Uus Taiwani ja Eesti koostööprogramm

4. juunil avanes Taiwani-Eesti koostööprogrammis reisigrantide taotlusvoor aastaks 2012. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. juuli 2012.

Taiwani-Eesti teadusalane koostööprogramm allkirjastati maade rahastatavate organisatsioonide juhtide poolt mai lõpus. Eestis esindab ja koordineerib programmi Eesti Teadusagentuur, Taiwanis Rahvuslik Teadusnõukogu.

Programmi eesmärgiks on arendada kahe riigi teadusalast koostööd kõikides fundamentaal- ning rakendusteaduse valdkondades. Valdkonnad, milles taotlusi oodatakse lepitakse osapoolte vahel kokku enne iga konkursi väljakuulutamist.

Käesoleva, 2012. aasta taotlusvooru valdkondadeks on:

  • keskkonna- ja bioteadused
  • ühiskond ja kultuur
  • terviseuuringud
  • füüsikateadused ja tehnika

Teadlaste vahetusprogrammi esialgne kestvus on kolm aastat. Iga aasta kuulutatakse välja ühine avalik konkurss, mille tulemusena antakse mõlema riigi teadlastele kuni kolm reisigranti kestvusega 1-8 nädalat. Esitatavad taotlused ei pea olema kahe riigi teadlaste ühisprojektid, kuid lähetataval peavad olema loodud eelnevalt sidemed vastuvõtva osapoolega ning saadud tema nõusolek. Taotlused esitatakse oma maa rahastavale organisatsioonile, kes hindab neid ning valib välja rahastatavad projektid.

Esimese taotlusvooru reisigrante on võimalik kasutada alates 2012. aasta 1. septembrist 2013. a 31. augustini.

Programmi rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Grandi taotlemise kord ning taotlusvorm:

Eesti-Taiwan reisigrantide taotlusvorm 2012

Taiwani reisigrantide tingimused (inglise keeles)

Täpsem informatsioon käesoleva aasta konkursi kohta:

Aare Ignat

Eesti Teadusagentuur
aare.ignat@etag.ee