Õpilasleiutajate riiklik konkurss

Kontakt ja lisainfo konkursi kohta UUS_ounpirn_valge
Margit Lehis
Eesti Teadusagentuur, Soola 8, Tartu 51013
margit.lehis@etag.ee, Tel 730 0335, 520 3270

Leiutamine on lihtne!

Õpilasleiutajate riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni õpilaskonnas, stimuleerida õpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alal ning avaldada tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele ja õpilaskollektiividele, nende juhendajatele ja õpetajatele ning koolidele.

Kuna loovtöö on kohustuslik kõigile põhikooli õpilastele ja uurimis- või praktiline töö gümnaasiumiõpilastele, siis leiutamine (laste loovuse ja loova mõtlemise arendamine) on suurepärane võimalus selle õppekavas kirjeldatud kohustusliku komponendi täitmiseks.

Oluline on märgata meid ümbritsevat ja püüda seda paremaks muuta!
Ideede loomisel ja probleemide lahendamisel saab kasutada lisaks oma mõtetele ka kõiki neid erinevaid detaile ja teadmisi, mida koolis õpitakse (nt kala naha omadused loodusõpetusest on olnud lahenduseks suurepärase ujumistrikoo loomisel, materjalide erinevad imepärased omadused füüsikast ja keemiast aitavad luua erinevaid puhastusvahendeid, erinevate keelte ühised jooned keeleõpetusest on aluseks erinevate keelesüntesaatorite loomisel jne, jne).

NB! Õpilase juhendajale, olgu selleks õpetaja, lapsevanem või huviringi juht jne, on abistavaid materjale lehe allosas. Samas ka info tasuta näituse “Leiutame elu paremaks!” tellimise kohta.

2016. aasta konkursi tähtaeg on 17. oktoober, preemiad antakse üle detsembris.

Töid esitati 2015. aastal kokku 755.
Palju õnne võitjatele! Preemiasaajate nimed leiate failist.

Autasustamisel tehtud fotod leiate Eesti teadusagentuuri Facebooki-kontolt ja sellelt lingilt.

Noorte leiutajate talvekool e talvelaager toimus 6.-8. jaanuarini 2016 Tartus. Laagris osalesid preemiasaajad 4.-9. klassini.

***********

2015. a konkursi nõuded ja tingimused

Konkursile ootame ka sel aastal leiutisi, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme ja aitavad elu paremaks muuta. Konkreetset teemat esitatavatele leiutistele sõnastatud ei ole.

Tähelepanu! Muutunud on gümnaasiumiõpilaste esitatavate tööde nõuded – neilt ootame lisaks idee kirjeldusele ka asjakohast taustainfot, mis on korrektselt viidatud ja vormistatud. Täpsemalt vt allpool.

Konkursi preemiafond on 25 950 eurot.

1.-4. klass

I preemia väärtuses kuni 1300 eurot
II preemia väärtuses kuni  650 eurot
III preemia väärtuses kuni  325 eurot

5.-9. klass

I preemia väärtuses kuni 1950 eurot
II preemia väärtuses kuni  1300 eurot
III preemia väärtuses kuni  750 eurot

10.-12. klass

I preemia väärtuses kuni 2600 eurot
II preemia väärtuses kuni 1950 eurot
III preemia väärtuses kuni 1300 eurot

Konkursil kõige paremaid tulemusi näidanud kool saab esemelise preemia väärtusega kuni 2600 eurot.
Kõigi I preemia pälvinud tööde juhendajate preemiafondi suurus on kuni 4500 eurot.
Žüriil on õigus välja anda kõigis vanuserühmades ka diplomeid.

NB! Lisaks rahalistele preemiatele osalevad 4.-9. klassi parimad noorte leiutajate talvekoolis, mis toimub jaanuari esimestel päevadel Tartus.
Konkursi eriauhinnaks on ühe õpilase osalemise Ameerikas toimuval INTELi teadusmessil.

Lisaks on välja pannud auhindu meie head koostööpartnerid: Eesti Ameerika Suursaatkond, Kuninglik Taani Saatkond, Majandus- ja Kommunikatsioonimisteerium, Eesti Patendiamet, Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon, Energia Avastuskeskus ja Teaduskeskus AHHAA, Estravel, Nordic Aviation Group.

Näiteks kui kettaheitja teeb üks trenni, siis tema jaoks võib välja mõelda niisuguse ketta, mis GPS-i abil mõõdab ketta lennukaare kõrguse, lennukauguse ja -kiiruse ning palju muud, mida paremate heidete nimel treenimiseks vaja teada on.  VÕI kui käänulisel teel pole ristmikule lähenevat sõidukit hästi näha, aitab turvalisust saavutada selline foor, mis annab teada,  kui kaugel ohtlikust kohast teine sõiduk asub.   …  ja nii edasi ja nii edasi …
NB! Näidetena kirjeldatud ideed on juba meie konkursile saadetud 🙂  Aga kindlasti on ümberringi veel palju sellist, mida parandada ja uuendada või muuta saab.

Konkursile esitatakse leiutiste ideed kolmes vanuserühmas:

 • 1. vanuserühm – 1.–4. klass
 • 2. vanuserühm – 5.–9. klass
 • 3. vanuserühm – 10.–12. klass*

* Osaleda saavad need kutsekoolide õpilased, kes õpivad kutsekoolis põhikooli baasil ja on kuni kolmanda aasta (kursuse) õpilased (kaasa arvatud). Pärast gümnaasiumi kutsekooli astunud õpilased konkursil osaleda ei saa.

Nõuded leiutisele (ideele)

Konkursile esitatav leiutis ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja lahendama mingisuguse probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ka reaalselt teostatav, st ta ei tohi olla nt vastuolus loodusseadustega.

 • Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise nimetus), mis tuleb märkida ka paberil esitatava töö tahaküljele.
 • Esitatav leiutis peab olema valminud viimase aasta jooksul (2014, 2015).
 • Igal leiutisel võib olla 1 kuni 3 autorit.
 • Iga autor või autorite grupp võib konkursile esitada kuni 3 leiutist.
 • Täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm, mis asub aadressil www.etag.ee/konkursid
 • Konkursitööd tuleb esitada nii elektrooniliselt (fail tuleb üles laadida aadressil  www.etag.ee/konkursid ) kui ka paberil* (paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3).
  NB! *Pabril ei ole vaja esitada seda töö joonist/joonistust, mis on valminud failina arvutis.

Tähelepanu! Hindamisele lähevad vaid need leiutised, mis on esitatud elektroonilise osalemisvormi kaudu aadressil  www.etag.ee/konkursid

Mida ja kuidas esitada?

Konkursile tuleb esitada:

1. Leiutise joonis või joonistus.  Esitada nii elektrooniliselt kui paberil*.

Paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3. Paberil esitatava konkursitöö tagumisele küljele tuleb märkida töö pealkiri, autori andmed (nimi, kool, klass, postiaadress, e-posti aadress ja telefon; kui juhendaja on olemas, siis juhendaja nimi, töökoht, e-posti aadress ja telefon. NB! *Pabril ei ole vaja esitada seda töö joonist/joonistust, mis on valminud arvutis.
Elektrooniliselt laadida töö joonis või joonistus üles aadressile www.etag.ee/konkursid
Joonise või joonistuse saate skaneerida arvutisse või teha sellest digifoto ja siis selle arvutisse laadida.

2. Leiutise kirjeldus. Esitada elektrooniliselt ja paberil*.
*Paberil esitada ainult sel juhul, kui kirjeldus on käsitsi kirjutatud; arvutis trükitud kirjeldust välja trükkida ei ole vaja.

 • 1.–4. klassi õpilased kirjeldavad 1–4 A4 lehekülje pikkuselt:
  a) lahendust vajavat probleemi ja selle lahenduse tööpõhimõtet;
  b) leiutise/idee kasutajat ehk sihtgruppi.Kirjelduse pikkus 1–4 A4 lehekülge.
  Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
 • 5.–9. klassi õpilased kirjeldavad 1–4 A4 lehekülje pikkuselt:
  a) lahendust vajavat probleemi ja selle lahenduse tööpõhimõtet;
  b) leiutise/idee kasutajat ehk sihtgruppi.Kirjelduse pikkus 1–4 A4 lehekülge.
  Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
 • 10.–12. klassi õpilased kirjeldavad 5–10 A4 lehekülje pikkuselt:
  a) lahendust vajavat probleemi koos selle probleemi olemasolu kinnitava taustmaterjaliga (kirjanduse jm allikate v materjalide põhjal ja need allikad peavad olema korrektselt viidatud).
  b) lahenduse/idee tööpõhimõtet ja selle teostatavust (milliseid tehnoloogilisi lahendusi selleks oleks vaja jms):
  c) leiutise/idee kasutajat e sihtgruppi.
  Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).

Elektrooniliselt laadida töö joonis või joonistus üles aadressile www.etag.ee/konkursid

3. Juhendaja(te) arvamus juhul, kui juhendaja(d) on olemas. Esitada võimalusel elektrooniliselt, selle võimaluse puudumisel  paberil. NB! Juhendaja saab 1. preemia saanud töö juhendamise eest preemia vaid juhul, kui kõik tema andmed on osalusvormis olemas.

Arvamuses palume lühidalt välja tuua, kuidas valiti tööks sobiv teema, kui palju ja kuidas tuli õpilast abistada, missugune oli juhendaja roll töö valmimisel.
Kui juhendajal on rohkem kui üks juhendatav, võib arvamuse saata kõigile töödele korraga (näiteks kui saadetakse kogu klassi tööd korraga). Arvamuses peab olema märgitud, kelle töö kohta (kõigi autorite andmed ja tööde pealkirjad) arvamus on koostatud.
Juhendaja olemasolul peavad tema andmed KINDLASTI olema sisestatud ka elektroonilisse osalusvormi. Juhendajaks ei pea tingimata olema õpetaja, selleks võib olla ka ema, isa, vanaema või keegi teine.

4. Vajadusel võib koos konkursitööga saata ka demonstratsioonmaterjali (mudel, arvutiprogramm vms).

Elektrooniliselt esitatavad materjalid (leiutise joonise fail, leiutise kirjeldus, juhendaja arvamus ja vajadusel lisamaterjal) laetakse üles konkursi osalusvormi täitmise leheküljelt www.etag.ee/konkursid
Paberil esitatavad materjalid (leiutise joonis, leiutise kirjeldus ning juhendaja arvamus juhul, kui seda ei ole esitatud elektrooniliselt) saata aadressile:

Õpilasleiutajate riiklik konkurss
Eesti Teadusagentuur
Soola 8
51013 Tartu

Kui töö esitamisel hätta jääte, siis kirjutage margit.lehis@etag.ee või helistage tel 730 0335, 520 3270 (Margit Lehis).

Konkursi tulemuste teatamine

Preemiad ja auhinnad anti üle 10. detsembril 2015. a Mektorys (Tallinn)

Abiks juhendajale!

 • Tootedisainer Merike Rehepapi eestikeelse veebiloengu  „Disain kui praktiline loovus, mis see on ja kuidas seda rakendada kooliprogrammis“ salvestist saate vaadata Scientixi portaalis SIIT. Otselink samale loengule Youtube’is.
 • Käsiraamat “Leiutame koos, mis aitab leiutamist juhendada, on valminud õpetajate koolitustel peetud ettekannete põhjal.
  Raamatu saate alla laadida ja soovi korral selles leiduvaid materjale paljundada ja/või muul moel õppetegevuseks vabalt kasutada.
 • Konkursile saadetud vahvamatest töödest on valmis saanud posternäitus, mida saate näha  SIIN ja tellida selle kooli, klubisse, noortekeskusesse vm, kui kirjutate margit.lehis@etag.ee .
  UUS! Lisatud on näitus 2015. aasta konkursile esitatud töödest.

Konkursi ajaloost

Konkurss korraldati esmakordselt 2008. aastal. Esitatavate tööde teemaks oli siis “Pisiasjad, mis muudavad elu paremaks” ja leiutiste ideid saabus konkursile 600.
2009. aasta konkursi teemaks oli “Hoiame kokku!” ning töid saabus 650.
2010. aastal oodati leiutiste ideid teemal “Aitame abivajajaid”. Töid saadeti hindamiseks 588.
2011. aastal oodati leiutisi, mis lahendavad kellegi või millegi igapäevaelulisi probleeme või kitsaskohti. Töid esitati 828.
2012. aastal oodati leiutisi, mis lahendavad kellegi või millegi igapäevaelulisi probleeme või kitsaskohti. Töid esitati 619.
2013. aastal oodati leiutisi, mis lahendavad kellegi või millegi igapäevaelulisi probleeme või kitsaskohti. Töid esitati 620.
2014. aastal oodati leiutisi, mis lahendavad kellegi või millegi igapäevaelulisi probleeme või kitsaskohti. Töid esitati 620
2015. aastal oodati leiutisi, mis lahendavad kellegi või millegi igapäevaelulisi probleeme või kitsaskohti. Töid esitati 755.

Konkursi korraldamise õiguslik alus

Õpilasleiutajate riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord. Haridus- ja teadusministri määrus, vastu võetud 18.06.2010, nr 30.

2015. aasta õpilasleiutajate konkursi väljakuulutamise käskkiri.

Kontakt ja lisainfo

Margit Lehis
Eesti Teadusagentuur
Soola 8, Tartu 51013
margit.lehis@etag.ee
Tel 7300 335
Mob 520 3270

 

Korraldajad ja toetajad
HTM logo 1_majandusmin_3lovi_est 9_patendiamet_3lovi_est
Denmark, Embassy  WIPO-E-SHADED.3 _estravel_logo_ruut
NAG
logo