Hindamisnõukogu

Teadusagentuuri hindamisnõukogu on 14 liikmest koosnev eri teadus- ja arendustegevuse valdkondade tunnustatud teadlastest koosnev ekspertnõukogu, mis täidab teadusagentuuri üht tähtsamat ülesannet – hindab uurimistoetuste taotlusi, samuti osaleb Eesti Teadusagentuuri otsusel teiste Eesti Teadusagentuurile õigusaktidega pandud ülesannete täitmises.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps kooskõlastas hindamisnõukogu koosseisu 29.03.2018 ning kinnitas hindamisnõukogu koosseisu üheks aastaks.

Hindamisnõukogu liikmeteks on lisaks ametikohajärgsele hindamisnõukogu esimehele Andres Koppelile:

 • Allen Kaasik, Tartu Ülikooli professor
 • Anne Kahru, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur
 • Ellu Saar, Tallinna Ülikooli professor
 • Ivo Leito, Tartu Ülikooli professor
 • Jaan Eha, Tartu Ülikooli professor
 • Jaan Raik, Tallinna Tehnikaülikooli professor
 • Jakob Kübarsepp, Tallinna Tehnikaülikooli professor
 • Jarek Kurnitski, Tallinna Tehnikaülikooli professor
 • Marek Tamm, Tallinna Ülikooli professor
 • Marika Mänd, Eesti Maaülikooli professor
 • Richard Villems, Tartu Ülikooli professor
 • Tiit Tammaru, Tartu Ülikooli professor
 • Toomas Rõõm, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur
 • Ülo Mander, Tartu Ülikooli professor

Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord

ETAgi hindamisnõukogu kodukord_2018

ETAgi HN liikme sõltumatuse ja erapooletuse deklaratsioon_2018

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu tegevuse aruanne 2015-2017

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu tegevuse aruanne 2012 – 2014