Uus BiodivERsA ühiskonkurss “Biodiversity and Climate Change”

Euroopa teaduskoostöövõrgustik BiodivERsA kuulutas välja uue ERA-NET Cofund ühiskonkursi Biodiversity and Climate Change” (BiodivClim).

Konkursi prioriteetideks on alljärgnevad neli teemat:

  • Consequences of climate change on biodiversity and nature’s contributions to people
  • Climate-biodiversity feedback processes
  • Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change
  • Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, and the role of agents of change

Ühiskonkursi partneriteks on 26 riigi

Austria, Belgia, Brasiilia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iiri, Iisrael, Kreeka, Leedu, Läti, LAV, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi, Tuneesia ja Türgi

34 rahastavat organisatsiooni ning konkursi eelarveks koos Euroopa Komisjoni eeldatava panusega on üle 26 miljoni euro.

Taotlusi saavad esitada rahvusvahelised meeskonnad, kuhu kuuluvad vähemalt kolme ühiskonkursil osaleva riigi (sh vähemalt kahe EL liikmesriigi või assotsieerunud riigi) uurimisgrupid. Kõik partnerid peavad vastama oma riigi rahastava organisatsiooni kehtestatud nõuetele.

Konkurss on kaheastmeline. Eeltaotlusvoor kuulutati välja 02. septembril 2019 ning taotlusi saab esitada 05. novembrini 2019 (16:00 CET). Eeltaotlusvoorus osalemine on kohustuslik.

Eesti Teadusagentuur osaleb alanud konkursil 100 000 euroga, millega rahastatakse ühte edukaimat eesti teadlaste uurimisgruppi.

Täpsem info ERA-NET BiodivERsA kodulehel

ning Eesti Teadusagentuuris:

Aare Ignat
aare.ignat@etag.ee