EURAXESS

Eesti Teadusagentuur osaleb koos Eesti Teaduste Akadeemia, SA Archimedese, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli, Tallinna Ülikooli, Tartu Observatooriumi ja Eesti Kunstiakadeemiaga üleeuroopalise mobiilsuskeskuste võrgustiku EURAXESS töös. Võrgustiku lõi Euroopa Komisjon ning selle eesmärk on pakkuda mobiilsetele teadlastele ja nende pereliikmetele praktilist nõu ja usaldusväärset infot kõigis mobiilsust puudutavates küsimustes. Võrgustikku kuulub ligi 260 organisatsiooni 40 riigist.

EURAXESS võrgustiku teenused katavad laia ringi teemasid, hõlmates selliseid valdkondi nagu viisad, elamis- ja tööload, kvalifikatsioonide tunnustamine, vabad töökohad teadussfääris, maksustamine, sotsiaalkindlustus, arstiabi kättesaadavus, kohalik olme. Info kättesaadavuse parandamiseks on loodud üleeuroopaline EURAXESSi veebileht ning riiklikud EURAXESSi veebilehed 40 riigis. SA Eesti Teadusagentuur haldab Eestisse tulevatele välisteadlastele ja nende peredele suunatud mobiilsusportaali https://www.euraxess.ee.

 

Võrgustiku kontaktisikud Eestis

Eesti Teadusagentuur
Soola 8, 51013 TARTU
Kontaktisikud
Anna Mossolova
Siiri Kolka (Mob: 5647 8473)
E-post: euraxess@etag.ee
Tel: 730 0338

Eesti Teaduste Akadeemia
Kohtu 6, 10130 TALLINN
Kontaktisik: Ülle Raud
E-post: ylle.raud@akadeemia.ee 
Tel: 644 8677

Tartu Ülikool
Ülikooli 18, 50090 TARTU
Kontaktisik: Sirli Urbas
E-post: sirli.urbas@ut.ee
Tel: 737 5194

Tallinna Tehnikaülikool
Ehitajate tee 5, 19086 TALLINN
Kontaktisik: Anu Johannes
E-post: anu.johannes@ttu.ee
Tel: 620 3578

Tallinna Ülikool
Narva mnt 25, 10120 TALLINN
Kontaktisik: Merje Olm
E-post: merje.olm@tlu.ee
Tel: 6409 237

Eesti Maaülikool
Kreutzwaldi 1, 51014 TARTU
Kontaktisik: Eve-Liis Abroi
E-post: eve-liis.abroi@emu.ee
Tel: 731 3069

SA Archimedes
Koidula 13a, TALLINN
Kontaktisik: Evelin Einla-Polluks
E-post: evelin.einla-polluks@archimedes.ee
Tel: 699 6496

Tartu Observatoorium
Observatooriumi 1, Tõravere, 61602, TARTUMAA
Kontaktisik: Tiia Lillemaa, Karin Pai
E-post: tiia.lillemaa@to.ee, karin.pai@ut.ee
Tel: 696 2502

Eesti Kunstiakadeemia
Estonia pst 7 / Teatri väljak 1, 10143, TALLINN
Kontaktisik: Marika Kopõlova
E-post: marika.kopolova@artun.ee
Tel: 626 7380

Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114 Tallinn
Kontaktisik: Maarja Laos
E-post: maarja.laos@ebs.ee
Tel: +372 55 678 917