Kasulikke materjale

Lõppenud konkursid


23.03 ja 26.03.2018 RITA tegevus 1 II vooru infopäevad Tartus ja Tallinnas
Infopäeva ettekanded

RITA tegevus 1 teise taotlusvooru tutvustus – Eesti Teadusagentuur, Liina Eek

1) Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri (KII) kaitse simuleerimine Küberharjutusväljal – Kaitseministeerium
2) Raskete eriveoste mobiilsuse ning taristu seisukorrateadlikkuse parandamine – Kaitseministeerium, Külli Jõgeda
3) Soolise palgalõhe vähendamine – Sotsiaalministeerium
4) Tolmeldajate, sh meemesilaste, hukkumise vähendamise võimalused – Maaeluministeerium, Gerit Dreyersdorff
5) Mikroobide resistentsuse ohjamise ja vähendamise võimalused – Maaeluministeerium, Piret Aasmäe
6) Kaug- ja lähiseire andmete kasutuselevõtt avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel – Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Paul Liias
7) Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukoha andmed riiklikes registrites – Siseministeerium, Viola Mäemurd
8) Kliimamuutuste leevendamisvõimalused süsinikuringlusega läbi süsiniku püüdmistehnoloogiate rakendamise heitemahukates tööstussektorites ja süsiniku kasutamise teistes tööstussektorites – Keskkonnaministeerium, Mart Raamat ja Getlyn Denks
9) Eesti mereala innovaatiliste analüüsi- ja hinnangumeetodite arendamine ning testimine – Keskkonnaministeerium, Ivo Krustok


28.-29.09.2016 RITA tegevus 1 I vooru teemade infopäevad Tallinnas ja Tartus
Infopäeva ettekanded:

RITA tegevus 1 taotlusvooru tutvustus – Eesti Teadusagentuur, Liina Eek

1) Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikemate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine- Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Kalev Kallemets
2) Tervikliku ja riigiülese olukorrateadlikkuse võime loomine riigikaitseks ja kriisireguleerimiseks – Siseministeerium, Keaty Siivelt
3) Personaalmeditsiini lähenemise rakendamine Eesti tervishoiusüsteemis (kliinilise juhtprojekti elluviimine) – Sotsiaalministeerium, Marju Raju

4) Biomajanduse sektorites lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siim Meeliste
5) Muutuvast tööturust ja kasvavast rändest tulenevad võimalused ja väljakutsed haridus-, tööturu- ja sotsiaalsüsteemis – Haridus- ja Teadusministeerium, Tiiu Kreegipuu, Aune Valk

Lisainfo:
Liina Eek, RITA juht
liina.eek@etag.ee
tel 731 7383