Ootame stendiettekandeid teadushariduse konverentsile 28. veebruar-1. märts 2019

Teadushariduse konverents “Loodusteadused ja tehnoloogia koolis. Koostöö ja lõiming.  Scientix  konverents 2019 kutsub teid esitlema ja jagama oma parimaid praktikaid ja uuenduslikke suundi loodus- ja reaalainete õpetamisel nii üldhariduskoolis (algkoolist gümnaasiumini), kutsekoolis kui huvikoolis. Stendiettekande teema peaks olema STEM* valkonnaga seotud.

Oma soovi esitamiseks  täitke vorm, kus tooge ära tegevuse pealkiri ja lisage lühikokkuvõte (500-1000 sõna). Stendiettekande koostamisel peaks keskenduma kriitilise mõtlemise ja probleemide lahendamise oskuste ning loodusteadusliku kirjaoskuse arendamisele.

Konverentsil esitlemiseks valitakse välja kuni 25 kavandit, kellele anname teada hiljemalt 10. jaanuariks.
Seejärel tuleb stendiettekanne kujundada A0 formaadis (vertikaalne paigutus, laius 84,1cm x kõrgus 118,9cm) ja esitada .pdf failina, hiljemalt 14. veebruariks. Korraldajad tagavad välja valitud stendide trüki.

Stendiettekanded esitletakse konverentsi raames Tartu Tamme Gümnaasiumi aatriumis, parimatele auhinnad.

Stendiettekande tegemise soovi edastamiseks palun täitke järgnev vorm 1. jaanuariks 2019.

Üleriigiline loodusteaduste, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika õpetajate konverents toimub 28.veebruaril ja 1. märtsil 2019  Tartu Tamme Gümnaasiumis (Nooruse 9).

Konverents toimub koostöös European Schoolneti rahvusvahelise projekti Scientix raames Tartu Tamme Gümnaasiumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Teadusagentuuri koostööna.

*– loodusteadused, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (inglise k STEM–science, technology, engineering and maths)