Valminud on teadusagentuuri aastaraamat 2018

Teadusagentuuri aastaraamat võtab kokku olulisemad sündmused ja tegemised möödunud aastast.

Ülevaate saab nii Eesti riigieelarvest rahastatud grantide kui ka Euroopa Liidu tõukefondide programmide statistikast, Eesti osalusest Horisont 2020 raamprogrammis ja rahvusvahelisest teaduskoostööst laiemalt.

Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel toob raamatu eessõnas möödunud aasta edutegurite seas esile tehtud ettevalmistustöö arendusgrandi kasutusele võtmiseks. Tegu on Eestis uudse ja eksperimentaalarendust toetava granditüübiga, mille piloottaotlus käivitus sel aastal. Lisaks toob ta esile tõukefondide rahastatava RITA programmi, mille rahastusotsuste maht kasvas 2017. aastaga võrreldes üle kahe korra. Oluline mullune teetähis on ka „Kust sa tead?“ sünd: „Algatus tekkis selleks, et juhtida poliitikute ja avalikkuse tähelepanu tõigale, et riigile tähtsate otsuste tegemisel on möödapääsmatu tugineda arvamuste või usu asemel faktidele, teadmistele ja teaduslikule lähenemisviisile. Selle algatuse vaja­likkust ja asjakohasust kinnitas algatuse partnerite ringi väga kiire laienemine, aasta lõpuks ületas see juba kolmekümne piiri. See algatus tõestab, et tea­dusagentuuri tegevused õnnestuvad siis, kui teeme head koostööd oma oluliste partneritega.“

Aastaraamatu leiab teadusagentuuri kodulehelt.

Aitäh kõigile kaasautoritele ja toimetajatele!

Lisainfo:
Krista Tamm
Kommunikatsioonijuht
Eesti Teadusagentuur
tel 730 0332/5343 3341
krista.tamm@etag.ee