Kasvatusteaduslike tööde konkurss

2016. aasta kasvatusteaduslike tööde riiklikule konkursile sai töid esitada kuni 1. märtsini (kaasa arvatud). Konkurss aitab väärtustada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust parimatele kasvatusteadlastele. Tulemused avalikustatakse 20. aprillil Tartus Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi aulas toimuval konverentsil.

Alates möödunud aastast on konkursi tingimused muutunud ja mõnedes kategooriates antakse preemiaid välja üle aasta. Sel aastal antakse preemiad eesti keeles publitseeritud teadustöö (avaldatud/aprobeeritud 2014 ja 2015),  võõrkeelese publitseeritud teadustöö/artikli (2015), magistriöö (2015) ja populaarteadusliku töö (2014 ja 2015) kategooriates.

Konkursi korraldaja Margit Lehise sõnul saab publitseeritud/aprobeeritud doktoritöid (Heino Liimetsa nimeline preemia) ning didaktilis-rakenduslikke töid ja õpikuid (üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised juhendmaterjalid ja õpetajaraamat) esitada järgmisel aastal.

Konkurss toimus esmakordselt 1990. aastal, mil kuulutati välja Heino Liimetsa nimeline kasvatusteaduslike tööde konkurss. Aastast 2002 on konkursil riikliku konkursi staatus.

Konkurssi korraldavad Eesti Teadusagentuur ja Eesti Akadeemilise Pedagoogika Selts,  rahastab Haridus- ja Teadusministeerium

Konkursi tingimused ja nõuded esitatavatele dokumentidele leiate kodulehel: https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/kasvatusteaduslike-toode-konkurss/

 

Lisateave:

Margit Lehis

Teaduse populariseerimise osakond

Eesti Teadusagentuur

margit.lehis@etag.ee