Loading Üritused

« Vaata kalendrit

 • Üritus on toimunud.

TA koostöövõimaluste seminar Elektritööstuse Liidus

24. mai 2017 - 10:00 - 14:30

10.00 – 11.15 Toetusmeetmed ja partneriotsing:

 • NUTIKAS toetus ettevõttele rakendusuuringute ja tootearenduse läbiviimiseks koostöös teadusasutusega – ülevaade toetusmeetmest ja tähelepanekud hindaja pilgu läbi – Tea Tassa
 •  RITA  programmi uuringud strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamiseks: – Viktor Muuli, ETAg
  • „Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine“
  • “Eesti biomajanduse ning selle sektorite olukorra ja väljavaadete uuring. Ärimudelite väljatöötamine biomajanduse valitud valdkondades.”  
 • Energiatööstuse ettevõtete võimalused Horisont 2020 programmis – Maria Habicht, ETAg
 • Arendustöötajate leidmise võimalused:
  • Ettevõtlusdoktorantuur, nutika spetsialiseerumise erialastipendiumid doktorantide kaasamiseks ettevõtte töösse – Tea Tassa, SA Archimedes
  • Mobilitas Pluss tagasipöörduva teadlase toetus – Viktor Muuli, ETAg
 • Adpater – ühendab teaduse ja ettevõtluse – Caroline Rute, TTÜ

 

11.15 – 13.25 Tartu ülikooli ja Eesti Maaülikooli võimalused elektritööstusele:

 

 • 11.15-11.35 – Vahur Zadin – Modelleerimine (Skype’i teel),

Arvutisimulatsioonid pakuvad unikaalset võimalust läbi viia esialgne materjali või toote testimine virutaalses arenduskeskkonnas. Simulatsioonide käigus võimaldavad uuritavast objektist loodud mudelid korraldada näiteks mittedestruktiivseid katsetusi, leida toote vastupidavuspiirid, minimeerida selle valmistamiseks kuluvat materjal jpm. Ideaaljuhul lubavad simulatsioonid minimeerida toote füüsilist testimist ning vähendavad sellega oluliselt tootearendusega seotud kulusid.  Lisaks väljatoodule võimaldab simulatsioonide rakendamine disainida arukaid ning kõrge innovatsioonitasemega tooteid. Erinevate simulatsioonimeetodite kombineerimine võimaldab leida sünergeetilisi lahendusi, mis sisaldavad nii sotsiaalmeedia komponente ja rakendusi millede töötamine eeldab näiteks reaalajas toimuvate arvutuste kaasamist. Selliste võimekuste kaasamine Eesti ettevõtete arenduspotentsiaali suurendab märgatavalt nende konkurentsivõimet ning aitab astuda edasi suurt lisandväärtust tootva kõrgtehnoloogilise tootearenduse suunas. 

 

 • 11.35-11.55Tõnu Oja – geoinformaatika uurimisrühm, TÜ

Geoinformaatika on ruumi mõistmise ja mõtestamise oskus, suutlikkus (oskused ja vahendid) analüüsida ruumis paiknevaid objekte ning neid efektiivselt hallata. Tootjate ja tarbijate paiknemine ruumis, võrgustiku analüüs, ruumilise ressursikasutamise modelleerimine, mida on näiteks võimalik kasutada hajatootmisjaamade asukohtade optimeerimiseks aga ka kliimamuutustega kohanemine ja sotsiaalmajanduslikud mõjud.

 

 • 11.55-12.15Kristjan Eljand – tarkvara tehnoloogia arenduskeskus, TÜ

Töörühm tegeleb protsessimudelite analüüsimise, arendamise ja kaevega. Äriprotsesside kaeve on valdkond, kus kasutatakse masinõpet ja teisi innovaatilisi andmeanalüütika meetodeid, et A. tuvastada, B. jälgida ja C.

parendada äriprotsesse, kasutades teadmiste otsimiseks protsessilogisid. Protsessikaeve abil on muuhulgas võimalik visualiseerida protsessi põhjus-tagajärg seoseid, ennustada tekkivaid pudelikaelu ja luua analüütiline soovitussüsteem.

 

 • 12.15-12.35 – Kati Orru – Keskkonnasotsioloogia uurimisrühm, TÜ

… koondab sotsioloogia, psühholoogia ja kommunikatsiooni  valdkonna, ruumilise analüüsi eksperte ja kraadiõppureid, kelle olulisemad uurimisteemad on tarbimiskäitumine ja seda kujundavad tegurid ning keskkonnamuutuste sotsiaalsed mõjud ja muutuste juhtimine. Tegeleme keskkonnaalaste muutuste (nt    maavarade kasutamine, kliimamuutuste  mõjud)  ja  regulatsioonide (planeeringud, arengukavad jm) sotsiaalsete mõjude hindamisega. Uurime,  kuidas erinevad programmid  ja sekkumised eri  huvipoolte igapäevaelu ümber  kujundavad.  Uurime, kuidas kujunevad hirmud muutustega kaasnevate võimalike sotsiaalsete, keskkonna- ja    terviseriskide ees? Pakume lahendusi arendusprojektide sotsiaalseks turundamiseks.  Uurime vajadust ja  võimalikke viise huvirühmade  võimustamiseks, kaasamiseks otsustusprotsessi. Lisaks küsitlusuuringutele kasutame ka  kvalitatiivseid uurimismeetodeid  (nt koosloomeseminarid). Pakume teemakohaseid täiendkoolitusi​.

 

 •  12.35-12.55 –  Mereinstituut – inimene ja sisu täpsustamisel,

.. keskkonnaseire ja kliimamuutused

 

 • 12.55-13.25 – Alo Allik – Energia salvestamise, energia väiketootmise ja liginullenergiamaja teemadega seonduv Eesti Maaülikoolis

 

Täpsem info

Kuupäev:
24. mai 2017
Aeg:
10:00 - 14:30
Kategooria:

Korraldaja

E-mail:
Koduleht:
https://www.etag.ee

Toimumiskoht

Elektritööstuse Liit
Lelle 22
Tallinn, Eesti
+ Google Map