Uuring kaardistab rinnavähi ja südameveresoonkonna haiguste ennetuse võimalusi

Eesti Teadusagentuur  rahastab  personaalmeditsiini Eesti tervishoiusüsteemis rakendamise võimaluste uuringut. Tegemist on RITA programmist rahastatava strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise uuringuga „Personaalmeditsiini kliinilised juhtprojektid rinnavähi ja südame-veresoonkonna haiguste täppisennetuses“. Kolm aastat vältava uuringu eelarve on 1,5 miljonit eurot ning konsortsiumit juhib Tartu Ülikooli Kliinikum.

Uuringu eesmärk on arendada, valideerida ja hinnata uusi geneetilist informatsiooni kaasavaid lähenemisi haigusriskide arvutamiseks ning nende kasutamiseks igapäeva meditsiinis haiguste ennetamiseks ja ravi tõhustamiseks. Ka on kavas välja töötada personaalmeditsiini teenusemudel.

Uuringu käigus viivad projekti partnerid TÜ Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, TÜ Eesti Geenivaramu, TÜ kliinilise meditsiini instituut, TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut ning TTÜ tervisetehnoloogiate instituut läbi pilootprojekti kahe haiguse tüübi osas, lähtudes  personaalmeditsiini printsiipidest.

Üheks projektiks on rinnavähi sõeluuring, selle varane avastamine ja ennetamine. Uuring hindab personaliseeritud riskide mõju sõeluuringu modifitseerimisele, hinnates rinnavähi geneetilisti riske nii päriliku keskmise ja kõrge rinnavähi riski korral kui ka kõrge riskiga polügeense riskiskoori korral. Uuring viiakse läbi tervetel naistel rakendamaks rinnavähi personaliseeritud varase avastamise ja ennetuse strateegiaid.

Teiseks projektiks on kardiovaskulaarsete haiguste personaliseeritud ennetamine. Projekt hindab personaliseeritud lähenemist kardiovaskulaarsete haiguste ennetamisele, kasutades geneetilisi ja kumuleeruvaid riskihinnanguid, mille alusel rakendatakse personaliseeritud ennetuse ja sõeluuringu strateegiad.

RITA programmi eesmärk on aidata kujuneda riigil rakendusuuringute targaks tellijaks ning uuringutulemuste kasutajaks.

Lisainfo:

Liina Eek, RITA programmi juht

Eesti Teadusagentuur

telefon 731 7383, 5300 1912

e-post: liina.eek@etag.ee