Hindamisnõukogu

Teadusagentuuri hindamisnõukogu on 14 liikmest koosnev eri teadus- ja arendustegevuse valdkondade tunnustatud teadlastest koosnev ekspertnõukogu, mis täidab teadusagentuuri üht tähtsamat ülesannet – hindab uurimistoetuste taotlusi, samuti osaleb Eesti Teadusagentuuri otsusel teiste Eesti Teadusagentuurile õigusaktidega pandud ülesannete täitmises.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps kooskõlastas hindamisnõukogu koosseisu 15. mail 2019 ning kinnitas hindamisnõukogu koosseisu üheks aastaks. Hindamisnõukogu liikmeteks on lisaks ametikohajärgsele hindamisnõukogu esimehele Andres Koppelile:

 • Krista Fischer, Tartu Ülikooli professor
 • Allen Kaasik, Tartu Ülikooli professor
 • Anne Kahru, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur
 • Liisi Keedus, Tallinna Ülikooli professor
 • Krista Kodres, Eesti Kunstiakadeemia professor
 • Jarek Kurnitski, Tallinna Tehnikaülikooli professor
 • Ülo Mander, Tartu Ülikooli professor
 • Marika Mänd, Eesti Maaülikooli professor
 • Toomas Rõõm, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur
 • Ellu Saar, Tallinna Ülikooli professor
 • Nigulas Samel, Tallinna Tehnikaülikooli professor
 • Tiit Tammaru, Tartu Ülikooli professor
 • Katrin Õunap, Tartu Ülikooli professor
 • Andres Öpik, Tallinna Tehnikaülikooli professor

Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord

ETAg-i hindamisnõukogu kodukord 2019

ETAg-i HN liikme sõltumatuse ja erapooletuse deklaratsioon 2019

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu tegevuse aruanne 2018-2019

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu tegevuse aruanne 2015-2017

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu tegevuse aruanne 2012-2014

ETAg-i hindamisnõukogu sõltumatuse deklaratsioon 2012