Hindamisnõukogu

Teadusagentuuri hindamisnõukogu on eri teadus- ja arendustegevuse valdkondade tunnustatud teadlastest koosnev ekspertnõukogu, mis täidab teadusagentuuri üht tähtsamat ülesannet – hindab uurimistoetuste taotlusi, samuti osaleb Eesti Teadusagentuuri otsusel teiste Eesti Teadusagentuurile õigusaktidega pandud ülesannete täitmises.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps kinnitas 5. veebruaril 2020 kolmeks aastaks hindamisnõukogu koosseisu ning hindamisnõukogu asendusliikmete varunimekirja.

Hindamisnõukogu uue juhatuse liikme volituste jõustumiseni asendab hindamisnõukogu esimeest tema äraolekul aseesimees, Tartu Ülikooli professor Tiit Tammaru.

Hindamisnõukogu liikmed on:

 • Allen Kaasik, Tartu Ülikool, professor, vanemteadur
 • Anne Kahru, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, juhtivteadur
 • Eduard Petlenkov, Tallinna Tehnikaülikool, professor (asendusliikmena)
 • Ivar Kruusenberg, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, vanemteadur
 • Ivo Leito, Tartu Ülikool, professor
 • Jarek Kurnitski, Tallinna Tehnikaülikool, professor
 • Liisi Keedus, Tallinna Ülikool, professor
 • Lili Azin Milani, Tartu Ülikool, juhtivteadur
 • Marika Mänd, Eesti Maaülikool, professor
 • Markus Vetemaa, Tartu Ülikool, vanemteadur
 • Marten Seppel, Tartu Ülikool, dotsent
 • Peeter Ross, Tallinna Tehnikaülikool, professor
 • Tiina Nõges, Eesti Maaülikool, professor
 • Tiit Tammaru, Tartu Ülikool, professor
 • Toomas Rõõm, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, juhtivteadur
 • Urmas Varblane, Tartu Ülikool, professor
 • Vahur Zadin, Tartu Ülikool, vanemteadur (volitused peatatud)
 • Veiko Lember, Tallinna Tehnikaülikool, vanemteadur
 • Virve Sarapik, Eesti Kunstiakadeemia, professor, vanemteadur
 • Ülle Kotta, Tallinna Tehnikaülikool, juhtivteadur.

Hindamisnõukogu asendusliikmed on:

 • Andero Uusberg, Tartu Ülikool, vanemteadur
 • Arvo Viltrop, Eesti Maaülikool, professor
 • Asko Lõhmus, Tartu Ülikool, juhtivteadur
 • Aveliina Helm, Tartu Ülikool, vanemteadur
 • Eduard Petlenkov, Tallinna Tehnikaülikool, professor
 • Ellu Saar, Tallinna Ülikool, professor, juhtivteadur
 • Els Heinsalu, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, vanemteadur
 • Eneken Laanes, Tallinna Ülikool, dotsent
 • Ester Oras, Tartu Ülikool, vanemteadur
 • Heli Valtna, Tartu Ülikool, vanemteadur
 • Katrin Õunap, Tartu Ülikool, professor
 • Krista Fischer, Tartu Ülikooli professor
 • Kristin Kuutma, Tartu Ülikool, professor
 • Kristjan Tabri, Tallinna Tehnikaülikool, vanemteadur
 • Lauri Mälksoo, Tartu Ülikool, professor
 • Maris Laan, Tartu Ülikool, professor
 • Riina Aav, Tallinna Tehnikaülikool, professor
 • Tõnis Timmusk, Tallinna Tehnikaülikool, professor
 • Ülo Mander, Tartu Ülikool, professor.

 

Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord

ETAg-i hindamisnõukogu ja eksperdikomisjonide kodukord 2020

ETAg-i HN liikme sõltumatuse ja erapooletuse deklaratsioon 2020

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu tegevusaruanne 2019-2020

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu tegevuse aruanne 2018-2019

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu tegevuse aruanne 2015-2017

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu tegevuse aruanne 2012-2014