Hindamisnõukogu

Teadusagentuuri hindamisnõukogu on eri teadus- ja arendustegevuse valdkondade tunnustatud teadlastest koosnev ekspertnõukogu, mis täidab teadusagentuuri üht tähtsamat ülesannet – hindab uurimistoetuste taotlusi, samuti osaleb Eesti Teadusagentuuri otsusel teiste Eesti Teadusagentuurile õigusaktidega pandud ülesannete täitmises.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps kinnitas 5. veebruaril 2020 kolmeks aastaks hindamisnõukogu koosseisu ning hindamisnõukogu asendusliikmete varunimekirja.

Hindamisnõukogu esimees on ETAg-i juhatuse esimees Anu Noorma.

Hindamisnõukogu liikmed on:

 • Allen Kaasik, Tartu Ülikool, professor, vanemteadur
 • Anne Kahru, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, juhtivteadur
 • Eduard Petlenkov, Tallinna Tehnikaülikool, professor (asendusliikmena)
 • Ivar Kruusenberg, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, vanemteadur
 • Ivo Leito, Tartu Ülikool, professor
 • Jarek Kurnitski, Tallinna Tehnikaülikool, professor
 • Liisi Keedus, Tallinna Ülikool, professor
 • Lili Azin Milani, Tartu Ülikool, juhtivteadur
 • Marika Mänd, Eesti Maaülikool, professor
 • Markus Vetemaa, Tartu Ülikool, vanemteadur
 • Marten Seppel, Tartu Ülikool, dotsent
 • Peeter Ross, Tallinna Tehnikaülikool, professor
 • Tiina Nõges, Eesti Maaülikool, professor
 • Tiit Tammaru, Tartu Ülikool, professor
 • Toomas Rõõm, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, juhtivteadur
 • Urmas Varblane, Tartu Ülikool, professor
 • Veronika Zadin, Tartu Ülikool, vanemteadur (volitused peatatud)
 • Veiko Lember, Tallinna Tehnikaülikool, vanemteadur
 • Virve Sarapik, Eesti Kunstiakadeemia, professor, vanemteadur
 • Ülle Kotta, Tallinna Tehnikaülikool, juhtivteadur.

Hindamisnõukogu asendusliikmed on:

 • Andero Uusberg, Tartu Ülikool, vanemteadur
 • Arvo Viltrop, Eesti Maaülikool, professor
 • Asko Lõhmus, Tartu Ülikool, juhtivteadur
 • Aveliina Helm, Tartu Ülikool, vanemteadur
 • Eduard Petlenkov, Tallinna Tehnikaülikool, professor
 • Ellu Saar, Tallinna Ülikool, professor, juhtivteadur
 • Els Heinsalu, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, vanemteadur
 • Eneken Laanes, Tallinna Ülikool, dotsent
 • Ester Oras, Tartu Ülikool, vanemteadur
 • Heli Valtna, Tartu Ülikool, vanemteadur
 • Katrin Õunap, Tartu Ülikool, professor
 • Krista Fischer, Tartu Ülikooli professor
 • Kristin Kuutma, Tartu Ülikool, professor
 • Kristjan Tabri, Tallinna Tehnikaülikool, vanemteadur
 • Lauri Mälksoo, Tartu Ülikool, professor
 • Maris Laan, Tartu Ülikool, professor
 • Riina Aav, Tallinna Tehnikaülikool, professor
 • Tõnis Timmusk, Tallinna Tehnikaülikool, professor
 • Ülo Mander, Tartu Ülikool, professor.

 

Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord

ETAg-i hindamisnõukogu ja eksperdikomisjonide kodukord 2020

ETAg-i HN liikme sõltumatuse ja erapooletuse deklaratsioon 2020

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu tegevusaruanne 2019-2020

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu tegevuse aruanne 2018-2019

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu tegevuse aruanne 2015-2017

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu tegevuse aruanne 2012-2014