Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Peapreemiad 2017 – Kirsti Jõesalu ja Indrek Kalvet

2017.a konkursi preemiasaajad kuulutati välja 5. detsembril toimunud pidulikul lõpuüritusel. 

Üliõpilaste teadustööde konkursi tulemused 2017

Autasustamise fotod

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi.

Uus tähtaeg on 17. septembril 2018. 

Ootame kandideerima kõikide tasemete üliõpilasi ja värskeid vilistlasi!

Tutvu konkursi tingimustega siin!

Selle aasta konkursist alates suurenes taas meie preemiafond, kuna konkursiga liideti Sotsiaalministeeriumi eripreemiad.

Konkursi preemiafond on nüüdsest 70 877,79  eurot ja preemiasummad jagunevad järgmiselt:

 1. rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 960 eurot, II preemia 650 eurot, III preemia 320 eurot);
 2. magistriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
 3. doktoriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
 4.  kaks valdkondade ja tasemete ülest peaauhinda väärtuses 3600 eurot;
 5. Eesti Teaduste Akadeemia presidendi 3 eripreemiat, kokku 5497,79 euro väärtuses
 6. Sotsiaalministeeriumi eripreemiad, kokku 3400 euro väärtuses.

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad on järgmised:

 • rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustöö eripreemia „lootustandvate sähvatuste eest“ – konstant π × 250 eurot (785,40 eurot);
 • doktori- ja magistriõppe üliõpilaste teadustööd: I eripreemia „elegantseima üliõpilastöö eest“ –  π × 1000 eurot (3141,59 eurot); II eripreemia „ebatraditsioonilise (unconventional) üliõpilastöö eest“ –  π × 500 eurot (1570,80 eurot).

Sotsiaalministeeriumi eripreemiad on järgmised:

 • sotsiaalkaitseministri eripreemia rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilasele sotsiaalvaldkonnas kirjutatud töö eest – 400 eurot;
 • sotsiaalkaitseministri eripreemia magistriõppe üliõpilasele sotsiaalvaldkonnas kirjutatud töö eest – 500 eurot;
 • sotsiaalkaitseministri eripreemia doktoriõppe üliõpilasele sotsiaalvaldkonnas kirjutatud töö eest – 800 eurot;
 • tervise- ja tööministri eripreemia rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilasele tervise- või töövaldkonnas kirjutatud töö eest – 400 eurot;
 • tervise- ja tööministri eripreemia magistriõppe üliõpilasele tervise- või töövaldkonnas kirjutatud töö eest – 500 eurot;
 • tervise- ja tööministri eripreemia doktoriõppe üliõpilasele tervise- või töövaldkonnas kirjutatud töö eest – 800 eurot.

Iga valdkonna kõikidel tasemetel anname lisaks veel välja 3 diplomit.

Konkursi loomise alusmäärus

Kontakt ja lisainfo:

Sirli Taniloo
konkursi koordinaator
Eesti Teadusagentuur
telefon: 731 7347, +372526 0562
sirli.taniloo@etag.ee

Terje Tuisk
telefon: +372 511 0356
terje.tuisk@etag.ee

Konkurssi korraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga

haridusmin_3lovi_est