 960 eurot, II preemia 650 eurot, III preemia 320 eurot);
 2. magistriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
 3. doktoriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
 4.  kaks valdkondade ja tasemete ülest peapreemiat, mõlemad väärtuses 3600 eurot;
 5. Eesti Teaduste Akadeemia presidendi 3 eripreemiat, kokku 5497,79 eurot;
 6. Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapitali 2 eripreemiat riigiõiguse valdkonnas tehtud teadustöödele, kokku 2300 eurot;
 7. Välisministeeriumi kuni 2 eripreemiat rahvusvaheliste suhete, välispoliitika, arengukoostöö, küberturvalisuse või välisministeeriumi teistes tegevusvaldkondades tehtud teadustöödele, kokku 1500 eurot;
 8. Sotsiaalministeeriumi kuni 6 eripreemiat sotsiaal-, töö- või tervisevaldkondades tehtud teadustöödele, kokku 3400 eurot;
 9. Muinsuskaitseameti kuni 4 eripreemiat kultuuripärandi valdkonnaga otseselt seotud või selle valdkonnaga lähedastele kõrgetasemelistele teadustöödele, kokku 1600 eurot;
 10. Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuse eripreemia parimale merendusteemalisele teadustööle, 1000 eurot.

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad on järgmised:

 • rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustöö eripreemia „lootustandvate sähvatuste eest“ – konstant π × 250 eurot (785,40 eurot);
 • doktori- ja magistriõppe üliõpilaste teadustööd: I eripreemia „elegantseima üliõpilastöö eest“ –  π × 1000 eurot (3141,59 eurot); II eripreemia „ebatraditsioonilise (unconventional) üliõpilastöö eest“ –  π × 500 eurot (1570,80 eurot).

Konkursi loomise alusmäärus

2019. a konkursi väljakuulutamise käskkiri

Kontakt ja lisainfo:

Sirli Taniloo
konkursi koordinaator
Eesti Teadusagentuur
telefon: +372 526 0562
sirli.taniloo@etag.ee

Terje Tuisk
telefon: +372 511 0356
terje.tuisk@etag.ee

Konkurssi korraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

haridusmin_3lovi_est