Ootame uusi teaduse populariseerimise projekte!

Kutsume osa võtma teaduse populariseerimise projektikonkursist 2019. Konkursi tähtaeg on 5. märts. Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur, rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Konkursi eelarve on 159 000 eurot, tulemused kinnitatakse hiljemalt aprilli lõpuks.

Konkursile võib esitada taotlusi rahastuse saamiseks järgnevate tegevuste läbiviimiseks:

  • lastele ja õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused;
  • üliõpilaste poolt korraldatavad teadust populariseerivad tegevused;
  • audio-visuaalsete materjalide koostamine (sh audio-visuaalsed õppematerjalid, tele-ja raadiosaated jne) ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine;
  • populaarteaduslike raamatute kirjastamine;
  • laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms.

Peamised muutused võrreldes 2018. aasta konkursiga: populaarteaduslike raamatute puhul toetame kirjastamist , mitte loometööd ja taotlusele peab lisama kaks soovitust, millest üks on valdkonna eksperdilt ja teine raamatu sihtrühma esindajalt; tele- või raadiosaadete tootmisel tuleb lisada meediakanali huvikiri planeeritava saate edastamiseks kanali programmis 2019/2020 aastal.

  1. aastal rahastati teaduse populariseerimise projektikonkursi toel 30 taotlust, sh näiteks Tartu ülikooli muuseum astrolaata, Tallinna Ülikool minutiloengute sarja „Teadlane teab?“ jätkamist ning õpilastele teadusürituste korraldamist Eesti Kirjandusmuuseumis, Elva Gümnaasiumis, Palade Loodushariduskeskuses ning Pirita Majandusgümnaasiumis ja Raadio 2 saatesarja „Puust ja punaseks“.

Taotluse esitamiseks tuleb täita osalusvorm, mis avatakse 5. veebruaril aadressil www.etag.ee/konkursid.

Esitatavatel projektitaotlustel omafinantseeringu nõuet ei ole. Konkursil ei toetata tegevusi, mille rahastus on tagatud teaduse populariseerimise avatud taotlusvooru „Teeme+“ kaudu.

Täiendav info projektikonkursi tingimuste ja taotluse esitamise kohta asub veebilehel: http://www.etag.ee/tegevused/konkursid/projektikonkurss/konkursil-osalemine/

Lisainformatsioon: Katrin Saart, katrin.saart@etag.ee, tel: 730 0378