Work in Estonia ja EURAXESS võrgustiku koostöö muudab Eesti teadustöökohad nähtavamaks

27. novembril käivitus tehniline koostööarendus EURAXESS ja Work in Estonia portaalide vahel.

EURAXESS portaali sisestatud töökuulutused kuvatakse nüüd automaatselt ka Work in Estonia portaalis kategooria Education and Science all, kajastatakse töökohti, mis paiknevad Eestis ja mille on sisestanud EURAXESS Eesti võrgusiku liikmesorganisatsioon.

EURAXESS portaal omakorda avaldab automaatselt mõnedesse teistesse keskkondadesse sisestatud töökuulutusi nt University Positions, Nature Jobs, Science Careers AAAS, Qreer jt (täisnimekiri SIIN).

Work in Estonia portaalis kuulutuste jagamise idee  pälvis liikmesorganisatsioonide toetuse septembris. Töökuulutuste automaatse jagamise abil saavad personaliosakondade töötajad oma tööaega kokku hoida. Ühtlasi aitab automaatne jagamine Work in Estonia kodulehel tõsta asutuste ja EURAXESSi nähtavaust.

EURAXESS on Euroopa Komisjoni algatatud üleeuroopaline võrgustik, mis pakub mobiilsetele teadlastele praktilist tuge liikumisel ühest riigist teise ja nende teadlaskarjääri teel laiemalt. Võrgustikku kuulub üle 500 teadusasutuse 40-st Euroopa Liidu ja raamprogrammiga Horisont 2020 assotsieerunud riigist.

EURAXESS Eesti võrgustiku koordinaator on Eesti Teadusagentuur ja liikmed on Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Teaduste Akadeemia, SA Archimedes, Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Ülikooli Tartu Observatoorium ja Estonian Business School. Igas asutuses on EURAXESSi kontaktisik.

EURAXESS Jobs & Funding

Work in Estonia Job Offers, Category: Education and Science

EURAXESS Euroopa Komisjoni portaal

EURAXESS Eesti portaal