Konkurss soolise palgalõhe vähendamise võimalusi käsitleva uuringu läbiviija leidmiseks

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga „Soolise palgalõhe vähendamine“. Uuringut rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

Uuringu eesmärk on parandada teadmisi palgalõhe kujunemisest, vähendades selle niinimetatud selgitamata osa ja teaduslikult välja töötada vahendid ja potentsiaalsed lahendused (statistiliste näitajate koondandmestik, metoodika olemasolevate andmeallikate ühendamiseks, digitaalsete lahenduste prototüübid), mis võimaldaksid pikemas perspektiivis aidata kaasa soolise palgalõhe vähendamisele Eestis.  Peamine uurimisküsimus on, milliste näitajate abil on võimalik soolist palgalõhet selgitada ning millised on sellest lähtuvalt täiendavad meetmed palgalõhe vähendamiseks?

Konkursil võivad osaleda interdistsiplinaarsed konsortsiumid, kuhu kuuluvad esindajad vähemalt kahest erineva avaliku teadus- ja arendusasutuse (edaspidi TA) või eraõigusliku asutuse või ülikooli vähemalt kahe erineva TA alamvaldkonna uurimisrühmast. Konsortsiumis osalev uurimisgrupp ei või samaaegselt sama vooru raames osaleda teise konsortsiumi koosseisus. Konsortsiumisse tuleb kaasata nii sotsiaalteaduste, sh soouuringute, majandusteaduse kui ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alaste teadmiste ja oskustega eksperte ja praktikuid.

Konsortsiumitel, kes soovivad konkursil osaleda, tuleks endast teada anda Eesti Teadusagentuuri RITA vanemkonsultant Maikki Moosusele (maikki.moosus@etag.ee) või Eesti teadusinfosüsteemi (ETIS) üldmeili aadressile etis@etag.ee. Seejärel avame ETISes ligipääsu vastavale taotlusvormile.

Konkurss jääb avatuks kuni 14. september 2018. Uuringu läbiviimsest huvitatud konsortsiumil on võimalus kohtuda tellijatega (Eesti Teadusagentuur, Sotsiaalministeerium), et arutada, kas koostatav uuringuplaan on kooskõlas tellija ootustega. Vaata lähemalt siit.

Kontakt
Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
731 7383, 53001912
liina.eek@etag.ee