Loading Üritused

« Vaata kalendrit

  • Üritus on toimunud.

Teadushariduse konverents

28. veebruar 2019 - 1. märts 2019

Loodusteadused ja tehnoloogia koolis. Koostöö ja lõiming.  Scientix  konverents 2019

Üleriigiline loodusteaduste, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika õpetajate konverents toimub 28.veebruaril ja 1. märtsil 2019  Tartu Tamme Gümnaasiumis (Nooruse 9).

Konverents toimub koostöös European Schoolneti rahvusvahelise projekti Scientix raames Tartu Tamme Gümnaasiumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Teadusagentuuri koostööna.

Konverentsil käsitletakse teemasid, mis aitavad õpetajaid nende igapäevatöös

  • Üle Euroopa kogutud õppevara Scientixi kogukonnalt;
  • Eestis loodud ning igapäevaselt rakendatavad lõimitud projektid, mis on seotud õppekavadega;
  • STEM* õpetamine erinevates vanuseastmetes;
  • Huvi kujundamine STEM* elukutsete vastu.

Lisaks ettekanded Eesti ja väliskülaliste poolt, õpetajate poster-ettekanded, üllatavaid ettevõtmisi keha ja vaimu ergutamiseks ning üle 20 töötoa, mis tutvustavad parimaid loodusteaduste, tehnoloogia, inseneria ja matemaatika õpetamise praktikaid üldhariduskoolides.

Konverentsi kohta rohkem infot konverentsi lehelt

Rahvusvahelise projekti Scientix kohta saab lähemalt lugeda siit. Projekt edendab üle-euroopalist  koostööd loodusteaduste, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika õpetajate, kasvatusteadlaste, poliitikakujundajate ja teiste STEM* haridusega seotud professionaalide vahel. Eesmärgiks on jagada ja levitada parimaid kogemusi loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases hariduses.

Konverentsi korraldust toetab European Schoolneti projekt Scientix,  Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Eesti Teadusagentuur.

Osavõtt on tasuta.

*– loodusteadused, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (inglise k STEM–science, technology, engineering and maths)

 

Konverentsi info:
Imbi Henno, Haridus- ja Teadusministeerium
E-post: imbi.henno@hm.ee

Eeva Kirsipuu-Vadi, Tartu Loodusmaja
E-post: eeva.vadi@gmail.com

Lisainfo registreerumise kohta:
Katrin Saart, Eesti teadusagentuur
Tel: 730 0378; E-post: katrin.saart@etag.ee

Täpsem info

Algus:
28. veebruar 2019
Lõpp:
1. märts 2019