Algas konkurss riigikaitseks olulise olukorrateadlikkuse uuringu läbiviija leidmiseks

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmist rahastatava uuringuga „Riigiülese ja tervikliku olukorrateadlikkuse võime loomine riigikaitse juhtimiseks ja koordineerimiseks“.

Uuringu eesmärk on töötada välja andmete seire-, töötlemise-, jagamise- ja analüüsikeskkonna prototüüp, mis koondaks andmed (riigi) institutsioonide üleselt, paindlikult ja kiirelt. Seeläbi oleks tagatud piisav lähteinfo sobivate praktiliste reageerivate ja/või ennetavate tegevuste kujundamiseks nii eri olukordades (sh häda- ja sõjaseisukorras) kui ka eri juhtimis- ja otsustustasanditel. Uuringu fookus on tervikliku süsteemi toimimiseks oluliste uudsete metoodiliste ja tehniliste lahenduste väljatöötamine.

Uuringut ootame läbi viima eri asutuste konsortsiume, kes esitavad pärast lähteülesandega tutvumist oma uuringuettepaneku. Konsortsiumitel, kes soovivad konkursil osaleda, tuleks endast teada anda Eesti Teadusagentuuri RITA vanemkonsultant Maikki Moosusele (maikki.moosus@etag.ee) või Eesti teadusinfosüsteemi üldmeiliaadressile etis@etag.ee. Seejärel avame Eesti teadusinfosüsteemis ETIS ligipääsu vastavale taotlusvormile. Vorm tuleb täita inglise keeles.

Konkurss jääb avatuks kaheks kuuks, lõpptähtajaga 19.06.2017. Uuringu läbiviimsest huvitatud konsortsiumil on võimalus 30 päeva jooksul pärast konkursi avamist kohtuda tellijatega (Eesti Teadusagentuur, Kaitseministeerium, Siseministeerium ning Riigikantselei), et arutada, kas koostatav uuringuplaan on kooskõlas tellija ootustega.

 

Lähteülesande tekst ja rohkem infot ETAGi kodulehel.

 

Kontakt
Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
731 7383, 53001912