Loading Üritused

« Vaata kalendrit

  • Üritus on toimunud.

Infoseminar „Mitte ainult Horisondist: Euroopa Liidu rahastusvõimalustest sotsiaal- ja humanitaarteadlastele“ (Tallinnas)

2. oktoober 2019

Roseni Torn, Mere pst 6, Tallinn
Kell 9-17

Seminar keskendub ELi teaduse ja innovatsiooni raamprogrammile Horisont 2020, aga puudutatakse ka teisi Euroopa Komisjoni rahastusprogramme. Infot ja kogemusi jagavad tutvustatavate programmidega seotud teadlased ja konsultandid.

ETTEKANDED

Sissejuhatus infoseminari. Katrin Kello
Horisont 2020: ülesehitus ja üldised tingimused. Argo Soon
Loov Euroopa. Kristiina Urb
COSTi võrgustikud: üldine ülevaade. Katrin Kello
Kuidas COST Action’it ellu viia? Müüdid ja tegelikkus. Anu Toots
Erasmus+. Kõrhariduse alase koostöö rahastamine. Ülle Must
Väiksemad programmid Horisondi kõrval. Anna Markina
ERA-NET võrgustikud. Katrin Kello
Eesti teadlaste eetika-alane toetamine. Hetkeseis ja oodatavad arengud. Kristi Lõuk
University of Tartu Grant Writing Unit services. Hector Pagan
Tallinna Ülikooli teadustugi teadlastele. Madis Saluveer
Praktiline ja oluline Horisont 2020s. Argo Soon
Sotsiaal- ja humanitaarteaduste osaluse analüüs raamprogrammis. SC6 teemad 2020. aastal. Katrin Kello
Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks (SwafS). Terje Tuisk
Turvalisuse (SC7) ja IKT teemad. Aavo Kaine
Tervis (SC1) ja SSH. Argo Soon
Toit ja biomajandus (SC2) ja SSH. Argo Soon
Energia (SC3), transport (SC4) ja kliima (SC5) ning SSH. Mari Habicht ja Ülle Napa
Kokkuvõtteks: veel toetusmeetmetest ja arvestamist vajavast


LISAMATERJAL
Horisont 2020 teemad sotsiaal- ja humanitaarteadlastele


LIGIKAUDNE AJAKAVA

9.15-12.00: Üldisem ülevaade programmidest, tähtaegadest ja osalemistingimustest:

  • Loov Euroopa. Kristiina Urb, Heili Jõe
  • Horisont 2020: ülesehitus ja üldised tingimused. Argo Soon
  • COST: Euroopa teaduse ja tehnika alased koostöövõrgustikud. Katrin Kello, Anu Toots
  • Erasmus+. Kõrghariduse alase koostöö rahastamine. Ülle Must
  • Väiksemad programmid Horisondi kõrval. Anna Markina
  • ERA-NET võrgustikud. HERA ja NORFACE. Katrin Kello
  • TLÜ ja TalTechi toetus võimalikele taotlejatele. Madis Saluveer, Marika Lunden

12.00-12.45: Arutelu „Kellega minna luurele?“ Riigi- ja erialaülesest üksteiseleidmisest ja koostööst. Paneelis osalevad Indrek Ibrus, Anneli Roose, Kertu Saks, Elis Vollmer. Modereerib Daniele Monticelli

Lõunapaus

13.30-16.45:

  • Horisont 2020-st lähemalt ja praktilisemalt. Argo Soon
  • Sotsiaal- ja humanitaarteadlaste võimalused Horisont 2020 eelseisvates konkurssides. ETAgi valdkondlikud konsultandid: Terje Tuisk, Katrin Kello, Argo Soon, Aavo Kaine, Ülle Napa

Seminar toimub eesti keeles.

 

Lisainfo: katrin.kello@etag.ee 

Täpsem info

Kuupäev:
2. oktoober 2019