Loading Üritused

« Vaata kalendrit

“Euroopa horisondi” infopäevad

28. juuni, 08:00 - 9. juuli, 17:00

28. juunist 9. juulini toimuvad virtuaalselt ametlikud “Euroopa horisondi” infopäevad, mis tutvustavad uut raamprogrammi ning annavad ülevaate, mida võib oodata 2021. ja 2022. aasta taotlusvoorudes. Infopäevadel keskendutakse muuhulgas „Euroopa horisondi“ II samba kuuele temaatilisele valdkonnale, mille toimumiskuupäevad ja ajakava info on toodud allolevas tabelis. Tabelis on välja toodud ka iga teemavaldkonna kontaktisikud Eesti Teadusagentuuris. Infopäevad toimuvad avalike ülekannetena ning registreerida ei ole vaja.

Samuti toimuvad alates 24. juunist kuni 9. juulini valdkondlikud partnerlusüritused, mille raames on võimalik kohtuda potentsiaalsete koostööpartneritega konsortsiumi moodustamiseks. Kõigile partnerlusüritustele on vajalik eelnevalt registreeruda, registreerimisinfo leiab konkreetse ürituse alt.

 

„Euroopa horisondi“ teemavaldkond ja infopäeva ajakava Infopäeva toimumisaeg Valdkonna partnerlusüritused Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Tervis 2. juuli 2021 5. juuli 2021 Argo Soon, argo.soon@etag.ee
Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond 1. juuli 2021 1.-2. juuli 2021 Katrin Kello, katrin.kello@etag.ee
Ühiskonna tsiviiljulgeolek 30. juuni 2021 30. juuni-1. juuli 2021 Maarja Soonberg, maarja.soonberg@etag.ee
Digiteemad, tööstus, kosmos 29.-30. juuni 2021 Digiteemad 24.-25. juuni 2021

Tööstus 1. juuli 2021

Kosmos 28. juuni 2021

Kerli Reintamm, kerli.reintamm@etag.ee
Kliima, energia ja transport 5. juuli-6. juuli 2021 7. juuli 2021 Maria Habicht, maria.habicht@etag.ee
Toit, biomajandus, loodus-
varad, põllumajandus
ja keskkond
7. juuli-8. juuli 2021 9. juuli 2021 Katrin Saar, katrin.saar@etag.ee

Priit Kilgas, priit.kilgas@etag.ee

Täpsem info

Algus:
28. juuni, 08:00
Lõpp:
9. juuli, 17:00
Kategooria:
,