Teaduse populariseerimise projektikonkurss

Teaduse populariseerimise projektikonkursi eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu toimub teadustegevuse tutvustamine ja laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemine, teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimine ning huvi äratamine teadustegevuse ja teadlase elukutse vastu. Muuhulgas toetatakse tegevusi, millega äratada nooremate kooliõpilaste huvi teaduse ja tehnoloogia vastu; propageerida eesti keele kasutamist teaduskeelena; tutvustada interdistsiplinaarseid uurimissuundi.

2018. a projektitaotluste esitamise tähtaeg on 5. märts. Taotlused esitatakse elektrooniliselt aadressil www.etag.ee/konkursid. Selles keskkonnas saab esitada kõik /taotlusega kaasnevad dokumendid.

Täpsem info osalemise kohta alamlehelt – konkursil osalemine.

Konkursi eelarve 2018. aastal on 150 000 eurot. Taotletavale summale ülem- ega alampiiri ei ole, samuti puuduvad piirangud abikõlblike kulude kohta.

2018. a teaduse populariseerimise projektikonkursi väljakuulutamine (Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 1.1-2/18/47)

The Open Call for Science Communication projects, 2018 or www.etag.ee/en/activities/contests/open-call-for-science-communication-projects/

Konkursi korraldamise õiguslik alus

Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi läbiviimise tingimused ja kord. Haridus-ja teadusministri määrus nr 3, vastu võetud 07.02.2013

Lisainfot saab küsida:

Katrin Saart (tel: 730 0378, katrin.saart@etag.ee)
Terje Tuisk (terje.tuisk@etag.ee)