Konkurss maapõueressursse käsitleva uuringu läbiviija leidmiseks

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga „Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine“. Uuringut rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

Uuringu eesmärk on tuvastada maapõueressursside ning teisese toorme otstarbekaid ning innovaatilisi kasutus- ja töötlemisvõimalusi. Saadud tulemused võimaldavad teha otsuseid konkreetse maapõueressursi või teisese toorme kasutamiseks ning sellega seoses investeeringute ja töökohtade loomiseks. Lähteülesandega saab tutvuda SIIN.

Uuringut ootame läbi viima eri teadus- ja arendusasutuste konsortsiume, kes esitavad pärast lähteülesandega tutvumist oma uuringuettepaneku. Konsortsiumitel, kes soovivad konkursil osaleda, tuleb endast teada anda Eesti Teadusagentuuri RITA programmi juhile, Liina Eekile (liina.eek@etag.ee). Seejärel avame neile Eesti teadusinfosüsteemis ETIS ligipääsu vastavale taotlusvormile. Vorm tuleb täita inglise keeles.

Konkurss jääb avatuks kolmeks kuuks. (Eesti Teadusagentuur pikendas konkursi esialgset tähtaega. Uus tähtaeg on 31.03.2017.)  Uuringu läbiviimisest huvitatud konsortsiumil on võimalus 30 päeva jooksul pärast konkursi avamist kohtuda tellijatega (Eesti Teadusagentuur, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Keskkonnaministeerium), et arutada, kas koostatav uuringuettepanek on kooskõlas tellija ootustega.

Rohkem infot siin.

Kontakt
Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
731 7383, 5300 1912
liina.eek@etag.ee