Konverentsil uuritakse, kuidas saaks huviharidus paremini kaasa aidata järgmiste teadlaste ja inseneride põlvkondade kasvamisele

Eesti Teadusagentuur korraldab 22. novembril kell 10-17 Tallinnas, Balti jaama paviljonis teaduskommunikatsiooni konverentsi „Anname teadushuvile võimaluse II“. Konverents korraldatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi TeaMe+ tegevuste raames.

Konverentsil uurime järgmisi küsimus:  millised on kohalike omavalitsuste võimalused huvihariduse mitmekesistamiseks?; kust tulevad innustavad huviringide juhendajad?; millised on huvihariduse ja üldhariduse koostöövõimalused?

Riiklik lisarahastus huviharidusele ja -tegevusele on laiendanud kohalike omavalitsuste võimalusi teadushuvihariduse pakkumisel. Lisatoetuste üheks oluliseks prioriteediks on huvihariduse mitmekesisuse tagamine, seal hulgas võimaluste pakkumine loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas. Konverentsil teeme kokkuvõtte viimastel aastatel toimunud olulistest arengutest teadushuvihariduse valdkonnas, sellest, millised varasemad probleemid on lahenduse leidnud, räägime tuleviku perspektiividest ning eesseisvatest väljakutsetest.

„Meie soov on ühiselt mõelda sellele, kuidas saavutada kasvavate võimaluste toel parim ja kvaliteetseim loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna huviharidus. Osapooli, kelle kaasatus ja tegutsemine on vajalik, on palju ning sellel konverentsil püüame me nad jälle kord kokku tuua,“ sõnas Eesti teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk.

Konverentsil jagavad oma mõtteid ja kogemusi teadushuvihariduse arendamisest koolijuhid, teadushuvihariduse eestvedajad ning omavalitsuste ja riigi esindajad.

Konverentsi lõpus antakse üle 2017. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinnad.
Teaduse populariseerimise auhinda antakse välja alates 2006. aastast. Tänavune auhinnafond on 21 500 eurot.  Eesti teaduse populariseerimise auhinna eesmärgiks on tunnustada Eestis tea­duse populariseerimisega tegelevaid inimesi ja tõmmata suuremat tähelepanu ning anda hoogu teadust ja tehnoloogiat avalikkusele tutvustavatele tegevustele. Olulise tunnustusena antakse välja Tiiu Silla nimeline elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest.

Samuti antakse üle Teadusajakirjanduse sõbra auhind. Teadusajakirjanduse sõbra auhinda, “Ökuli” kuju annab Eesti Teadusajakirjanike Selts välja 2011. aastast. Auhinnaga tunnustatakse teadlast, kes teeb teadusteemade ajakirjanduslikul käsitlemisel ajakirjanikega silmapaistvalt head koostööd. 

Täpsem info, registreerimisvorm ning konverentsi programm

Konverentsi lisainfo:

Katrin Saart, konkursi koordinaator, katrin.saart@etag.ee, tel 5695 5985

Terje Tuisk, teaduse populariseerimise osakonna juhataja, terje.tuisk@etag.ee, tel 511 0356