Research in Estonia

Eesti teaduse rahvusvahelise turundamise eesmärgiks on suurendada ja hoida Eesti teaduse rahvusvahelist mainet ja soodustada väliskoostööd. Teadusagentuur viib rahvusvahelise turundamise tegevusi läbi “Research in Estonia” brändina Mobilitas Pluss programmi raames.

Turundustegevuste sihtrühmaks on välismaa välisteadlased alates doktorandist, välisavalikkus ja teadusadministraatorid. Sihtgruppideni jõudmiseks viiakse ellu erinevaid turundustegevusi nii Eestis kui välismaal: edastatakse sihtrühmadele huvipakkuvat infot ingliskeelsel veebilehel www.researchinestonia.eu, osaletakse messidel, korraldatakse Eesti T&A tutvustustuure välisriigi ajakirjanikele, tutvustatakse Eesti teadusasutusi Eestis õppivatele välistudengitele, luuakse ja edastatakse Eesti teadust tutvustavaid infomaterjale.

Materjalid:

Eesti teaduse rahvusvahelise tutvustamise strateegia 2016–2022

Lühiülevaade Eesti teaduse turundustegevustest

Olulised infokanalid:
Veebileht  Facebook Twitter Linkedin

Kontaktid:

Siim Lepik
Research in Estonia tegevuste juht
Teaduskommunikatsiooni osakond
siim.lepik@etag.ee
Tel: 731 7368

Carlos Kuiv
Research in Estonia turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
Teaduskommunikatsiooni osakond
carlos.kuiv@etag.ee
Tel: 730 0328