Kasulikke materjale

Avatud konkursid

“Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri (KII) kaitse simuleerimine Küberharjutusväljal” – konkursi lõpptähtaeg on 25.06.2019.

Konkursiteade

Lähteülesanne

Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis
Pakkujate ja tellijate kohtumisel esitatud küsimused ja vastused 

“Tehisintellekti kasutamise võimalused e-valitsemises” – konkursi lõpptähtaeg on pikendatud kuni 27.05.2019.

Konkursiteade                                                                                                                                                              Lähteülesanne                                                                                                                                                              Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis
Pakkujate ja tellijate kohtumisel esitatud küsimused ja vastused 

“Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites” – konkursi lõpptähtaeg on 10.05.2019.

Konkursiteade

 

Lõppenud I ja II vooru konkursid


23.03 ja 26.03 RITA tegevus 1 II vooru infopäevad Tartus ja Tallinnas
Infopäeva ettekanded

RITA tegevus 1 teise taotlusvooru tutvustus – Eesti Teadusagentuur, Liina Eek

1) Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri (KII) kaitse simuleerimine Küberharjutusväljal – Kaitseministeerium
2) Raskete eriveoste mobiilsuse ning taristu seisukorrateadlikkuse parandamine – Kaitseministeerium, Külli Jõgeda
3) Soolise palgalõhe vähendamine – Sotsiaalministeerium
4) Tolmeldajate, sh meemesilaste, hukkumise vähendamise võimalused – Maaeluministeerium, Gerit Dreyersdorff
5) Mikroobide resistentsuse ohjamise ja vähendamise võimalused – Maaeluministeerium, Piret Aasmäe
6) Kaug- ja lähiseire andmete kasutuselevõtt avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel – Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Paul Liias
7) Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukoha andmed riiklikes registrites – Siseministeerium, Viola Mäemurd
8) Kliimamuutuste leevendamisvõimalused süsinikuringlusega läbi süsiniku püüdmistehnoloogiate rakendamise heitemahukates tööstussektorites ja süsiniku kasutamise teistes tööstussektorites – Keskkonnaministeerium, Mart Raamat ja Getlyn Denks
9) Eesti mereala innovaatiliste analüüsi- ja hinnangumeetodite arendamine ning testimine – Keskkonnaministeerium, Ivo Krustok


28.-29.09.2016 RITA tegevus 1 I vooru teemade infopäevad Tallinnas ja Tartus
Infopäeva ettekanded:

RITA tegevus 1 taotlusvooru tutvustus – Eesti Teadusagentuur, Liina Eek

1) Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikemate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine- Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Kalev Kallemets
2) Tervikliku ja riigiülese olukorrateadlikkuse võime loomine riigikaitseks ja kriisireguleerimiseks – Siseministeerium, Keaty Siivelt
3) Personaalmeditsiini lähenemise rakendamine Eesti tervishoiusüsteemis (kliinilise juhtprojekti elluviimine) – Sotsiaalministeerium, Marju Raju

4) Biomajanduse sektorites lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siim Meeliste
5) Muutuvast tööturust ja kasvavast rändest tulenevad võimalused ja väljakutsed haridus-, tööturu- ja sotsiaalsüsteemis – Haridus- ja Teadusministeerium, Tiiu Kreegipuu, Aune Valk

Lisainfo:
Liina Eek, RITA juht
liina.eek@etag.ee
tel 731 7383